Yönetimsel hizmetler

1.  Profesyonel Şantiye Yönetimi ve Organizasyon

Bir yapım işi aldınız ama bu işle alakalı hem finansman hemde şantiye işleriyle mi uğraşıyorsunuz?yada sabit maaşlı şantiye personeli size ağır bir maddi yük mü getiriyor? İşte tam da burada devreye giren hizmetimizde kamu veya özel sektördeki yapım işlerinizde profesyonel şantiye yönetim hizmeti sunarak sizi şantiye uğraşlarından kurtarıyoruz. Böylece  yönetim işlerinize ağırlık verip şirketiniz için daha verimli olabilirsiniz.

Hizmet İçerik ve Ücreti


-İlgili işin maliyet analizinin yapılıp , stratejisinin belirlenmesi
-Yer Teslim tutanağı ve İş Programı Düzenlenmesi
-İmalat sürecini yönetip, iş programına uygun imalat yapılmasını sağlamak
-Şantiye alanına gelen malzemelerin uygunluk kontrolü
-Şantiyede ödeme ve genel giderler kontrolü ile muhasebe birimine raporlanması
-İmalatların Röleve,metraj ve ataşmanlarının hazırlanması
-İşveren hakedişinin usulüne uygun hazırlanması (Metraj defterleri,Yeşil defter,Yapılan işler listesi vb.)
-Ataşman ve Metrajların yapı denetim elemanı incelemesine sunulması, kontrolü , takibi ve onaylatılması
-Taşeron hakedişlerinin düzenlenmesi ,cari hesap kontrolü ve genel ofise raporlanması

*Hizmet Bedeli = Fiyat bilgisi için iletişim

2.  Kesin hesap ve kesin hakediş tanzimi

İhaleli işte geçici kabul aşamanızı tamamladınız ve işi bitirdiniz. Ancak ihaleli işlerde en önemli kısım kesin metrajların tesbiti ve onaylatılmasıdır. İhaleli işlerde ara hakedişlerde aldığınız ödemeler kazanılmış bir hak olarak görünmemekle birlikte alacağın kesinleşmesi  kesin hakediş ile sağlanır. Hak mahrumiyetlerinin yaşanmaması için sürecin profesyonel yönetilmesi ve hiçbir detayın atlanmaması gerekir. Çünkü kesin hesap onayı sizin işiniz ile ilgili en önemli kısımdır.

Hizmet içeriği ve ücreti


İlgili işin en başından itibaren ;
-Ataşmanlar ve projelerdeki ölçüler kontrol edilip, eksik ve yanlışların düzeltilmesi
-Düzeltilen ataşman ve projelere uygun yeniden kesin metrajların yapılması
-Toplanan tüm verilerin yapı denetim elemanlarına izahı , onay ve takibi
-Kesin hesapların onaylanmasına müteakip kesin hak edişlerin düzenlenmesi ve onaylatılması
-Geçmişe dönük Eksik imalat ödeme ve yanlışlıkların düzeltilmesi

Hizmet Bedeli = Ayrıntılı bilgi ve fiyat bilgisi için iletişim

3.  Bilirkişilik hizmeti

İdare ile yüklenici arasında çıkan her türlü anlaşmazlıkta danışmanlık ve tesbit hizmeti vererek anlaşmazlıklarınızı çözüme kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Hizmet İçeriği ve Ücreti


-Yeni Birim Fiyat tesbiti ve fiyat tutanakları anlaşmazlıklarında danışmanlık
-Metraj tesbiti anlaşmazlıklarında danışmanlık
-Hakediş,ödeme ve temlik süreci anlaşmazlıklarında danışmanlık
-İdare ile yüklenici arasında çıkan idari işlemlerden doğan tüm anlaşmazlıklarda danışmanlık

*Hizmet Bedeli = Hizmet türüne göre fiyat bilgisi için iletişim