İhale danışmanlığı

Yeni mezun mühendis ve mimar
Yeni mezun mühendis ve mimar

İHALE DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ


1. Kamu İhalelerine ilk defa girmek isteyenlere danışmanlık hizmeti (tek seferlik)

Üniversiteden mezun olup  iş bulamadınız mı ? Kendi işinizi kurmak ve kamu ihalelerine girmek mi istiyorsunuz?Ozaman bu kısım tam da size göre… Hem firmanızı kuruyoruz hemde kamu ihale süreciyle alakalı ihtiyacınız olan en ince noktaları gösterip sizi ihalelere hazırlıyoruz.

*Danışmanlık hizmetimizden yeni mezun mühendis veya mimarlar yararlanabilir.

Hizmet İçeriğimiz

Firmanızın kurulumu ve takibi ile ilgili işlemlerin tamamı

-İlgili Ticaret / Meslek odası kayıt ve işlem takibi

-Firma Ekap (Elektronik Kamu Alımları Platformu) kaydının yapılması

-İş deneyim-Diploma-Ticaret Sicil gazetesi gibi belgelerin ekap sistemine kaydedilmesi

-Banka teminat mektubu / referans mektubu danışmanlığı ve evrak kontrolü

-Teklif ve ihale stratejisi geliştirip firma yetkilisine sunmak

-Teklif dosyasının hazırlanması için gerekli bilgi ve eğitim sürecini yönetmek

-Firma ve ihale belgelerinin mevzuat uygunluğu denetimine destek vermek

Şirket türüne göre fiyat sorunuz. iletişim

**Diğer hizmetlerimize de bakınız.

Aylık ihale danışmanlığı
Aylık ihale danışmanlığı
2.  Faal Firmalara Kamu İhale Danışmanlığı

Ülkemizde aktif faaliyet gösteren Limited ve Anonim şirketleri ile şahıs firmalarına özel sunulan Aylık danışmanlık hizmetimizdir.

Hizmet İçeriğimiz


Güncel mevzuat takibi yapılıp uygulama safhasına yansıtılması için destek vermek

-Kamu İhaleli İşlerin başından sonuna kadar doğmuş veya doğabilecek hukuki sorunların çözümü sürecine destek

-İhale Stratejisi geliştirip firmanın görüşüne sunmak

-İhale dökümanı analizi ve varsa yanlışların düzeltilmesi ile doğru teklif verilmesini sağlamak

-Firma ve ihale belgelerinin mevzuata uygunluğunun denetimi

-İhale teknik dökümanları satın alma bölümü ve ilgili ürün sorumluları ile paylaşmak

-İhale öncesi teklif mektubu, birim fiyat teklif cetveli, iş deneyim belgesi-diploma, bilanço, iş hacmi, gelir tablosu, geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeler , banka referans mektubu ile diğer tüm döküman ve belgelerin doğruluğunun kontrolü

-İhale işlemlerinin ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak

Şikayet ve İtirazen şikayet başvurularının hazırlanmasında danışmanlık yapmak

-Mevzuata aykırı gelir kaydedilen teminat bedellerinin alınması / iptal edilen ihalelerde danışmanlık sağlamak

-İhale sonrası Ödeme safhasında ve/veya temlik işlemleri konusunda danışmanlık sağlamak (gerekirse)

-İhale sonrası muayene ve kabul süreçlerinin yürütülmesine destek verilmesi

Hizmet bedeli = Fiyat bilgisi için iletişim

3.  Özel Hizmetler

İhaleler için Proje Metrajı ve Yaklaşık Maliyetin çıkarılması

Girmek istediğiniz ihale için Sabit bir çalışanın masraflarına katlanmamak bunun yerine ihale başı hizmet almak istiyorsanız ; isteklisi olacağınız ihalenin sadece ihale kayıt numarasını bize bildirerek en kısa sürede imalat metrajlarının tesbiti, ilgili poz tarifi ve fiyatı, özel pozların varlığı ve piyasa araştırmasına göre yaklaşık maliyet çalışmalarının yapılmasını isteyebilirsiniz. Böylece ihaleye doğru ve eksiksiz teklif verebilirsiniz.

*Hizmet bedeli = Projenin İKN numarasına göre bedel belirlenecektir. İletişim

Zorunlu Teknik Personel (Taahhüt) Hizmeti

Kamu sektörü yapım işlerinizde İnşaat Mühendisi başta olmak üzere sözleşmede öngörülen nitelik ve vasıflarda zorunlu teknik personel taahhütnameleri ve özel sektör inşaatlarınızda da şantiye şefliği taahhütname hizmetlerini vermekteyiz.

Minimum hizmet bedeli = Proje büyüklüğüne göre fiyat bilgisi isteyin. İletişim

Taşeron sözleşmelerinin hazırlanması

Şantiyenizde çalıştıracağınız taşeron ve alt taşeron sözleşmeleriniz avukat görüşü alınarak hazırlanarak tarafınıza mail atılacaktır. (İlgili işle alakalı bilgilerin iletilmesine takiben en kısa sürede tarafınıza profesyonel bir sözleşme iletilecektir.)

Hizmet bedeli = Fiyat bilgisi için iletişim

Şikayet ve İtirazen şikayet başvurularınızın hazırlanmasında danışmanlık

İhalelere yönelik itirazlarınızı önce idareye şikayet başvuru sürecinize destek verip takibini yapıyoruz. Yapılan başvuru sonucundan memnun kalmamanız durumunda ise Kamu İhale Kurumuna ilgili başvuru bedelini yatırıp İtirazen şikayet sürecini yönetmekteyiz.

Şikayet ve İtirazen Şikayet başvurularının geçerli olabilmesi için kanuni süreleri kaçırmamanız ile dilekçe ve itirazlarınızı usül yönünden doğru yapmanızın önemi büyüktür. Bu sürecin yüksek hassasiyetle yönetilmesi gerekir.

Hizmet bedeli = Fiyat bilgisi için iletişim

Uzman Görüşü

İdari uyuşmazlıklarda sadece hukuki konularla ilgili danışmanlık yeterli olmamakla birlikte aynı zamanda teknik danışmanlık hizmeti de verilmelidir.

Bu yüzden yasal haklarınız ile beraber sorunun teknik detaylarına da inerek  İdareye dilekçe – yüksek fen kurulu-idari/adli mahkeme süreci ve süreleri hakkında tarafınıza detaylı bir rapor iletilir.

Hizmetimiz kısaca; idare ile yaşadığınız uyuşmazlıklarda mevcut durumunuza özel uzman görüşümüzü bildirip , size yol haritası hazırlamaktır.

Hizmet bedeli = *Minimum hizmet bedeli 500 TL’dir.

Detaylı Fiyat bilgisi için iletişim