Kültür varlıkları ihale yönetmeliği parasal limitleri güncellendi

Kültür varlıkları ihale yönetmeliği parasal limitleri güncellendi

KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLERİN 23 OCAK 2021 TARİH VE 31373 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN TEBLİĞ İLE GÜNCELLENDİ.

[ads]Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VARLIKLARI İHALE YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDAKİ PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi uyarınca söz konusu Yönetmelikte yer alan parasal limitlerin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan 2020 yılının Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 25/7/2013 tarihli ve 28718 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3 – (1) Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin 14 üncü, 25 inci ve 27 nci maddelerinde yer alan tutarlar Ek-1’de belirtildiği şekilde güncellenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Kültür varlıkları ihale yönetmeliği parasal limitleri güncellendi

[ads]TEBLİĞ EKİ İÇİN TIKLAYIN

KAYNAK= RESMİ GAZETE


Online-ihale-ve-muhendislik-egitimleri
İndirimli eğitimlerimiz için tıklayın

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir