(GENELGE) COVİD-19 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK(30.09.2020)

COVİD-19 SALGINININ KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ İLE İLGİLİ CUMHURBAŞKANI GENELGESİ YAYINLANDI


Covid-19 Salgınının Mücbir sebep kabul edilmesiyle alakalı geniş kapsamlı değerlendirmemize önceki yazılarımızda yer vermiştik. (İlgili değerlendirmeye buradan↵ ulaşabilirsiniz.)

Bu değerlendirmemizle aynı doğrultuda 2 Nisan 2020 tarih 31087 Sayı numaralı 2020/5  Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Yayınlanmıştır. 

Genelgeye göre özetle ;

  1. Salgından etkilenen firmaların belgelemesi şartıyla ilgili idareye başvurması
  2. Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması
  3. Yüklenicinin taahhüdünü yerine getirilmesine engel nitelikte olması
  4. Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması

Şartlarını aynı anda sağlaması durumunda ilgili idareye yazılı başvurması belirtilmiştir.


Genelgeye ulaşmak içintıklayın.


***Salgının kamu ihalelerine doğrudan veya dolaylı etkisi olması ,kamu ihalelerinin ekonomimizin lokomotifi olması nedeniyle idarelerin bu hususları objektif olarak değerlendirip,duruma göre ivedilikle karar alması gerekmektedir.

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir