Karşılıksız çekte bankaların sorumluluğu 2020

bankaların karşılıksız çek sorumluluğu

Ticari hayatın olmazsa olmazı olan çeklerin, karşılıksız çıkması ,kısmi karşılığının olması hallerinde bildiğiniz üzere bankaların sorumlu bulunduğu tutarlar mevcut ve bu tutarı da hamile ödemek zorundalar.

Bu tutarlar her yıl merkez bankası tebliğleriyle arttırılmaktadır.

Çek defterlerinin baskı şekline ve bankaların hamile ödemekle yükümlü olduğu miktarın belirlenmesine ilişkin tebliğ (Sayı:2010/2)’de değişiklik yapılmasına dair tebliğ (2020/1)  17 Ocak 2020 de yayımlanmıştır.

MADDE 1 – 20/1/2010 tarihli ve 27468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’in 4 üncü maddesinde yer alan “ikibinotuz Türk Lirası” ibareleri “ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

Buna göre ; muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile,süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

Karşılığının hiç bulunmaması halinde,

  • Çek bedeli ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirası veya üzerinde ise ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirası,
  • Çek bedeli ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirasının altında ise çek bedelini,

Karşılığının kısmen bulunması halinde,

  • Çek bedeli ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,
  • Çek bedeli ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirasının üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak ikibinikiyüzyirmibeş Türk Lirasını ödemekle yükümlüdür

Özetle ; Bankaların 2020 yılında her bir karşılıksız çek yaprağı için ödemek zorunlu olduğu tutarın üst limiti 2225 TL olmuştur.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 2 nci maddesinde yer alan “binikiyüzellibeş Türk Lirası” ibareleri “binüçyüzkırkbeş Türk Lirası” olarak değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2 (2)
– (1) Bu Tebliğden önce yayımlanan Tebliğlere göre bastırılan çeklerden ötürü muhatap banka, süresinde ibraz edilen çekin karşılığının bulunmaması halinde her çek yaprağı için binüçyüzkırkbeş Türk Lirasına kadar ve kısmen karşılığının bulunması halinde ise bu miktarı her çek yaprağı için binüçyüzkırkbeş Türk Lirasına tamamlayacak biçimde ödeme yapmakla yükümlüdür.

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir