Pilot veya Koordinatör ortağın iflası ile sözleşmenin devamı

Pilot veya Koordinatör

Pilot veya Koordinatör ortak iflas ederse Ortak Girişim Sözleşmesi nasıl devam etmektedir?

Hemen Paylaşın

Ortak Girişim Nedir?

Birden fazla gerçek veya tüzel kişinin ihaleye katılmak için oluşturduğu iş ortaklığı veya konsorsiyumlardır. Ortak girişimler;  mal tedarikçisi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi olabilirler.

İş ortaklığı ve Konsorsiyum Farkı Nedir?

Kısaca belirtmek gerekirse temel fark ; İş ortaklığı üyeleri; işin tamamının hak ve sorumluluklarıyla bir bütün olarak yapılması için, konsorsiyum üyeleri ise; uzmanlık alanlarına göre hak ve sorumluluklarını ayırarak uzmanlaştığı kısımları yapmak için ortaklık kurmalarıdır.

Ayrıca iş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilmesi; buna karşın konsorsiyumların sadece uzmanlık alanlarıyla ilgili teklif verebilmesi,  İş ortaklığında pilot ortak olması;  konsorsiyumda koordinatör olması, iş ortaklığında ortakların müteselsil ve müşterek sorumluluk olması; konsorsiyumlarda ise taahhüt ettikleri kısımla alakalı sorumluluk sayılabilir.

İş ortaklığı beyannamesi için Tıklayın

[ads]

Konsorsiyum beyannamesi için Tıklayın

 

Pilot Ortak

Kurulan iş ortaklığını her konuda temsile tam yetkili sayılan gerçek veya tüzel kişidir. İş ortaklığı beyannamesinde en çok yüzdeye sahip olan ortak, pilot ortak olmak zorundadır. Ayrıca pilot ortak, idarece istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini sağlamak zorundadır. İhale ve sonrası süreçteki resmi bildirimler bu ortağa yapılmaktadır.

Koordinatör Ortak

Kurulan konsorsiyumu her konuda temsile tam yetkili sayılan gerçek veya tüzel kişidir. İhale konsorsiyum üzerinde kalırsa; noter onaylı sözleşme idareye sunulmaktadır. Böylece gerçek veya tüzel kişilerin işin hangi kısmını taahhüt ettikleri ve işin yerine getirilmesinde, koordinatör ortak aracılığıyla aralarında koordinasyonu sağlayacakları belirtilmektedir. 

Pilot veya Koordinatör Ortağın İflas etmesi

Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin iflas etmesi,  sözleşmenin devamına engel olmamaktadır. Ancak bu kişilerde biri pilot veya koordinatör ortaksa durum biraz değişkenlik arz etmektedir.

Konuyla ilgili kurum görüşü oluşturulmuştur. Aşağıda ilgili kararı inceleyebilirsiniz.

Karar:

4735 sayılı Kanun’un 18’inci maddesi uyarınca yüklenicinin ortak girişim olması halinde pilot ya da koordinatör ortağın iflası durumunda, 

1) 4735 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde düzenlendiği üzere otuz gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi şartlarının gerçekleşmemesi halinde sözleşmenin feshedilerek teminatın gelir kaydedilmesi, 

2) Sözleşmenin feshedilmesinden önce otuz günlük sürenin beklenip beklenmeyeceği hususuna ilişkin olarak; hak kaybına mahal vermemek açısından diğer ortakların idarenin uygun görmesi kaydıyla, işe devam etme yönünde iradelerinin bulunup bulunmadığı ya da bu haklarından feragat edip etmedikleri veya buna ilişkin sürenin geçip geçmediği hususları göz önünde bulundurularak idarece işlem tesis edilmesi, 

3) 2004 sayılı İcra İflas Kanununun “İflas tarihi” başlıklı 165’inci maddesinde yer alan, “İflas hükümle açılır ve bu hükümde açılma anı gösterilir.” hükmü dikkate alındığında, 4735 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen 30 günlük sürenin başlangıç tarihinin pilot/koordinatör ortağın iflas tarihi -iflas karar tarihi- olması, 

4) Söz konusu durumun oluşunu izleyen 30 günlük süre içerisinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde ise teminat dahil o iş için pilot veya koordinatör ortağın yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşmenin yenilenmesi suretiyle işe devam edilmesi durumunda, sözleşmenin feshedilmemesi ve kesin teminatın gelir kaydedilmemesi, 

5) Sözleşmenin yenilenerek işin devam edileceği durumlarda, yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine uygun olarak idare ile diğer ortaklar arasında bir yenileme sözleşmesi yapılmak suretiyle işe devam edilmesi gerektiğine, 
   Oybirliği ile karar verilmiştir.  

Kararın orjinal metnine ulaşmak için Tıklayın

[ads]


—Online İhale Eğitimlerimiz—

Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu –İncele/Satın Al

Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi (Hakediş) –İncele/Satın Al

Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları Eğitimi -(Yapım işleri) –İncele/Satın Al


Ülkemizin gelişmesi ve rekabet eşitliğinin sağlanması amacıyla, eğitimlerimizi olabilecek en düşük fiyattan sizlere sunuyor, faydalı olmasını temenni ediyoruz.

Kayıt ile ilgili sorularınızı whatsapp iletişim hattımızdan bize iletebilirsiniz.


Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir