KİK Resen Araştırma Yapar Mı?

KİK Resen Araştırma Yapar mı?

ÖZET:  İtirazen şikayetlerde KİK Resen Araştırmaya dayanarak karar vermez. Kurul kararları somut delillerle ve hukuki ispatlarla işleyen bir mekanizmadır. Dolayısıyla bu şekilde olmayan başvurular, şekil yönünden reddedilecektir.[ads]

Konu ile ilgili Kamu ihale kurulunun 2020/UH.I-2148 numaralı kararında şu şekilde belirtilmiştir;


” …ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli ile istekli olabilecekler tarafından Kanun’da belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği, şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillere yer verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 Başvuru sahibinin 08.12.2020 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde; Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesi ile Teknik Şartname’nin 3.2.6, 3.2.12 ve 3.2.16’ncı maddelerine ve bahse konu düzenlemelerle ilgili olduğunu öngördükleri Kamu İhale Kurulu Kararlarına yer verilmiş olup, söz konusu dilekçede iddiaların net bir şekilde ortaya konmadığı ve somut bir hukuka aykırılık gerekçesi ile delile dayandırılmadığı, dilekçenin genel nitelikli hukuka aykırılık ifadeleri içerdiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarının şekil yönünden reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 [ads]Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun şekil yönünden reddi gerekmektedir…”


Online Eğitimlerimiz
Sitemize Özel İndirimli Eğitimler

1- Yeni Birim Fiyat Tesbiti ve Uygulamaları Eğitimi için tıklayın  

Yapım işlerinde birim fiyat analizi yapmayı öğrenin

 • 5 saat uzunluğunda hazır video içeriği
 • 12 indirilebilir kaynak
 • Ömür boyu erişim
 • Bitirme sertifikası  

2- Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu için tıklayın  

Yapım ihalelerine kolayca katılın

 • 10 saat uzunluğunda hazır video içeriği
 • 64 indirilebilir kaynak
 • Ömür boyu erişim
 • Bitirme sertifikası  

3- Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi için tıklayın  

Yapım işlerinde tüm uygulamaları öğrenin (hakediş, fiyat farkı, mukayeseli keşif…)

 • 7 saat uzunluğunda hazır video içeriği
 • 17 indirilebilir kaynak
 • Ömür boyu erişim
 • Bitirme sertifikası  

4- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi için tıklayın 

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (inşaat mühendisi) öğretim görevlisinden İSG öğrenin

 • 13 saat uzunluğunda hazır video içeriği
 • 3 indirilebilir kaynak
 • Ömür boyu erişim
 • Bitirme sertifikası

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir