UZMANA SORUN

KAMU İHALE MEVZUATI VE UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SORULARINIZI UZMANIMIZA SORUN!


Sorularınız; Güncel mevzuat hükümleri, varsa ilgili kurum (Kamu İhale Kurumu,Yüksek Fen Kurulu,Sayıştay) ve yüksek mahkeme kararları (Danıştay, Yargıtay) ışığında cevaplanacaktır.

     Hizmet süresi maksimum 24 saat olup, hizmet bedeli 60 TL’dir.

     Sorunuzu aşağıdaki form ile ilettiğinizde ödeme linki oluşacaktır.

 • Önemli Hususlar 📄

  - Soru cevapları ödeme tamamlandıktan 24 saat içinde mail adresinize gönderilecek olup, cevapların sağlıklı bir şekilde iletilebilmesi için mail adresinizin doğruluğunu kontrol ediniz. Hatalı mail adresi yazılmasında https://www.ihaleuzmani.net/ sitesi sorumluluk kabul etmemektedir.

  - Hizmet bedelimiz tek bir soru ve durum içindir. Birbiri içine geçmiş birden fazla konu veya iş içeren sorularınızda tek bir konu ve iş dikkate alınacaktır. Soruları olabildiğince açık, anlaşılabilir ve tüm detaylarıyla birlikte iletmeniz gerekmektedir. Ayrıca kamu ihale mevzuatı haricinde farklı alanlardaki sorularınız hizmet kapsamına girmemektedir. Bu şekildeki taleplerinizin cevaplanması hakkında keyfiyet https://www.ihaleuzmani.net/ sitesinindir. 

  - Soru cevaplarının herhangi bir resmi kurum karşısında bağlayıcı niteliği yoktur. Sadece aklınıza takılan sorular hakkında bilgi sahibi olmanız ve bir yol haritası oluşturmanız amaçlanmaktadır. 

  - Cevaplarımız elektronik ortamda sizlere iletildiğinden, yorumların beğenilmemesi veya benzeri keyfi durumlarda ücret iadesi yapılmayacaktır. Ücret iadesi sadece tarafımızdan kaynaklı sorunlarda (teknik sorunlar vb.) yapılabilecektir. Bu konuda karar verme yetkisi https://www.ihaleuzmani.net/ sitesi ve yöneticilerindedir.

  Soru gönderen tüm kullanıcılar yukarıdaki şartlar ile site kullanım ve şartları kabul etmiş olurlar.

 • Örnek Soru ve Cevaplar 🔎

  Soru: İş Ortaklığı modeliyle alınan işlerde ortaklar aynı zamanda alt yüklenici olarak çalışabilir mi?


  Cevap:

  Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 2013/9838 sayılı kararında;''...Alt işverenin iş aldığı işveren ise asıl işveren olarak adlandırılabilir. Bu tanımlamalara göre asıl işveren - alt işveren ilişkisinin varlığından söz edebilmek için iki ayrı işverenin olması, mal veya hizmet üretimine dair bir işin varlığı, işçilerin     sadece asıl işverenden alınan iş kapsamında çalıştırılması ve tarafların muvazaalı bir ilişki içine girmemeleri gerekmektedir''   hükmüne yer vermiştir.

  Kamu İhale Kurulu 2013/DK.D-96 numaralı kararında ise; ''... İş ortaklıkları tarafından yerine getirilen taahhütlerde, iş ortaklığı ile iş sahibi arasında yapılan sözleşmenin “asıl sözleşme” olduğu, bu sözleşme ile ortakların her birinin taahhüdün yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu, “alt yüklenici” sözleşmesinin ise “asıl sözleşme” den kaynaklanan borcun bir kısmının üçüncü kişiler tarafından yerine getirilmesi amacıyla yapılabileceği, dolayısıyla asıl sözleşmenin borçlusu konumunda olan iş ortaklığı ortağı ile bu borcun bir kısmının yerine getirilmesi amacıyla “alt yüklenici” sözleşmesi kurulamayacağına, '' karar vermiştir.

  Yapım İşleri Genel Şartnamesi Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları  20 - (1)(Değişik fıkra: 08.08.2019-30856 R.G./26. md., yürürlük: 18.08.2019) maddesinde ise; '' ... Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ortak girişimin ortakları da alt yüklenici olarak çalıştırılamazlar,'' olarak hüküm altına alınmıştır

  *  Yüklenici konumunda olan iş ortaklığı ortakları taahhüt edilen işin tamamı için müteselsil sorumlu olduğundan, işin bir kısmı için yeniden borç ilişkisinin kurulması alt yüklenicilik usül ve şartlarına aykırı olduğu gibi, böyle bir teşebbüste bulunmak hukuken de muvazzalı bir işlem doğuracaktır. 

 • Soru Gönderin 📪