Şartlar ve Koşullar


Sayın Kullanıcı, https://www.ihaleuzmani.net/ sitemize  hoş geldiniz.

“Şartlar ve koşullar” ile siz değerli kullanıcılarımıza web sitemizde yer alan bilgi ve hizmetlerin sağlanması, korunması ,paylaşılması ve tanıtılmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir.

Web sitemizde kullanıcıların kişisel bilgileri, adı – soyadı, doğum tarihi, telefon numarası, e-mail adresi, T.C kimlik numarası gibi kullanıcıyı doğrudan ya da dolaylı olarak kullanıcıları tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi olup, bu sözleşme kapsamında “kişisel bilgiler” , https://www.ihaleuzmani.net/  web sitemizi ziyaret eden kişilere ”kullanıcı / kullanıcılar”,  https://www.ihaleuzmani.net/ web sitemizde herhangi bir sayfa veye kısımda yer alan veyahut https://www.ihaleuzmani.net/ web sitemizin mail adresi olan bilgi@ihaleuzmani.net  adresinden gönderilen her türlü bilgi, belge, kurs, kurs linki, promosyon, kupon kodu ve doküman bundan böyle ‘‘İçerik” olarak adlandırılacaktır.

KULLANIM ŞART VE KOŞULLARI

 1. Kullanıcılar, https://www.ihaleuzmani.net/  web sitesine herhangi bir zamanda ve şekilde bildirdikleri;  faks, telefon, elektronik posta vs. bütün iletişim araçlarına, bilgi@ihaleuzmani.net elektronik posta adresinden ve/veya benzeri iletişim araçları ile her türlü tanıtım ve pazarlama iletisi gönderilmesine onay verirler.
 2. ‘İçerik” izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kopyalanamaz, yeniden üretilemez. Sadece şahsi kullanım için basılı olarak çıktısını  için alabilirsiniz. Bu belirtilen genel prensipten bağımsız olarak https://www.ihaleuzmani.net/  umuma açık çeşitli doküman ve programların indirme imkanını verebilir .’‘İçerik” ile ilgili fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikteki her türlü kullanım sonrasında ortaya çıkabilecek yasal sorumluluklar kullanıcıya aittir.
 3. https://www.ihaleuzmani.net/  web sitesindeki sayfalar, blog,haberler vb.tüm bilgiler link oluşturarak kendi sosyal medya hesaplarınızda(instagram,twitter, facebook, youtube vb.) veya internet sitenizde https://www.ihaleuzmani.net/ web sitemiz sayfa ve eklentilerine atıf yapıp yönlendirmek suretiyle paylaşabilirsiniz.
 4. ‘İçerik” virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcılar , kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı/kullanıcılar, https://www.ihaleuzmani.net/ web sitesine girmesi  ve bilgi@ihaleuzmani.net mail adresinden gelen her türlü maili  kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul ederler.
 5. ihaleuzmani.net web sitesinden veya bilgi@ihaleuzmani.net mail adresinden kullanıcı/kullanıcılarımıza tarafından alınan her türlü içerik kontrol edilmiş olup aktif bir şekilde çalışmaktadır. Ancak kullanıcıların kendi sisteminden ve programından kaynaklı veya kendi kullanımı sonucunda herhangi bir sıkıntı olması durumunda web sitemiz veya yöneticilerimiz sorunlu tutulamaz. Bu konuda sorumluluk kullanıcılarımıza aittir.
 6. web sitemizden ücretli /ücretsiz edindiğiniz ”içerik” , kullanım doğrulamamız sırasında gözden kaçabilecek hatalara maruz kalabileceği ve ”içerik” içeriği ve çalışma şekilleri kullanıcı/kullanıcılarımız tarafından kabul edilmiştir.
 7. https://www.ihaleuzmani.net/ web sitesinden kredi kartı veya banka kartı ile satın alınan hizmeti, ödeme sistemi aracıları ile sağlanabilir. Ödeme sistemi aracıları kaynaklı oluşabilecek problemler veya ihlallerde https://www.ihaleuzmani.net/ web sitesi hiç bir şekilde mesul tutulamaz. Kullanıcı bu ödeme sistemlerini araştırmış, bilgi sahibi olmuş ve bilinçli bir şekilde kullanmış sayılır. Bu yüzden kullanıcılar, ödeme aracıları sistemi kaynaklı oluşabilecek her türlü olumsuzlukta ve meydana gelebilecek zararlarda;  web sitemizin sorumlu olmadığını, oluşabilecek sorunların ödeme aracısı firma ile çözümlenmesi gerektiğini kabul eder. 
 8. https://www.ihaleuzmani.net/ web sitesine herhangi bir zamanda ve şekilde iletilen Kişisel bilgiler, kullanıcıların açık rızası olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Ancak https://www.ihaleuzmani.net/  web sitesine veya sisteme yapılan korsan saldırısı, yazılımsal veya donanımsal hatalar, doğrudan https://www.ihaleuzmani.net/ web sitesi kontrolünde olmayan wordpress eklentilerine iletilen kişisel bilgiler, eklentiler nedeniyle otomatik kaydedilen bazı veriler ve benzeri durumlar nedeniyle; kullanıcıların kişisel bilgilerinin zarar görmesi, üçüncü kişilerin eline geçmesi ile bu durumun tüm sonuçlarından (kişisel bilgilerin ele geçirilmesi sonucu oluşabilecek her türlü maddi-manevi zarar dahil) https://www.ihaleuzmani.net/ web sitesi ve yöneticilerini sorumlu değildir. Bu durumların herhangi birinin/birkaçının gerçekleşmesi durumunda kullanıcılar, https://www.ihaleuzmani.net/ web sitesi ve yöneticilerini hiç bir şekilde sorumlu tutmayacaklarını ve maddi-manevi hiçbir hak iddiasında bulunmayacaklarını gayrikabili rücu kabul ve beyan ederler. Kişisel bilgiler’in iletilmesi hususunda keyfiyet ve sorumluluk tamamen kullanıcılara aittir.
 9. ihaleuzmani.net, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkına sahiptir. Ayrıca  web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. ihaleuzmani.net, web sitesinin hatasız olması için imkan dahilinde tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garantisi bulunmamaktadır.
 10. Resmi makamlardan site kullanıcılarına yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullanıcının ihaleuzmani.net  web sitesinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir siber saldırı, tehdit veya sabotaj  yaptığının tespit edilmesi halinde  kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.
 11. Kullanıcı / Kullanıcıların, ihaleuzmani.net  web sitesinde bulunabilecek zaafiyetlerin tesbiti ile bu zaafiyetlerin suistimal edilerek  site içindeki her türlü bilgi ve belgelerin 3.kişi ve/veya kurumlara servis edilmesi gibi faaliyetler yasa dışıdır. Bu gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi durumunda gerekli yaptırım uygulanacaktır.
 12. 5846 Sayılı Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun Uyarınca Kullanıcı/Kullanıcılar, web sitesi üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkanı tanıyan link’ler bulunabileceğini, bunların kontrolünü- doğruluk ve yeterliliğinin ihaleuzmani.net ile herhangi bir ilgisi olmadığını ve ihaleuzmani.net bu sitelerin içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sitelerin ve/veya içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, sitenin kullanım şartlarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu veya uğrayacağı maddi veya manevi, müspet veya menfi  herhangi bir zarardan veya masraftan ihaleuzmani.net veya  yönetici ile çalışanlarının ,  hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, sitede yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin ihaleuzmani.net tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.
 13. Kullanıcı/Kullanıcılar, ihaleuzmani.net  web sitesi üzerinde ihaleuzmani.net  veya üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntü, resim, şekil, grafik ve sair bir materyal bulunabileceğini, ihaleuzmani.net sitesi bu materyallerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun düzenlediği yasal haklara sahip olduğunu, bunların ihaleuzmani.net izni olmadan kopyalanamayacağını, değiştirilemeyeceğini, çoğaltılamayacağını, yayınlanamayacağını, satılamayacağını veya kullandırılamayacağını veya bunlara müdahale edilemeyeceğini kabul ve beyan etmişlerdir.
 14. ihaleuzmani.net  web sitesi, iş bu şartlar ve koşulların herhangi bir maddesini, kullanıcılara bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her madde , yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.
 15. Bu sayfada belirtilen hususlara aykırı davranışlarda , İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır. Bu duruma ihaleuzmani.net  web sitesine giren her bir kullanıcı muvafakat vermiş kabul edilecektir.

Kullanıcı/Kullanıcılar, ihaleuzmani.net  web sitesine veya herhangi bir sayfasında bulunması halinde yukarıda yer alan 15 maddelik “kullanım şartları ve koşulları” metnini okuyup anladıklarını, yukarıda belirtilen tüm hususları kabul ettiklerini ve bu hususlara uymaları gerektiğini, aykırı davranışlardan sorumlu tutulacaklarını, ihaleuzmani.net   web sitesine ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını, gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.