Pandemi ileri sürülerek ihale iptal edilebilir mi?

Pandemi ileri sürülerek ihale iptal edilebilir mi

Pandemi ileri sürülerek ihale iptal edilebilir mi?


Önsöz


2020 yılını felaketler yılı olarak değerlendirsek herhalde yanlış bir değerlendirme yapmamış oluruz. Pandemi, doğal felaketler, ekonomi vb. sorunlar çalışma hayatında büyük sorunlara yol açmıştır. Bu sıkıntılardan birisi de  pandemi süreci nedeniyle kamu ihalelerinde yaşanan belirsizliklerdir. 

Bu yazımızda özellikle pandemi şartları ileri sürülerek idarece iptal edilmiş bir ihale hakkında kamu ihale kurumunun kararı belirtilecektir. Faydalı olması ümidiyle… [ads]

Kamu İhale Kurulu 13.01.2021 Tarih 2021/UH.II-113 Numaralı Kararı


İTİRAZEN ŞİKAYET ÖZETİ

İhalede tek geçerli teklifin kaldığını ve söz konusu teklifinde yaklaşık maliyetin altında olmakla beraber % 99,88 oranında yaklaşık maliyete yakın olduğundan yeterli rekabet şartlarının sağlanmadığını, pandemi sürecinin etkisi ile çalışma saatlerinin değişkenlik göstermesi ve iş planında yapılması gerekli olan değişikliklerin ve ihtiyaç duyulan personel sayısının iş artışı ve iş eksilişi ile karşılanmayacak düzeyde olması öngörüldüğünden kamu yararı gözetilerek ihalenin idarece iptal edildiğini, bu hususların mevzuata aykırı olduğunu,  bu yüzden ihalenin iptal kararının iptal edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 KARAR

”… idare tarafından pandemi nedeniyle çalışma saatlerinin değişiklik gösterdiği ve iş planında yapılması gerekli olan değişikliklerin ve ihtiyaç duyulan personel sayısının iş artışı ve iş eksilişi ile karşılanamayacak düzeyde olduğu gerekçe gösterilerek ihalenin iptal edildiği, ancak iptal kararında ihale konusu iş planında yapılması gerekli olan değişikliklerin ne olduğuna ilişkin saptamaların ortaya konulmadığı,[ads]

Ayrıca, idarece iptal gerekçesinde pandemi sürecinden kaynaklı olarak ihale konusu iş kapsamında çalıştırılması planlanan personel sayısının ne oranda arttırılacağına ilişkin açıklayıcı herhangi bir bilgiye yer verilmediği, söz konusu değişikliğin yaklaşık maliyete etkisi ve bu değişikliğin iş artışı veya iş eksilişi yoluyla karşılanıp karşılanamayacağı yönünde bir hesaplama veya değerlendirmede de bulunulmadığı,

Kaldı ki, ihale ilan tarihiden(03.09.2020) ihalenin iptal edildiği tarihe(18.12.2020) kadar geçen sürede ülkemizde pandemi koşullarının var olduğu, ihale sürecinin ihtiyacın ortaya çıkması ile başladığı ve ihale öncesinde ihtiyacı doğru ve uygun bir şekilde tespit etme sorumluluğunun idareye ait olduğu hususları göz önüne alındığında ihale ilan tarihinde var olan bir durum gerekçe gösterilerek ihalenin söz konusu tarihte bu gerekçelerle iptal edilmesinin haklı bir gerekçe olarak değerlendirilemeyeceği,…”  belirtilerek ihalenin iptal edilmesi işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

KAYNAK: KAMU İHALE KURUMU(EKAP)

[ads] İLGİLİ KARAR METNİNE GÖZ ATMAK İÇİN TIKLAYIN


İhale Akademi Eğitimleri (Online)


1) Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu

Kamu İhale Eğitimi, E-teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu(Tanıtım)

Kursumuzda gerçek bir proje üzerinden uygulamalı;  ihale dosyası inceleme, ayrıntılı metraj çıkarma, yaklaşık maliyet tespit etme ve ihalelere teklif hazırlama konularını öğrenebilirsiniz. Ayrıca Kamu İhale Mevzuatı hakkında baştan sona detaylı bilgiler edinerek, yetkinliğinizi arttırabilirsiniz. Piyasada binlerce lira olan bu özel eğitimi sitemize özel fiyattan alın, paranızı işinize saklayın !

🎓10 saat uzunluğunda video

📓 64 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın


2) Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi

Hakediş, Fiyat Farkı ve Mukayeseli Maliyet Eğitimi(online kurs-tanıtımı)

Kursumuzda yine gerçek bir proje üzerinden uygulamalı; yapım ihaleleri sözleşme aşaması ve sonrasında karşınıza çıkabilecek tüm uygulamalarını (hakediş, fiyat farkı, revize birim fiyat, iş programı, mukayeseli maliyet vb.) anlattık. Kursumuz, şantiye ve ofis çalışmalarında ihale mühendisi, hakediş mühendisi yada teknik ofis mühendisi olarak çalışabilmeniz için size tüm yetkinlikleri sunmaktadır.

🎓 7 saat uzunluğunda video 

📓 17 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın


3) Yeni Birim Fiyat Tesbiti ve Uygulamaları Eğitimi

Yapım İhalelerinde Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları (Online kurs)

Kursumuzda uygulamalı olarak örnekler üzerinden ; yapım İşlerinde Sözleşme ve İhale Kapsamında Fiyatı Bulunmayan İş Kalemlerine ait;  Yeni Birim Fiyat Analizi , Özel fiyat analizi ve Paçal Birim Fiyat Analizi oluşturmayı, oluşturulan bu analizlerin fiyatlarını tespit etme konularını,  mevzuat ve kurum/yargı kararları doğrultusunda öğrenebilirsiniz.

🎓 5 saat uzunluğunda video

📓 12 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

⇒ Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın


4) İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi için tıklayın

Kursumuzda A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (inşaat mühendisi) öğretim görevlisinden İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ile uygulamalarını öğrenebilir, iş hayatınızda önde başlayabilirsiniz. Ayrıca bu kurs İsg sınavlarına hazırlıkta da size rehberlik edecektir.

🎓13 saat uzunluğunda video

📓 3 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir