Yüklenici ortakları aynı işte alt yüklenici olarak çalışabilir mi?

kamu ihale kurulu kararları

Yüklenici ortakları aynı işte alt yüklenici olarak çalışabilir mi?

Yüklenici ortakları aynı işte alt yüklenici olarak çalıştırılıp çalıştırılamayacağına ilişkin olarak 29/07/2020 tarihli kamu ihale kurul kararı mevcuttur.


KAMU İHALE KURULU KARARI

Toplantı No                                               : 2020/034

Gündem No                                              : 82

Karar Tarihi                                             : 29/07/2020

Karar No                                                   : 2020/DK.D-240

Toplantıya Katılan Üye Sayısı                 : 6            

Gündem Konusu                                      :Yüklenicinin ortaklarının alt yüklenici olarak çalıştırılıp çalıştırılamayacağı

Yüklenicinin ortağı olduğu şirket/şirketlerin, yüklenici ile idare arasında yapılan asıl sözleşmenin tarafı olmadığı ve idareye karşı asıl sözleşmeden dolayı herhangi bir borcu bulunmadığı hususları dikkate alındığında bahse konu şirket/şirketlerin sözleşme konusu işin nev’i itibarıyla bir kısmını yüklenici ile yaptığı sözleşmeye dayalı olarak alt yüklenici olarak gerçekleştirmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.


Sitemize Özel İndirimli Online Eğitimler

Kamu İhale Eğitimi,E-Teklif,Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu için Tıklayın

İş Programı, Hakediş, Fiyat farkı ve Mukayeseli Keşif Kursu için Tıklayın

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir