Tam Kapanma Kapsamında İhale İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Hemen paylaşın

Tam Kapanma Kapsamında İhale İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Tam Kapanma İhale İşlemleri (KİK DUYURUSU)

29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde çeşitli tedbirler alınacağı açıklanmıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından 26 Nisan 2021 tarihli Genelge’de ise konuyla ilgili ayrıntılar 81 İl Valiliğine bildirilmiştir

İlgili Genelge için Tıklayın

Genelgeden; anılan tarihler arasında vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik çeşitli kısıtlamaların getirileceği, kamu kurum ve kuruluşlarının ise hizmetlerine devam edeceği anlaşılmaktadır.

İhale süreçlerinde gerçekleştirilecek iş ve işlemlerde;  idare ve isteklilerce dikkate alınması gereken hususlar aşağıda belirtilmektedir. Buna göre;

1- Elektronik ortamda gerçekleştirilmeyen ihalelerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca tekliflerin posta/kargo yoluyla gönderilmesi imkânının bulunduğu, bu çerçevede, tekliflerin ihaleyi yapan idareye posta/kargo yoluyla ulaştırılabileceği,

2- İdarelerce ihaleye yeterli katılımın sağlanamayacağının anlaşılması veya benzeri nedenlerle gerek görülmesi durumunda, 4734 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi uyarınca ihale tarihinin ertelenebileceği,

3- Aşırı düşük teklif açıklamalarının ve/veya yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelerin sunulması yahut numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumlarının yapılması gibi hususlar bakımından ilgililere tanınan sürelerin idarelerce tedbirlerin bitiş tarihi de dikkate alınarak uzatılabileceği,

4- 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddesinde öngörülen sürelerin gözetilmesi kaydıyla ve hukuki güvenliğin sağlanması konusundaki sorumluluğun taraflara ait olduğu dikkate alınarak, sözleşme imzalama işlemlerinin de posta/kargo yoluyla yapılabileceği,

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin mücbir sebep haline bağlı olarak sözleşmeye davet süresinin uzatılmasını talep etmesi halinde  idarelerce tedbirlerin bitiş tarihi de dikkate alınarak sözleşmeye davet süresinin uzatılabileceği, belirtilmektedir.

KAYNAK: KAMU İHALE KURUMU


Author: ihaleuzmani

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir