İtirazen şikayet nihai kararları kurumca yeniden İncelenebilir mi?

itirazen-sikaye-kararlari-kurumca-yeniden-incelenebilir-mi

İtirazen şikayet nihai kararları kurumca yeniden İncelenebilir mi?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında olan ihaleler için idari dava sürecinden önce zorunlu idari başvuru yolları bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla ;

1- İhaleyi gerçekleştiren idareye şikayet  

2- Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayettir.

Kurum tarafından itirazen şikayet başvuruları sonuçlandırılıp nihai karar belirtilir. Kamu İhale Kurumu kararlarının yargısal denetime açık olması yani başka bir deyişle idare mahkemesine itiraz edilebildiği de bilinen bir durumdur.

Burada bir ayrımdan söz etmek gerekir. İtirazen şikayet ile verilen nihai kurum kararları idari karar niteliğinde olup bu kararlar idari işlemin tesisi içindir.

Dolayısıyla bu yapılacak itiraz başvuruları, doğrudan yargı makamına yapılmalıdır.

Konu ile ilgili Kamu ihale kurulunun  2020/UY.II-2015 sayılı kararında özetle;

… 4734 sayılı Kanun’un 56’ncı maddesinde, Kamu İhale Kurulu’nun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup mevzuatta Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelenmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

 …Yapılan incelemede, başvurunun 02.09.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1462 sayılı Kurul kararına itiraz niteliği taşıdığı, dolayısıyla, söz konusu iddiaların 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince usul yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 


İhale Uzmanı


Online Eğitimlerimiz
Sitemize Özel İndirimli Eğitimler

1- Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu için tıklayın

Yapım ihalelerine kolayca katılın

🎓 10 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 64 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

2- Yeni Birim Fiyat Tesbiti ve Uygulamaları Eğitimi için tıklayın

Yapım işlerinde birim fiyat analizi yapmayı öğrenin

🎓 5 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 12 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası


3- Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi için tıklayın

Yapım işlerinde tüm uygulamaları öğrenin (hakediş, fiyat farkı, mukayeseli keşif…)

🎓 7 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 17 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası


4- İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi için tıklayın (₺ 36,99)

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (inşaat mühendisi) öğretim görevlisinden İSG öğrenin

🎓 13 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 3 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir