Yeni Birim Fiyat Tespitinde Rayiçlerin Güncel Olarak Tespiti

Yeni Birim Fiyat Tespitinde Hemen paylaşın

Yeni Birim Fiyat Tespitinde Rayiçlerin Güncel Olarak Tespiti

Önsöz

4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre ihale edilen yapım işlerinde; yeni birim fiyatlar tespit edilirken, güncel rayiçlerin kullanılıp kullanılmaması veya tespiti konusunda idarelerce tereddütler yaşanmaktadır. İş bu yazımızda; bu tereddütler ve çözüm yollarına değineceğiz.

 

Rayiç Nedir?

 

Rayiç; bir iş kalemini oluşturan malzeme, işçilik veya makine gibi girdiler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  öngörülen fiyatlardır. Her yıl 1 kere olmak üzere yayınlanan bu rayiçler; 1 ocak – 31 aralık tarihleri arası geçerli kabul edilmektedir. 

 

Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Rayiçler

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Yüksek Fen Kurulunca; aralık ayında başlayan rayiç fiyat tespit çalışmaları tamamlandığında, yeni yılın 1 ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayınlanmaktadır. Yayınlanan analiz ve rayiçlerin;  o yıl içerisinde geçerli olmak kaydı ile yayınlandığı kitapta belirtilmektedir. Bu ifadeye dayanılarak bazı idareler, yeni fiyata esas rayiçlerini yani kamu rayiçlerini güncellememektedir. 

Aslında Bakanlık kuruluşundan ve rayiç fiyat tespiti yapmasından beri, rayiçlerin 1 yıl boyunca geçerli olduğu ifadesi kullanılmaktadır. Oysa ki; 2886 sayılı Kanuna göre ihale edilen işlerde, yılı içinde malzemelere zam gelirse, fiyat farkı kararnameleri ile 1 ocak fiyatına göre artışlar yüklenicilere ödenmekte idi.

Ancak 4734 sayılı Kanun ile bu yaklaşımdan malesef vazgeçilmiştir. Bu yüzden, yüklenici ve idareler yeni fiyat tespiti sırasında büyük anlaşmazlıklar yaşamaktadırlar.

 

Rayiç Fiyatların Yi-Üfe ile Güncellenmesi

 

Yüksek Fen Kurulu 09.04.2014 tarih ve 2014/27 sayılı kararında; İş kalemine ait fiyatların tespiti sırasında; rayiç olarak uygulama ayı rayiçlerini, analiz olarak ise yine o ay itibariyle en son güncellenmiş analizin alınması gerektiğini, 

Sayıştay Temyiz Kurulu 06.12.2011 tarihli 34000 tutanak no’lu kararında ise şu şekilde bir ifade mevcuttur; Yeni birim fiyat tespit edilirken Bayındırlık birim fiyatlarının esas alınması halinde, bu fiyatlar 1 Ocak’ta geçerli rayiçleri yansıttığından, yüklenicinin teklifini oluşturduğu tarih esas alınarak güncellenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır…’’  ve

Sayıştay Temyiz Kurulu 6.2.2019 tarihli 45591 tutanak no’lu kararında; birim fiyat yapımında esas alınan “yılı birim fiyat ve rayiçlerinin” birim fiyatın yapıldığı ay ile ocak ayı arasında güncellenmek suretiyle “uygulama ayının rayiç ve şartlarının” belirlenmesinin mevzuata aykırı olmadığı, belirtilmektedir.

Yukarıdaki kararları gözeten idareler; ocak ayının Yi-Üfe endeksini uygulama ayı endeksine güncelleyerek sorunu gidermeye çalışmaktadır. Esasen Yi-Üfe oranları kullanılarak güncelleme yapılması ve yeni fiyat analizlerine bu şekilde aktarılması da; hakkaniyet kurallarına tam olarak uygun olmayacaktır. Nitekim kağıt üzerindeki bu güncellemeler, piyasanın fiili durumunu yansıtmamaktadır. Yine de bu uygulamanın yüklenicilere, bir merhem niteliğinde olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Ancak önemle belirtmek gerekir ki, aksi yönde Sayıştay Kararları da mevcuttur.

 

Sorunu Çözmek için Naçizane Bir Tavsiye…

 

İkincil rayiçler (tali malzemeler, işçilikler) için yine yi-üfe güncellemesi uygulanması devam edilebilir. Ancak demir, çimento, hazır beton, kereste ve akaryakıt gibi ana inşaat girdileri için; üretici kuruluşlardan onaylı fiyat listeleri kullanılarak güncel rayiç belirlenmesi yapılmalıdır. 

Demir ve çimento için; fabrikalardan, kereste ve akaryakıt için; üretici kuruluşlardan güncel fiyatların istenmesi ve yeni birim fiyatların buna göre tanzimi anlaşmazlıkları önemli ölçüde giderecektir.

 

*  İş bu yazı, yazarın kişisel görüşlerine dayanmakta olup herhangi bir resmi belge niteliği taşımamaktadır.


(İndirimli) Online Eğitimimiz


  1. Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları Eğitimi
Yapım İhalelerinde Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları (Online kurs)

 

Kursumuzda uygulamalı olarak örnekler üzerinden ; yapım İşlerinde Sözleşme ve İhale Kapsamında Fiyatı Bulunmayan İş Kalemlerine ait;  Yeni Birim Fiyat Analizi , Özel fiyat analizi ve Paçal Birim Fiyat Analizi oluşturmayı, oluşturulan bu analizlerin fiyatlarını tespit etme konularını,  mevzuat ve kurum/yargı kararları doğrultusunda öğrenebilirsiniz.

🎓 5 saat uzunluğunda video

📓 12 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

 

⇒ Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın

 

Author: ihaleuzmani

1 thought on “Yeni Birim Fiyat Tespitinde Rayiçlerin Güncel Olarak Tespiti

  1. yukarıda yeni birim fiyat tespiti ile ilgili fiyat farkı kararnamesine göre uygulama ayı raiçleri alınır pn ile sözleşme yılı fiyatı bulunur demeyi unutmuşunuz. birim fiyat kitabındaki fiyatlar yıllık olarak yayınlanmaktadır YFK yıl içinde fiyatlarımızı güncelleyebilirsiniz diye kararı mı var? varsa gönderin Sayıştayın varsa gönderin burada yanlış bilgiler vermeyin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir