Konsorsiyumu oluşturan ortaklar alt yüklenici olarak çalıştırılabilir mi?

Konsorsiyumu oluşturan ortaklar alt yüklenici olarak çalıştırılabilir mi?

Bilindiği gibi adi ortaklıklar;   iki veya daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleşmeyi üstlendikleri ortaklık türüdür.

Kamu ihale kurulunun 2013/DK.D-96 numaralı kararında adi ortaklığı oluşturan ortakların alt yüklenici olarak çalıştırılamayacağı şu şekilde açıklanmıştır;

” iş ortaklıkları tarafından yerine getirilen taahhütlerde, iş ortaklığı ile iş sahibi arasında yapılan sözleşmenin “asıl sözleşme” olduğu, bu sözleşme ile ortakların her birinin taahhüdün yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu, “alt yüklenici” sözleşmesinin ise “asıl sözleşme” den kaynaklanan borcun bir kısmının üçüncü kişiler tarafından yerine getirilmesi amacıyla yapılabileceği, dolayısıyla asıl sözleşmenin borçlusu konumunda olan iş ortaklığı ortağı ile bu borcun bir kısmının yerine getirilmesi amacıyla “alt yüklenici” sözleşmesi kurulamayacağına,  oy birliği ile karar verilmiştir.[ads]

Peki konsorsiyumlarda durum nasıldır? bir de ona göz atalım.

Konsorsiyumlarda ise her ortak uzmanlık alanına göre işin belli bir bölümünün yapımını üstlenmiştir ve idare ile yapılacak sözleşmede bu durum açıkça belirtilir.

 İş ortaklığı ortaklarının yapılacak işin bütünü için bir araya gelen ve ayrı ayrı işin tümünden müteselsil sorumlu olurlar. Konsorsiyumu oluşturan ortakların ise uzmanlık alanlarına göre yapacakları işler bellidir. 

Şimdi soru başlığımıza gelecek olursak konsorsiyumu oluşturan ortaklar alt yüklenici olarak çalıştırılabilirler mi?[ads]


Danıştay Onüçüncü Dairesi  25.10.2017 tarihli E:2011/1476, K:2017/2664 sayılı kararında özetle;

”… davacı şirketin ortağı bulunduğu Athena Sa – Tahal Consulting Eng Ltd. – Kuzu Toplu Konut İnş. Ltd. Şti. Konsorsiyumunun yüklenici olduğu “Paşaköy Atıksu Arıtma Tesisi II. Ünite İnşaatı” işi ihalesinde, konsorsiyum üyelerinin uzmanlık alanlarının farklı olduğu ve işin farklı kısımlarını taahhüt ettiklerinin görüldüğü, ayrıca, ihalede yüklenici ile alt yüklenici aynı kişi olamayacağından, hem işin tamamına yakın bir kısmında alt yüklenici hem de işin yüklenicisi konsorsiyumun üyesi olan davacı şirket adına, işin taahhüt ettiği kısmına yönelik alt yüklenici iş bitirme belgesinin düzenlenemeyeceği sonucuna ulaşılmaktadır.”  olarak hüküm verilmiştir.Online Eğitimlerimiz
Sitemize Özel İndirimli Eğitimler


1- Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu için tıklayın

Yapım ihalelerine kolayca katılın

🎓 10 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 64 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

2- Yeni Birim Fiyat Tesbiti ve Uygulamaları Eğitimi için tıklayın

Yapım işlerinde birim fiyat analizi yapmayı öğrenin

🎓 5 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 12 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası


3- Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi için tıklayın

Yapım işlerinde tüm uygulamaları öğrenin (hakediş, fiyat farkı, mukayeseli keşif…)

🎓 7 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 17 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası


4- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi için tıklayın

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (inşaat mühendisi) öğretim görevlisinden İSG öğrenin

🎓 13 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 3 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikasıAuthor: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir