KİK Kararı-İsteklinin İhale Konusu Alanda Faaliyet Göstermesi Zorunlu mu?

İsteklinin Hemen paylaşın

 

KİK Kararı-İsteklinin İhale Konusu Alanda Faaliyet Göstermesi Zorunlu mu?

Giriş

Bu yazımızda; Gerçek veya Tüzel Kişilerin şirket sözleşmelerinde yazan iştigal konuları dışında faaliyet göstermeleri halinde, ihaleye teklif verebilirler mi? yada Teklifleri Değerlendirme Dışı Bırakılır mı? gibi soruları örnek KİK kararı üzerinden bakacağız.

 

Faaliyet Alanı Dışında İş Yapmak Mümkün mü?

 

Eski Türk Ticaret Kanununa göre, şirketler sadece ana sözleşmelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmekteydi. Ancak yeni Kanun ile 2012 yılından itibaren şirketler; şirket sözleşmesinde yazsın veya yazmasın T.C Kanunlarınca yasaklanmamış her türlü faaliyette bulunabilmektedir. Yargıtay kararları da bu yönde verilmiştir. Yani faaliyet alanı dışında iş yapmak mümkün görünmektedir.

 

İsteklinin İhale Konusu Alanda Faaliyet Göstermesi Zorunlu mu?

 

Uyuşmazlığa konu olayda; Yol yapım ihalesine katılan isteklinin faaliyet alanının ikame amaçlı olmayan binaların inşaatı olması sebebiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır. Nihayetinde olay, Ankara 23. İdare Mahkemesinin 05.08.2021 tarihli E:2021/1187 sayılı kararı ile netlik kazanmıştır.

Bu kararda özetle;

”… 6102 sayılı Kanun’a göre, ticaretle uğraşan gerçek kişi tacirlerin ve ticari şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı olan iştigal konuları dışında faaliyette bulunmalarına engel bulunmadığı dikkate alındığında, İhaleye teklif verebileceklerin belirlenmesinde, 4734 sayılı Kanun’un 10. maddesinde yer alan ve İhale dokümanında belirtilecek yeterlik şartları dışında, 4734 sayılı Kanun’un 4. maddesine 5812 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen ve madde gerekçesinde de belirtildiği üzere, başvuru yollarını tüketebilecek kişilerin sınırlanmasına yönelik olarak vazedilen “istekli olabilecek” tanımından hareketle, isteklilerin İhaleye teklif vermelerinin faaliyet alanıyla sınırlandırılması mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla, davacının İhale konusu alanda faaliyet göstermediği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık görülmemiştir…”  olarak belirtilmiştir. 

 

2021/MK-392 sayılı KİK kararının tamamına ulaşmak için Tıklayın


(İndirimli) Online Eğitimlerimiz

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir