elektronik-ihale-uygulama-yonetmeliginde-degisiklik30-09-2020
Posted in Genel

Yargı süreçleri yeniden uzatıldı (2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile)

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 7226 SAYILI KANUN GEÇİCİ MADDE 1 GEREĞİNCE DURMA SÜRESİ BİTİM TARİHİ 15/06/2020 OLARAK UZATILDI. KARAR RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI.

DEVAMINI OKU Yargı süreçleri yeniden uzatıldı (2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile)