Standart forma aykırı geçici teminat mektubu kabul edilir mi?

Standart forma aykırı geçici teminat mektubu kabul edilir mi?

Hemen paylaşın

Giriş

Bilindiği gibi istekliler tarafından verilen teminatlar, ihalelere katılım için en önemli kriterlerden biri sayılmaktadır. İhalelerde kabul edilen teminat türleri, avantajları gibi ayrıntılı değerlendirme yazımızı inceleyebilirsiniz.Bknz. İhale ve kabul edilen teminatlar

[ads]

Fiziki ihalelerde teminat mektupları, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan standart forma birebir uygun olması gerekmektedir.Aksi halde, mektuplar geçerli mektup olarak nitelendirilmeyecektir.

Geçici Teminat Mektubu Örneği

Elektronik ihalelerde ise, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21/2 maddesine uygun olarak geçici teminat mektuplarının alınması gerekir. 

21/2 maddede özetle; geçici teminat mektupları Kamu İhale Kurumu ile protokol imzalamış kuruluşlardan alınmaktadır. İlgilinin talebi halinde, kuruluş tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzenlenmektedir.

Ek-1 Örneği

standart forma aykırı

Düzenlenen geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir.

İtirazen Şikayet Özeti

İhale komisyonuna sunulan geçici teminat mektubu üzerinde “4734 sayılı kanunun 34.maddesi uyarınca bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz” ibaresinin bulunmadığı, bununla ilgili güncelleme yazısının  ihale sonrası komisyona verildiği ve komisyonca kabul edildiği, standart forma aykırı mektup ile ihaleye katıldığı, bu yüzden isteklinin teklifinin reddedilmesi gerektiği, belirtilmektedir.

[ads]

Kamu İhale Kurul Kararı

Kurulun 2021/UY.II-486 numaralı kararında; ”… başvuruya konu edilen isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği geçici teminat mektubu incelendiğinde; anılan teminat mektubunun ilk haliyle standart forma uygun olmadığı, başka bir ifadeyle; tekliflerin sunulması aşamasında geçerli olmayan bir geçici teminat mektubu beyan eden isteklinin, daha sonra idareye bilgi ve belgelerin tevsiki kapsamında sunduğu geçici teminat mektubuna ilişkin güncelleme yazısı ile söz konusu teminat mektubunu usulüne uygun hale getiremeyeceği…” olarak belirtilmektedir.

Sonuç ve Değerlendirme

Tüm İhalelerde istenen belgelerin, KİK tarafından yayınlanmış formatına uygun olması gerekmektedir. Aksi halde, teklifler değerlendirme dışı kalabilmektedir.


—Online İhale Eğitimlerimiz—

Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu –İncele/Satın Al

Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi (Hakediş) –İncele/Satın Al

Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları Eğitimi -(Yapım işleri) –İncele/Satın Al


Ülkemizin gelişmesi ve rekabet eşitliğinin sağlanması amacıyla, eğitimlerimizi olabilecek en düşük fiyattan sizlere sunuyor, faydalı olmasını temenni ediyoruz.

Kayıt ile ilgili sorularınızı whatsapp iletişim hattımızdan bize iletebilirsiniz.

Eğitimlerimiz sıfırdan başlar ve kursun amacı tamamlanana kadar devam eder. Döküman ve kaynaklara ücretsiz olarak erişebilir, aklınıza takılan tüm soruları ücretsiz bir şekilde sorabilirsiniz.

Sorularınız ve kayıt için whatsapp hattımızdan bize yazabilirsiniz

 

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir