Ticari İşletmenin Şirkete dönüşmesi ve Mevcut İş Deneyimini Kullanması

Ticari İşletmenin

Ticari İşletmenin Şirkete dönüşmesi ve Mevcut İş Deneyimini Kullanması

Paylaş

Ticari İşletmenin Şirkete Dönüştürülmesi

Tür değişikliği birçok firma sahibi tarafından araştırılmaktadır. Özellikle gerçek kişi tacirin şirkete dönüştürülmesi, iş deneyimi açısından en merak edilen konulardandır. Bu yazımızda konuyu mevzuat ve yargı kararları ışığında değerlendireceğiz.

Yeni Kurulan Şirketlerde İş Deneyimi

İş deneyimi kazanılan bir haktır. İhale konusu işlerde elde edilen tecrübenin nişanesidir. Diğer yandan mevcut iş deneyimi belgesinin yeni şirketlerde kullanılması belli sınırlar dahilinde olabilmektedir.

İş Deneyimini Kullanmak

İş deneyim belge sahibi gerçek veya tüzel kişilerin kuracakları veya ortak olacakları şirketlerde mevcut deneyimini kullanabilmesi için; minimum 1 yıl tüzel kişiliğin en az %51 hissesine sahip olması gerekir. Ayrıca sözleşmenin yürütülmesi bakımından temsil ve ilzama yetkili olması ve bu yetkiyi işin sonuna kadar taşıması gerekir. Bu haldeki iş deneyimi belgeleri, teminat süresi sonuna kadar başka bir tüzel kişiye kullandırılamaz.

Diploma Belgesini Kullanmak

Diploma sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları şirketlerin ihaleye katılımda iş deneyimini kullanabilmesi için; minimum 5 yıl  tüzel kişiliğin en az % 51 hissesine sahip olması gerekir. Ayrıca sözleşmenin yürütülmesi bakımından bu oranı teminat süresi sonuna kadar muhafaza etmelidir. 

Belirtmek gerekir ki, İş bitirme, iş durum, iş denetleme, iş yönetme ve diploma belgeleri; belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışında kimse tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. 

Mevcut İş Deneyiminin Tür Değişikliği İle Kullanılması

Mevcut iş deneyiminin tür değişikliği ile kullanılması konusu oldukça popüler bir konudur. Bu ancak belirli kıstaslar halinde yapılabilmektedir. Gelin hangi durumlarda iş deneyimi kullanılabilir bir göz atalım.

Sermaye Şirketlerinin Tür Değiştirmesi

Bir sermaye şirketinin hukuki şeklini değiştirerek başka bir türe dönüşebileceği, dönüşen şirketin eskisinin devamı kabul edildiği, Türk Ticaret Kanununda belirtilmiştir.  Dolayısıyla mevcut iş deneyimi de yeni kurulan şirkette kullanılabilmektedir. Bknz. Şirket ünvanı değişirse mevcut iş deneyimi kullanılabilir mi?

[ads]

Ticari İşletmenin Şirkete dönüştürülmesi

Gerçek kişilerin sermaye şirketine dönüşmesi ile mevcut iş deneyimi kullanımı hakkında tarafımıza bir çok soru gelmektedir. Bu soruya cevap vermek için ticaret kanunu, mevzuat ve yargı kararlarını birlikte incelemek gerekir.

İhale Mevzuatı Açısından

Kamu İhale Kanunu 10.maddesinde; İş deneyim belgesi sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunlu olduğu belirtilmiştir.  Ayrıca Denetim ve yönetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgelerin beşte bir oranında dikkate alınacağı, yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgelerin yapım işlerinde kullanılamayacağı eklenmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 47.maddesinde şu şekilde belirtilmiştir: ‘ Şahıs veya sermaye şirketlerinin Türk Ticaret Kanununa göre nev’i veya unvan değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimlerini gösteren belgeler nev’i veya unvan değiştirmiş şirket tarafından ihalelerde iş deneyimi olarak kullanılabilir. ”

Burada en önemli husus Ticaret Kanununa göre nev’i ve unvan değiştirilmesine vurgu yapılmasıdır.

Türk Ticaret Kanunu Açısından

Kanun’un 181/1 maddesinde kabul edilen tür(nev’i) değişiklikleri belirtilmiştir. Buna göre,  sermaye şirketleri; sermaye şirketine veya kooperatife, kollektif ve komandit şirketler; sermaye şirketi, kooperatif veya komandit şirkete, kooperatifler ise bir sermaye şirketine dönüşümü kabul edilen tür değişiklikleridir. 

Gördüğünüz gibi, ticari işletmelerin ticari şirketlere dönüşümü, kabul edilebilir tür değişiklikleri arasında yer almamaktadır.

[ads]

Kamu İhale Kurumu Açısından

Kamu İhale Kurulu 2016/UY.III-133 numaralı kararı

6102 sayılı Kanun’da işletmenin nev’i (tür) değiştirerek şirkete dönüşmesi durumunda uygulanması gereken kanun maddeleri açıkça belirtildiğinden ve bu belirtilen maddeler arasında “Yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır.” kuralının yer aldığı 180’inci madde bulunmadığından, işletmenin nev’i (tür) değiştirerek şirkete dönüşmesinin, bir şirketin başka şirket türüne dönüşmesi niteliğinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Kamu İhale Kurulu 2017/UY.III-772 numaralı kararı

Ticari işletmenin tür değiştirerek ticari şirkete dönüşmesinin işletmenin devamı niteliğinde olmadığı, iş deneyim belgesini kullanılabilmesi için geriye doğru 1 yıl süreyle kesintisiz olarak %50 ‘den fazla hissesine sahip olunması gerektiği belirtilmiştir.

Kamu İhale Kurulu 2016/UH.I-1096 numaralı kararı(istisna)

Ticari işletme, tek ortaklı Anonim Şirkete dönüştürülmüştür. Bu yüzden tacir sıfatıyla kendi adına elde ettiği iş deneyimini Anonim Şirketinde kullanabileceği belirtilmiştir.

İdari Yargı Açısından

Danıştay 13.dairesi  2015/3752 E. , 2015/4207 K.

İş ortaklığından Limited Şirkete nev’i değişikliği yapıldığı, Kamu ihale mevzuatı açısından ticari işletmeden dönüşen yeni şirketin ticari işletmenin devamı olmadığı, İş deneyim belgesi sahibi ortağın belgesini kullanabilmesi için dönüşen şirkette en az %51 hissesine sahip 1 yıl ortak olması gerektiği belirtilen idare mahkemesi kararı onanmıştır.

Danıştay 13.dairesi  2017/1479 E. , 2017/2498 K. 

İş ortaklığının tür değiştirmesiyle mevcut iş deneyimini kullanması durumunun;  4734 sayılı Kanunda belirtilen bir yıllık ortaklık şartına istisna getirmediği, iş ortaklığı adına düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin iş ortaklığının ortakları ve iş ortaklığının devredildiği şirket tarafından mükerrer kullanımına da sebep olabileceği belirtilmiştir.

Ticari İşletmenin Şirkete Dönüşmesi Sonucu

Yukarıda yazılan içerik çerçevesinde tüzel kişi ortaklarına ait iş deneyim belgesinin ihalelerde kullanılabilmesinin şartları belirlenmiştir. Mevcut iş deneyim belgesinin dönüşen şirkette kullanabilmesi için en az 1 yıl %51 hisse şarttır. Diploma (mezuniyet) kullanımında da bu süre minimum 5 yıl olmaktadır.

Yapım yönetmeliğinde; Şahıs veya sermaye şirketlerinin TTK göre nev’i veya unvan değiştirmeleri halinde, değişiklikten önce sahip olunan iş deneyimini kullanılabileceği belirtilmiştir. Burada vurgu yapılması gereken husus, Türk Ticaret Kanununa göre nev’i veya unvan değiştirilmesi hususudur. Ticaret kanununda geçerli tür değiştirmelerinde işletmeden şirkete geçiş belirtilmemiştir. 

Bu yüzden işletmeden şirkete geçiş hali, iş deneyimi açısından işletmenin devamı kabul edilmemektedir. 


İNDİRİMLİ ONLİNE EĞİTİMLERİMİZ

Piyasada binlerce lira olan eğitimleri sitemize özel fiyattan alın, paranızı işinize saklayın !

⇒ Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu- İNCELE

Kamu İhale Eğitimi, E-teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu(Tanıtım)

Tüm Eğitimlerimiz için Tıklayın

[ads]

Author: ihaleuzmani

1 thought on “Ticari İşletmenin Şirkete dönüşmesi ve Mevcut İş Deneyimini Kullanması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir