Kamu İhale Kanununda Önemli Değişiklikler

Kamu İhale Kanununda Önemli Değişiklikler-4734

Kamu İhale Kanununda Önemli Değişiklikler

26/11/2022 tarih ve 32025 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7421 sayılı Kanun ile; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda önemli değişiklikler yapılmıştır.

Gelin hep beraber bu değişikliklere özetle göz atalım.

 

Kamu İhale Kanununda Önemli Değişiklikler

 

İtirazen Şikayet Bedellerinin İadesi

Yeni düzenleme öncesinde; itirazen şikayet başvuru bedellerinin iadesi mevzuat açısından mümkün değil idi. Sadece son dönemdeki Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda bedel talebi yapılabilmekteydi. Ancak yukarıda belirtilen Kanun değişikliği ile itirazen şikayet başvurusunda yatırılan bedel, artık iade edilebilecek.

Bunun için;

  • Başvuruda bulunan tarafın haklı çıkması ve
  • Haklı çıkan tarafın Kamu İhale Kurulu kararının bildirimini izleyen 30 gün içinde Kamu İhale Kurumuna(KİK) yazılı dilekçe ile müracaat etmesi gerekmekte.

 

İtirazen Şikayet Bedellerinin İadesi Süreci Nasıl Olacak?

Bu konuda izlenecek usul ve esaslar, KİK tarafından kısa süre içinde yayınlanacaktır. Ancak yürürlükteki mevzuat gereği; bedel iadesi için, KİK’e yazılı dilekçe ile müracaatı izleyen 30 gün içinde bedel iadesinin yapılacağını görmekteyiz. Elbette, ilgili usuller ve dilekçe örnekleri KİK tarafından duyurulacaktır.

 

Mevzuat Değişikliği Öncesi Başvurularda İade Süreci

Bu karar öncesinde iddiasında haklı bulunan ancak başvuru bedelini iade alamayanlar da mevzuatta mevcut. Bu durumda olanlar, iade talep dilekçelerini mevzuat hükmünün yürürlüğe girdiği günden itibaren 30 gün içinde vermek zorunda. Yani son gün 26 Aralık 2022

 

İtirazen Şikayet Bedeli ile İlgili Diğer Hükümler

İtirazen şikayet bedelleri eğer iade edilecekse yani başvurucu iddiasında haklı bulunduysa; son ödeme tarihine kadar yani başvuru tarihinden itibaren 30 gün içindeki süreçte herhangi bir faiz istenemeyecek. Bu bedeller faizsiz olarak başvurucuya iade edilecek.

Diğer taraftan; tahsil edilen KİK payı hiçbir durumda yükleniciye iade edilmeyecek olarak belirtebiliriz.

 

Diğer Değişiklikler

Her türlü mal/hizmet/yapım işlerinin alım, ihale ve sözleşme süreçlerine ilişkin yapılacak iş ve işlemler, kısmen veya tamamen (EKAP) üzerinden yapılabilecek. Bu konudaki usul ve esasları KİK, ilerleyen tarihlerde duyuracaktır.

ve son olarak Kamu ihale uzman yardımcısı olabilme yaşı 30 yerine 35 olacak.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221126-1.htm


⇓ (İndirimli) Online Eğitimlerimiz

Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu              İncele / Hemen Al


Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi (Hakediş)    İncele / Hemen Al


Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları Eğitimi (Yapım)      İncele / Hemen Al


İhalelerde Hak Arama Yolları Eğitimi (Şikayet-İtirazen Şikayet)  İncele / Hemen Al

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir