Şikayet dilekçesinde olmayan hususlar itirazen şikayette incelenir mi?

Şikayet dilekçesinde olmayan hususlar itirazen şikayette incelenir mi?

Şikayet dilekçesinde olmayan hususlar itirazen şikayette incelenir mi?

Bilindiği gibi ihalelere yönelik öncelikli başvuru yolları; idareye şikayet ve itirazen şikayettir. 

İdareye şikayet: İhale sürecindeki işlem ve eylemlerin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idareye yapılan başvurudur.

İtirazen şikayet ise;

  • şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması,
  • şikayet başvurusu üzerine idare tarafından şikayet dilekçesinin kayıtlara alındığı tarih veya sonrasında herhangi bir nedenle alınan ihalenin iptali kararına karşı
  • İtirazen şikayet üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine veya düzeltici işlem belirlenmesine karar verildikten sonra idare tarafından verilen ihalenin iptali kararına karşı 

Kamu İhale Kurumuna yapılan başvurudur.


-İdarece alınan kararların hukuka aykırı olduklarını düşünen aday veya istekliler,  önce idareye dilekçe ile durumun düzeltilmesini istemelidir. Kararın beğenilmemesi halinde kuruma başvuru yapılabilmektedir.

Şikayet süreleri hakkında bilgi içeren yazımıza ulaşmak için tıklayın.

Konu başlığımıza gelecek olursak; idareye iletilen şikayet dilekçesinde olmayan hususlar itirazen şikayet dilekçesine konu edilebilecek midir?

Cevabı ise malesef hayır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8/10 maddesindeİdarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikâyet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” olarak belirtilmiştir. 

Nitekim konuyla ilgili Kamu İhale Kurulu 06.01.2021 tarihli 2021/UH.II-23 numaralı kararında:

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan, anılan istekliye aşırı düşük teklif açıklaması için fiyat teklifi veren kişinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılması öngörülen mal miktarının 1/20’si kadar satış yapmış olması gerektiği,

ancak söz konusu hususun fiyat teklifi veren kişi tarafından sağlanmadığı yönündeki iddiasının

idareye sunulan şikâyet dilekçesinde yer almadığı, diğer bir ifadeyle, başvuru sahibi tarafından, bu yönde idareye şikâyet başvurusunda bulunulmadığı belirlenmiş olup,

yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereğince; idareye şikâyet dilekçesinde başvuru konusu edilmeyen söz konusu iddianın itirazen şikâyet başvurusu incelenmesinde dikkate alınması mümkün olmadığından, bahse konu iddia açısından başvurunun şekil yönünden reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

KAYNAK : KAMU İHALE KURUMU


Online Eğitimlerimiz
Sitemize özel indirimli eğitimler için tıklayın

Author: ihaleuzmani

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir