Kat Karşılığı İnşaatlarda İş Deneyim Belgesi Kazanımı

Kat Karşılığı İnşaatlarda

Kat Karşılığı İnşaatlarda İş Deneyim Belgesi Kazanımı

Hemen paylaşın

İş Deneyim Belgesi Nedir?

Geçmişte yapılan işlerden kazanılan, mesleki ve teknik yeterliğin tasdiki amacıyla ihale dosya içeriğinde sunulan belgelerdir. Bunlar; İş bitirme veya iş durum, iş denetleme veya yönetme belgeleridir.

Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgelerini anlattığımız detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

[ads]

Değerlendirmeye Alınmayacak İş Deneyim Belgeleri

İş deneyim belgesinin geçerliliği, Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğ listesinde bulunmasına bağlıdır. Gruplama kapsamında bulunmayan esas iş veya benzer işler, geçerli olarak kabul edilmemektedir.

Kim Hangi Belge Türüne Hak Kazanabilir?

Yüklenici veya Alt Yükleniciler- İş Bitirme Belgesine (Geçici Kabulü yapılmış işlerde)

Kat Karşılığı İnşaatlarda

Yükleniciler – İş Durum Belgesine (Devam Eden işlerde)

Mimar veya Mühendisler – İş Denetleme veya Yönetme Belgesine hak kazanabilmektedir. 

İş Deneyim Belgesi Kazanımı

Bedel İçeren Sözleşme

Genel olarak iş deneyim belgesi kazanımı için, bedel içeren bir sözleşmenin varlığı gerekir. Bu doğrultuda sözleşmeye esas bedelin aşılmaması şartı ile fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınarak deneyim tutarı hesaplanmaktadır.

İşin Tamamlanması

Doğrudan kamuya yapılan işlerde fiziki tamamlama geçici kabul ile, Kat Karşılığı İnşaatlarda fiziki tamamlama, oturma izninin yani iskan belgesinin alınmasıyla ölçülmektedir. Yani belge alımı için iskan işlemlerinin tamamlanması en önemli husustur.

İş Deneyim Belge Tutarı Nasıl Hesaplanmalıdır?

İnşaatın ruhsatta yazan yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait tespit edilen Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri çarpılır ve toplam bedel hesabı yapılır. Tespit edilen bedelin %60’ı esas alınarak nihai belge tutarı belirtilmektedir.

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri İçin Tıklayın

[ads]

Örneğin; 1000 m2 toplam inşaat alanı bulunan III. Sınıf B grubu bir bina yapım işi olsun. 2021 Yapı Yaklaşık maliyet listesine göre bu binanın birim maliyeti 1800 TL/m2

O halde;

Toplam Maliyet Hesabı= 1000 m2 * 1800 TL = 1.800.000 -TL

İş Deneyimi Belge Tutarı= 1.800.000 TL * 0,60=1.080.000 -TL

İş Deneyim Belgesi Güncelleme

Belgeye konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeks, baz endeks olarak alınır. Başvurunun içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanır ve bulunan katsayı üzerinden güncelleme işlemi yapılır.

Belge güncelleme aracı için Tıklayın

[ads]

Belge İçin Başvuru

İstenen Belge Listesi


  • Yapı ruhsatı
  • Yapı kullanma izin belgesi
  • İlgili sigorta müdürlüğünden onaylı iş yeri bildirgesi
  • Belge Talep Dilekçesi

Kat ve/veya arsa karşılığı inşaat işleri haricindeki işlerde bu belgelere ek olarak sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri.


—Online İhale Eğitimlerimiz—

Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu –İncele/Satın Al

Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi (Hakediş) –İncele/Satın Al

Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları Eğitimi -(Yapım işleri) –İncele/Satın Al


Ülkemizin gelişmesi ve rekabet eşitliğinin sağlanması amacıyla, eğitimlerimizi olabilecek en düşük fiyattan sizlere sunuyor, faydalı olmasını temenni ediyoruz.

Kayıt ile ilgili sorularınızı whatsapp iletişim hattımızdan bize iletebilirsiniz.

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir