Yapım İşlerinde Sınır Değer Hesaplanması ve Aşırı Düşük Teklifler

Yapım İşlerinde Sınır

Yapım İşlerinde Sınır Değer Hesaplanması ve Aşırı Düşük Teklifler

Hemen paylaşın

Yapım İşlerinde Sınır Değer ve Aşırı Düşük Teklif

İlk oturumda geçerli kabul edilen teklifler (teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun olan) belirlendikten sonra, aşağıdaki formül ile sınır değer hesaplamaktadır.Bu hesapta, yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmazlar.Ancak yaklaşık maliyetin % 40 – % 120 aralığında geçerli teklif bulunmazsa, sınır değer yaklaşık maliyetin % 40’ıdır.Sonuç olarak, sınır değerin altında kalan teklifler aşırı düşük teklif olarak nitelendirilirler.

Sınır Değer Hesabında Kullanılacak Parametreler

K, T ve C Değerleri

Kamu İhale Genel Tebliği 45.1.1.md göre sınır değer hesabında kullanılacak veriler kurumca belirtilen hesaplama yöntemi şu şekildedir;

Kamu İhale Genel Tebliğine Ulaşmak İçin Tıklayın

[ads]

N Katsayısı

İş Grupları
*Bknz. Benzer İş Grupları Tebliği
Kullanılacak N katsayısı
(sınır değer katsayısı)
Kullanılabilecek N
değerleri (ÇŞB Tarafından
Resmi Gazetede
İlan edilmesi şartıyla)
B-Üstyapı (Bina) İşleri1,001,00<N<1,20
C-Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri1,001,00<N<1,20
D-Elektrik İşleri1,001,00<N<1,20
E-Elektronik ve İletişim İşleri1,001,00<N<1,20
Yukarıdaki işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde1,001,00<N<1,20
Diğer Yapım İşleri ( A-altyapı işleri ve diğer işler)1,201,00<N<1,20
Ön proje üzerinden ihalesi yapılacak olan üst yapı işleri için0,90<N<1,10

Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Teklifler İdarece Nasıl Değerlendirilir

Sınır Değer Tespiti ve Aşırı düşük tekliflerin ortaya çıkmasından sonra, komisyon 3 şekilde davranabilir.Bunlar;

  1. Teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılı ve yazılı açıklama isteme, (Aşırı düşük açıklaması)
  2. İhale, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapmadan sonuçlandırma,
  3. Aşırı düşük teklifler açıklama istemeden reddetme

Ancak burada önemli olan, aşırı düşük tekliflerin nasıl değerlendireceğinin, ihale ilan veya dokümanlarında önceden belirtilmiş olmasıdır.

Aşırı Düşük Tekliflerin Kabulü ve Kesin Teminat

Aşırı düşük tekliflerin yazılı açılması kabul edilirse istenecek kesin teminat oranı da değişmektedir. Teklifin sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde; teklifin % 6 sı oranında teminat alınırken, sınır değerin altında olması halinde ise; yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınmaktadır.

Böylece, aşırı düşük teklif verme eğiliminde olan isteklilerin piyasa koşullarına uygun gerçekçi teklifler vermesi amaçlanmıştır. Diğer bir deyişle, aşırı düşük teklif vermenin engellenmesi amaçlanmıştır diyebiliriz.

—Online İhale Eğitimlerimiz—

Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu –İncele/Satın Al

Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi (Hakediş) –İncele/Satın Al

Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları Eğitimi -(Yapım işleri) –İncele/Satın Al


Ülkemizin gelişmesi ve rekabet eşitliğinin sağlanması amacıyla, eğitimlerimizi olabilecek en düşük fiyattan sizlere sunuyor, faydalı olmasını temenni ediyoruz.

Kayıt ile ilgili sorularınızı whatsapp iletişim hattımızdan bize iletebilirsiniz.

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir