Arttırımlı Fiyat Farkı ve Süre Uzatımıyla ilgili Esaslar

Arttırımlı Fiyat farkı

Arttırımlı Fiyat farkı ve Süre Uzatımıyla ilgili Esaslar yayınlandı

4735 sayılı Kanun geçici 7 maddeyle ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgili karardaki maddelere bir göz atalım…

Arttırımlı fiyat farkı şartları;

1- Yapım işi, 1/3/2023 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilmiş olmalı ve 28/12/2023 tarihi itibariyle geçici kabulü onaylanmamış olmalı

2- Yapım işi sözleşmesi, Türk Lirası üzerinden yapılmış olmalı.

1/1/2024 tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işin gerçekleştirilen kısımlan için;

Fiyat farkı B katsayısı 1.00 uygulanacak ancak Toki kapsamında konut ve ve konut ile birlikte ihaleye çıkan yapım işlerinde bu katsayı 1.15 olarak uygulanacak.

1/1/2024 tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işin gerçekleştirilen kısımlan için;

TÜİK tarafından yayınlanan Yi-Üfe endeksinin ihale tarihini içine alan ay ile uygulama ayı endeksi arasındaki farkın %15 ine kadar fiyat farkı verilebilecek. Hesaplama formülleri aşağıda belirtilmiştir.

Hesaplama: Fd= An * D * (Pn-1)

Pn: Gn/Go

Fd: Arttırımlı Fiyat farkı tutarı

D: 0,15 Sabit katsayı

Gn: Uygulama tarihinin içinde bulunduğu aya ait TÜİK endeksi

Go: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya ait TÜİK endeksi

– İlgili koşulları sağlayanlara fiyat farkı vermek zorunlu olup yüklenicinin yazılı başvuru şartı aranmaz.

– Hüküm bulunmayan hallerde FF na ilişkin esaslar geçerlidir.

1- Yüklenicinin Esasların yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içinde (Son gün 15 Şubat 2024) idareye dilekçe vermesi şart

2- İdare bu dilekçeye ilişkin 15 gün içinde karar verecek

3- Yüklenicinin dilekçe vermesi, sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerini durdurmaz. Yani işe devam etmeli.

4- Uzatılacak süreye ilişkin karar, yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde, revize iş programı idareye sunulacak.

5- Onaylanan Revize iş programına göre işe devam edilir ve 1/1/2024 tarihinden sonra gerçekleştirilen iş miktarına ilişkin FF hesabı Revize iş programı dikkate alınarak yapılır.

6- 1/1/2024 tarihi itibarıyla yüklenici, iş programına göre kullanılması gereken kümülatif ödenek tutarından fazla veya eşit imalat yapmışsa, uzatılacak süre idarece belirlenir.

7- 1/1/2024 tarihi itibarıyla yüklenici, iş programına göre kullanılması gereken kümülatif ödenek tutarından az imalat yapmışsa, 1/1/2024 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmeyen iş tutarının günlük iş tutarına bölünmesi suretiyle, uzatılacak süre hesaplanır. Not: Günlük iş tutarı, ilk sözleşmedeki bedelin işin süresine bölünmesi ile hesaplanır.

8- Gecikme cezası ile devam eden işlerde; uzatılacak süre, cezalı çalışılan süre ile bir üst maddede belirlenen sürenin toplamı dikkate alınarak belirlenir. (sanırım 6 ayı geçemeyeceğinden dolayı bu şekilde belirtilmiş)

*** Uzatılacak süreye karşılık gelen gecikme cezaları yükleniciye iade edilir.

• Bu esaslara göre süre uzatımı maksimum 6 ay olacak.

• Bu esaslara göre süre uzatımı verilmesi halinde, uzatılan süre içinde gerçekleştirilen imalatlara da arttırımlı fiyat farkı hesaplanır.

Tereddütlerin gidermeye Kamu İhale Kurumu yetkilidir. Ancak Yükleniciler tereddütleri için doğrudan kuruma değil sözleşmeyi yaptığı idareye başvuracaktır. (Yüksek Fen Kuruluna başvuru şeklinin benzeri gibi)

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı metni için Tıklayın.


Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu İNCELE / HEMEN AL

Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi (Hak ediş) –İNCELE / HEMEN AL

Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları Eğitimi (Yapım) – İNCELE / HEMEN AL

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir