T.C Kimlik numarasının ticaret sicili gazetesinde yer almaması teklifin reddini gerektirmez

T.C Kimlik numarasının ticaret sicili gazetesinde yer almaması teklifin reddini gerektirmez
ÖZET : Teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksiklikleri idarelerce tamamlatılabilir. Ayrıca yeterlik bilgileri tablosunda belirtilen imza sirkülerinden de T.C. kimlik numarasının teyidi yapılabilecekken ticaret sicili gazetesinde TC kimlik numarasının yer almaması durumundan firmanın elenmesini doğru değildir.
[ads]

Kurul Kararı

Kamu İhale Kurulu’nun (Kurul) 12/08/2020 tarih ve 2020/UY.I-1369 sayılı kararı ile TC kimlik numarasının yer almaması nedeniyle elenmesi kararı alınmıştır. Bunun üzerine davacı yükleniciler idare mahkemesine konuyu taşıyarak işlemin iptalini istemişlerdir.İlk Derece Mahkemesi

… her ne kadar davacı iş ortaklığının özel ortağı tarafından sunulan Ticaret Sicili Gazetelerinde T.C. kimlik numaralarının yer almaması ve yeterlik bilgileri tablosunun “Diğer belgeler” bölümünün doldurulmaması nedeniyle şirket ortağı olan …ve …’ın T.C. kimlik numaraları tevsik edilememişse de bu durumun ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu, sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması hâlinde bu eksikliklerin idarelerce tamamlatılabileceği, ihaleyi gerçekleştiren idarece davacı şirket tarafından yeterlik bilgileri tablosunda belirtilen imza sirkülerinden T.C. kimlik numarasının teyidinin yapılabileceği, davacı şirketin teklifinin, T.C. kimlik numarasının teyidinin Ticaret Sicili Gazetesi üzerinden yapılamaması nedeniyle değerlendirme dışında bırakılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı

sonucuna varılmıştır.Bu Karar Temyiz edilmiş ve Danıştay 13.Daire Başkanlığı 2020/3097 E. 2020/3054 K. sayılı kararı ile idare mahkemesi kararı onanmıştır.[ads]

Danıştay 13.Daire Başkanlığı kararı;

…İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

İNDİRİMLİ ONLİNE EĞİTİMLERİMİZ

Piyasada binlerce lira olan eğitimleri sitemize özel fiyattan alın, paranızı işinize saklayın !

⇒ Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu-₺ 59,99- İNCELE

Kamu İhale Eğitimi, E-teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu(Tanıtım)

⇒ Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi-₺ 54,99- İNCELE

Hakediş, Fiyat Farkı ve Mukayeseli Maliyet Eğitimi(online kurs-tanıtımı)

⇒ Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları Eğitimi-₺ 49,99- İNCELE

Yapım İhalelerinde Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları (Online kurs)

⇒ İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi için tıklayın-₺ 36,99- İNCELE

İhale Akademi olarak ülkemizin gelişmesi ve rekabet eşitliğinin sağlanması amacıyla, eğitimlerimizi olabilecek en düşük fiyattan sizlere sunmaktayız.
* Gösterilen kurs fiyatları değişiklik gösterebilir. İlgilendiğiniz kurs hakkında whatsapp iletişim hattından bize yazmanız halinde yardımcı olunacaktır.

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir