Kamu İhale Sözleşmelerinde Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar

Kamu İhale

Kamu İhale Sözleşmelerinde Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar

Hemen paylaşın

Kamu İhalelerinde Sözleşme

İhalelerde; teklif aşamalarının tamamlanması ile sözleşme imzalanması, olağan akışın bir sonucudur. Böylece ihalenin uygulama aşamaları başlamış olur.

Kamu İhale Kurumu tarafından tip sözleşmeler hazırlanmaktadır. Bknz. Örnek Tip Sözleşme

[ads]

Bu yazımızda; 4735 Sayılı Kanuna göre yapılan sözleşmede yer alması gereken zorunlu unsurların ne olduğuna değineceğiz.

1-İş ile ilgili gereken özet ve detay bilgiler

İşin adı, niteliği, türü ve miktarı veya hizmetlerde iş tanımı

2-İdare, Yüklenici ve Varsa Alt Yüklenici Bilgileri

İdarenin adı ve adresi,  Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı ile tebligata esas adresi,  varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları 

3-Sözleşme Özet Bilgileri

Sözleşmenin türünün ne olduğu (birim fiyat, götürü bedel, karma ve münferit), bedeli ve süresi.

4-Ödeme ile ilgili Bilgiler

Ödeme veya avans(varsa) şartları, miktarı ve yeri ile fiyat farkı ödenecekse hesaplama yöntemi

5-Sözleşme Bedeline Dahil Giderler

Hangi giderlerin sözleşme bedeline dahil olacağı ve kim tarafından ödeneceği (Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderler için)

6-İşin Yapılma Yeri, Garanti, Teminat, Kabul ve Destek Hizmetleriyle ilgili şartlar

  • Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım veya yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar
  • Kesin teminat miktarı bilgileri, kesin veya ek kesin teminatın iadesine ait şartlar
  • Garanti istenilen hallerde garanti süresi ve şartları
  • İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil veya şartları
  • Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

7-Süre Uzatımı, Mücbir Sebep ve Gecikme Cezaları bilgileri

Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışı veya eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler, gecikme halinde alınacak cezalar

8-Yapım İşlerinde All-Risk Sigorta Yapılması, Yapı Denetimi

Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması gerekmektedir.(All-risk) Ayrıca yapının denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar belirtilir.

9-Sözleşme İle İlgili Detay Şartlar

Sözleşmede değişiklik ve fesih şartları belirtilmektedir. Ayrıca ihale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu vurgulanır.(bu belgeler tek tek belirtilerek, öncelik sıralaması gösterilir)

10-Yüklenicinin Personeline ve İSG Sorumluluklarına ait Bilgiler

Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin yasal sorumlulukları belirtilmelidir. Ayrıca İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yükümlülükler ile ilgili bilgi yer almalıdır.

11-Kamu İhalelerinde Anlaşmazlıkların Çözümü, İhtilaf Hali

Olası anlaşmazlık durumlarında, bunların çözümünün nerede olacağı, hangi mahkeme veya hakem heyetinin yetkili olacağı belirtilmelidir.


—Online İhale Eğitimlerimiz—

Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu –İncele/Satın Al

Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi (Hakediş) –İncele/Satın Al

Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları Eğitimi -(Yapım işleri) –İncele/Satın Al


Ülkemizin gelişmesi ve rekabet eşitliğinin sağlanması amacıyla, eğitimlerimizi olabilecek en düşük fiyattan sizlere sunuyor, faydalı olmasını temenni ediyoruz.

Kayıt ile ilgili sorularınızı whatsapp iletişim hattımızdan bize iletebilirsiniz.

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir