Tür Değişikliği sonrası Mevcut Ciro ve Bilanço Kullanılabilir mi?

Tür Değişikliği

Tür Değişikliği sonrası Mevcut Ciro ve Bilanço Kullanılabilir mi?

Hemen Paylaşın

Bu yazımızda; ihalelerde mali yeterlilik kriteri olarak istenebilen ciro ve bilanço gibi belgelerin, tür değişikliğine sonucu kullanılıp kullanılamayacağını inceleyeceğiz.

Türk Ticaret Kanununa Göre Tür Değişikliği

Kanunun 180.maddesinde yeni türe dönüştürülen şirketin eskisinin devamı olduğu kabul edilmektedir. Ayrıca 181.maddesinde, geçerli tür değişikliği ile eskisinin devamı kabul edilen türler belirtilmektedir.

Buna göre, sermaye şirketleri; sermaye şirketine veya kooperatife,  kollektif ve komandit şirketler; sermaye şirketi, kooperatif veya komandit şirkete, kooperatifler ise bir sermaye şirketine dönüşebilecektir.

Maddeden de anlaşılacağı gibi bir ticari işletmenin sermaye şirketine dönüşmesi durumu geçerli tür değişikliği olarak kabul edilmemektedir.(eskisinin devamı şeklinde)

Ticari İşletmenin Tür Değişikliği

Ticari işletmenin sermaye şirketine dönüşmesi sonucunda mevcut iş deneyimi kullanımının kabul edilmediğini, önceki yazılarımızda da belirtmiştik. Bknz. Ticari İşletmenin Şirkete dönüşmesi ve Mevcut İş Deneyimini Kullanması

[ads]

Tüzel kişiliğin ortakları iş deneyiminin şirkette kullanabilmek için; en az 1 yıl %51 hisseye sahip olmalılar. Bu süre diploma kullanımında 5 yıla çıkmaktadır.

Diğer yandan, ciro ve bilanço vb. belgelerin yeni şirkette kullanılıp kullanılamayacağı araştırılmaktadır. Mevcut Yargı ve Kamu İhale Kurulu kararları göz önüne alındığında ise aslında tek bir sonuç çıkmaktadır.

TTK Ticari işletme ile ilgili birleşme ve tür değiştirme durumlarını anlatan 194.maddesinde; 180.madde yer alan ilkenin uygulanacağı yönünde doğrudan bir atıf bulunmamaktadır. Dolayısıyla, ticari işletmenin tür değişimi ile şirket olması durumda; yeni şirketin eskisinin devamı sayılmamaktadır.

Bu yüzden mevcut ciro, bilanço gibi mali veriler yeni şirkette kullanılamamaktadır. Bu şekilde olan dönüşümler, yeni şirket kuruluşu olarak kabul edilecektir. Kamu İhale Kurulu kararları da bu yöndedir. Bknz. Kamu İhale Kurulu 2021/UH.I-432 numaralı kararı

[ads]

Sermaye Şirketinin Tür Değişikliği

Ticari işletmelerin aksine, Türk Ticaret Kanunu 181.maddesinde yer alan geçerli tür değişikliklerinde; yeni şirket eskisinin devamı kabul edilmektedir. Buna göre; mevcut ciro, bilanço gibi belgelerin yeni şirkette kullanımı için bir engel gözükmemektedir.

Zira Kamu İhale Kurulu 2009/DK.D-143 sayılı kararında; devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşme durumunda tasfiyesiz sona eren şirket/şirketlere ait iş deneyim belgelerinin; bilanço ve ciro değerlerinin devralan ya da yeni kurulan şirkete geçeceği belirtilmiştir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus; mali verilerini ihalede kullanmak isteyenlerin, tür değişikliğine ilişkin tüm ticaret sicil gazetelerini ihale dosyası kapsamında sunmasıdır.

—Online İhale Eğitimlerimiz—

Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu –İncele/Satın Al

Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi (Hakediş) –İncele/Satın Al

Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları Eğitimi -(Yapım işleri) –İncele/Satın Al


Ülkemizin gelişmesi ve rekabet eşitliğinin sağlanması amacıyla, eğitimlerimizi olabilecek en düşük fiyattan sizlere sunuyor, faydalı olmasını temenni ediyoruz.

Kayıt ile ilgili sorularınızı whatsapp iletişim hattımızdan bize iletebilirsiniz.

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir