Kamu İhale Kanununa göre ihale türleri ve uygulamaları

Kamu İhale Kanununa göre ihale türleri ve uygulamaları

Başlıktan da anlaşıldığı gibi, bugün Kamu İhale Kanununa göre ihale türleri ve uygulamalarına kısaca değineceğiz.

İhale Türleri

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre  mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde 3 adet ihale türü mevcuttur. Bunlar :

– Açık ihale usulü

– Belli istekliler arasında ihale usulü

– Pazarlık usulü

* İhale türlerinden çıkarılan Doğrudan Temin yöntemine ise yazımızın sonunda değineceğiz

Açık ihale usulü

İşin niteliklerine sahip olan tüm isteklilerin katılımına açık olan ihale türüdür. İşi yapabilecek nitelikteki isteklilerin ekonomik, mesleki ve teknik yeterlik kriterleri 4734 sayılı Kanunun 10.maddesinde belirtilmiştir.

Bu ihale türünde teklifler, kapalı zarf içinde hazırlanıp komisyona fiziki olarak verilebileceği gibi bazı idareler e-ihale yöntemi ile de teklifleri almaktadırlar. Bknz. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

Bu ihale türünde teklifler verildikten sonra asla değişikliğe gidilemez, fiyatta değişiklik yapılamaz. Yanlızca tekliflerin değerlendirmesi sırasında bazı hususları netleştirmek için isteklilerden yazılı açıklama istenebilir.

*Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz (Kamu İhale Kanunu md 37)

Belli istekliler arasında ihale usulü

Yapım, mal veya hizmet alımı ihalelerinde işin niteliğinin uzmanlık gerektirmesi nedeniyle açık ihale usülünün uygulanamadığı, bu yüzden idarece Kanunun 10.maddesine göre  ön yeterlik değerlendirmesi yapılarak yeterlilikleri tespit edilen isteklilerin teklif vermesi için davet edildiği  ihale türüdür.  Davet edilen isteklilerin tekliflerini hazırlayabilmeleri için minimum 40 gün süre verilir.

*Ayrıca yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısını aşan yapım işlerinde de idarenin takdirine bağlı bu ihale türü uygulanabilir. (2020 yılı için 65.213.187 TL)

Davetli aday sayısının minimum beş teklif veren istekli sayısının da minimum üç olması gerekir. Minimum istekli sayısının sağlanamadığı ihaleler iptal edilir.

Pazarlık usulü

Yukarıdaki iki ihale türü ile ihale yapılması ancak teklif çıkmaması veya doğal afetler, salgın hastalıklar, savunma ile ilgili özel durumlar gibi ivedi yapılması gereken işlerin varlığı ile genellikle kamusal satın alımlarda bu ihale türü gerçekleştirilebilir. Ayrıca; 

–  İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç duyması halinde(21/d)

– İhale konusu mal veya hizmet alımları ve yapım işlerinin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle(21/e) yapılabilir.

*Yaklaşık maliyeti 323.398 TL’yi geçmeyen (2020 yılı için) mamul mal, malzeme veya hizmet alımları (21/f) da bu ihale türü ile sıkça ihale yapılmaktadır.

Bu ihalelerde ilan yapılması zorunlu değildir. İlanı yapılmayan ihalelerde  en az üç istekli davet edilerek yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. İlanı yapılan ihalelerde de  teklif sayısı en az üç olmalıdır. 

Doğrudan temin

İhale türlerinden çıkarılan doğrudan temin yönteminde;  Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler 97.008-TL(2020 yılı için), diğer idareler 32.316-TL(2020 yılı için) ‘ye kadar ihale yapmadan doğrudan ihtiyaç alımlarını yapabilirler. Doğrudan teminde ihale ilanı yapılmaz ve teminat alınmaz. (Ayrıntılı bilgi için Bknz. Kamu İhale Kanunu md 22 )


 

Online Eğitimlerimiz
Sitemize Özel İndirimli Eğitimler

1- Yeni Birim Fiyat Tesbiti ve Uygulamaları Eğitimi için tıklayın  

Yapım işlerinde birim fiyat analizi yapmayı öğrenin

5 saat uzunluğunda hazır video içeriği

12 indirilebilir kaynak

Ömür boyu erişim

Bitirme sertifikası  

2- Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu için tıklayın  

Yapım ihalelerine kolayca katılın

10 saat uzunluğunda hazır video içeriği

64 indirilebilir kaynak

Ömür boyu erişim

Bitirme sertifikası  

3- Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi için tıklayın  

Yapım işlerinde tüm uygulamaları öğrenin (hakediş, fiyat farkı, mukayeseli keşif…)

7 saat uzunluğunda hazır video içeriği

17 indirilebilir kaynak

Ömür boyu erişim

Bitirme sertifikası  

4- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi için tıklayın 

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (inşaat mühendisi) öğretim görevlisinden İSG öğrenin

13 saat uzunluğunda hazır video içeriği

3 indirilebilir kaynak

Ömür boyu erişim

Bitirme sertifikası

Author: ihaleuzmani

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.