Yüksek Fen Kuruluna itiraz başvurusu, usul ve esaslar

Yüksek Fen Kuruluna itiraz başvurusu, usul ve esaslar

Önsöz

Bu yazımızda Yüksek Fen Kuruluna nasıl başvurulur? başvuru usul ve esasları nelerdir? Teknik açıdan birçok kararın altına imza atan ve kararları taraflarca bağlayıcı olan bu kurul hakkında neler biliyoruz? işlem ve uygulamalarına ne kadar hakimiz?  İşte bu yazıda bu konulara hep beraber açıklık getireceğiz.

Kuruluşundan bu yana ” Nafia Yüksek Fen Heyeti ” , ” Yüksek Fen Heyeti ” , ” Bayındırlık Kurulu ” gibi birçok isim ve aynı zamanda görev değiştiren Yüksek Fen Kurulu, cumhuriyet yıllarından hatta Osmanlı Devletinden süregelen ve günümüzde de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde görev yapan köklü ve saygın bir kuruldur. 

[ads]

Kurulun Üye Sayısı, Üyelerin Meslekleri Nelerdir?


Yüksek Fen Kurulu on yedi üyeden oluşmaktadır. Üyelerinin biri başkan diğeri ise avukattır. Kalan on beş üye alanında yetkin mühendislerden oluşmaktadır.

Kurulun Görevleri Nelerdir?


yüksek fen kuruluna itiraz

Kurulun görevleri saymakla bitmez ! Şimdilik en önemlilerini ele alalım;

Yapım işlerinin uygulanması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlıklarda görüş sunma, teknolojik ve güncel gelişmeleri de takip ederek iş kalemleriyle alakalı yıllık rayiç, birim fiyat analizi ve tariflerini tespit etmesini, en önemli görevleri olarak nitelendirebiliriz.

Bunların dışında her yıl iş bitirme belgelerinin değerlendirme katsayılarını ve  yapı yaklaşık birim maliyetlerini de belirleyip yayınlar. 

Teknik görüşü sadece yüklenicinin sözleşme yaptığı idare ile ortaya çıkan anlaşmazlıklarında talep edilir olarak genellemeyelim. Görüş isteyen Yargıtay, Danıştay gibi yüksek yargı organları olabileceği gibi, sayıştay, üniversite, kooperatif veya odalar vb. de olabilir.

[ads]

Yapım Sözleşmelerinde Oluşabilecek Anlaşmazlıklar Ne Olabilir?


4735 sayılı Kanuna göre yapım ve yapımla ilgili danışmanlık veya hizmet işlerinde uygulanma sırasındaki anlaşmazlık durumları ;

a) Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyat tespit anlaşmazlığı,

b) İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki uyumsuzluklar,

c) İş programı anlaşmazlıkları,

d) Fiyat farkı hesaplanması ve ödenmesi sırasındaki anlaşmazlıklar,

e) Süre uzatımı ve ödenek aktarılması,

f) Geçici ve Kesin kabul işlemlerinde oluşabilecek ihtilaflar,

g) Yükleniciye kesilecek gecikme cezaları ile ilgili ihtilaflar,

h) İlave işler ve iş eksilişlerindeki anlaşmazlıklar vb. konular

* Görüldüğü üzere, birçok uygulama sorunu değerlendirilerek,  mevzuat ve teknik usuller ışığında yol gösterici olmaya çalışılmaktadır.

Başvuru işlemleri hakkında biraz daha detay verelim. Akabinde itiraz başvuru usul ve esaslarını anlatıp fazla uzatmadan yazımızı sonlandıralım. 

Kurul Hangi Tür Başvuruları Kabul Etmektedir?


Buradaki en önemli kıstas;  başvuru konusu işlemin yargı mercilerine intikal etmemesi  ve sayıştay incelemesine konu olmamasıdır. Eğer bu tür bir durumunuz varsa, kurul inceleme aşamasına geçmeden başvurunuzu reddedecektir.

Buradaki temel amaç ise;

Uyuşmazlık konusu işlemin fen ehli teknik elemanlarca değerlendirilerek mevzuat ışığında hızlı ve etkili çözüme ulaştırılmasıdır. Konunun çözümü için yargı makamlarına başvurulması halinde kurulun verdiği görüş bir anlam ifade etmeyecektir ! Bu konuya dikkat edelim.

İtiraz Başvurusunu Kimler Yapabilir? Süreç Nasıldır?


[ads]

Yüksek Fen Kuruluna itiraz aslında bir tabir. Doğrusu anlaşmazlık konusu işlem için idareye itiraz ve kuruldan görüş talebidir. Diğer yandan başvuru esasları yüklenici ve idare açısından farklılıklar göstermektedir. Şöyle ki;

  • Yüksek fen kuruluna doğrudan başvuruyu sadece idareler yapabilir
  • Yükleniciler ise itirazlarını kesin kabule kadar yazılı bir şekilde idareye sunmalıdır. Yani dolaylı olarak başvuru yapabilirler.

İdareler bu itirazları, 30 gün içinde yüklenici ile anlaşmazlık tutanağı düzenleyerek ilgili diğer belgelerle birlikte yüksek fen kuruluna göndermek, Yüksek Fen Kurulu da 60 gün içinde konu ile ilgili kararını idareye bildirmek zorunda !

Kurulca belirtilen kararlar idarece yani dolayısıyla yükleniciler tarafından da kabul edip, uygulanmalıdır.

Kurula Gönderilecek Anlaşmazlık Tutanağı ve Diğer Belgeler Nelerdir?


yüksek fen kuruluna itiraz
  • İdare ile imzalanan sözleşme
  • İhale dokümanları
  • Görüş sorulan konuya dair gerekçeli dayanakları belirtilen idare görüşü Yüklenicinin beyan ve itirazları ve diğer bilgi ve belgelerin birer suretleri eklenir.
  • Yüklenici ve idarece ayrı ayrı hazırlanmış ve idarece onaylanmamış fiyat tespit tutanakları ile bunlara ilişkin analiz belgeleri (bknz. birim fiyat analiz örneği)
  • Yeni Birim Fiyat Tespitinde uyuşmazlığın sebebini teşkil eden hususlar hakkında taraflarca ileri sürülen gerekçeler ile kendilerine göre olması gereken fiyatları belirtecek şekilde anlaşmazlık tutanağı (bknz. örnek anaşmazlık tutanağı)

İNDİRİMLİ EĞİTİMLERİMİZ(ONLİNE)


1) Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu

Kamu İhale Eğitimi, E-teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu(Tanıtım)

Kursumuzda gerçek bir proje üzerinden uygulamalı;  ihale dosyası inceleme, ayrıntılı metraj çıkarma, yaklaşık maliyet tespit etme ve ihalelere teklif hazırlama konularını öğrenebilirsiniz. Ayrıca Kamu İhale Mevzuatı hakkında baştan sona detaylı bilgiler edinerek, yetkinliğinizi arttırabilirsiniz. Piyasada binlerce lira olan bu özel eğitimi sitemize özel fiyattan alın, paranızı işinize saklayın !

🎓10 saat uzunluğunda video

📓 64 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın


2) Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi

Hakediş, Fiyat Farkı ve Mukayeseli Maliyet Eğitimi(online kurs-tanıtımı)

Kursumuzda yine gerçek bir proje üzerinden uygulamalı; yapım ihaleleri sözleşme aşaması ve sonrasında karşınıza çıkabilecek tüm uygulamalarını (hakediş, fiyat farkı, revize birim fiyat, iş programı, mukayeseli maliyet vb.) anlattık. Kursumuz, şantiye ve ofis çalışmalarında ihale mühendisi, hakediş mühendisi yada teknik ofis mühendisi olarak çalışabilmeniz için size tüm yetkinlikleri sunmaktadır.

🎓 7 saat uzunluğunda video 

📓 17 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın


3) Yeni Birim Fiyat Tesbiti ve Uygulamaları Eğitimi

Yapım İhalelerinde Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları (Online kurs)

Kursumuzda uygulamalı olarak örnekler üzerinden ; yapım İşlerinde Sözleşme ve İhale Kapsamında Fiyatı Bulunmayan İş Kalemlerine ait;  Yeni Birim Fiyat Analizi , Özel fiyat analizi ve Paçal Birim Fiyat Analizi oluşturmayı, oluşturulan bu analizlerin fiyatlarını tespit etme konularını,  mevzuat ve kurum/yargı kararları doğrultusunda öğrenebilirsiniz.

🎓 5 saat uzunluğunda video

📓 12 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

⇒ Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın


4) İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi için tıklayın

Kursumuzda A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (inşaat mühendisi) öğretim görevlisinden İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ile uygulamalarını öğrenebilir, iş hayatınızda önde başlayabilirsiniz. Ayrıca bu kurs İsg sınavlarına hazırlıkta da size rehberlik edecektir.

🎓13 saat uzunluğunda video

📓 3 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir