İsteklilerin ihale konusu alanda faaliyet göstermesi gerekir mi?

isteklilerin Hemen paylaşın

İsteklilerin ihale konusu alanda faaliyet göstermesi gerekir mi?

Türk Ticaret Kanunu açısından

Kanunun 125/2 maddesinde; ” Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır” olarak belirtilmiştir.

Esasen bu madde ile; tüzel kişilerin tüm hak ve borçlara ehil olduğu, ancak bazı istisnaların saklı tutulduğunu anlamaktayız.

 

İsteklilerin ihale Konusu Alanda Faaliyet Göstermesi

İhaleye istekli olabileceklerin tanımı Kamu İhale Kanunu’nun 4.maddesinde yapılmıştır. Buna göre; ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiler veya ortak girişimler,  istekli olabilecekler arasında sayılmaktadır.

 

Konuyla İlgili Güncel KİK Kararı

10.02.2021 tarihli 2021/UH.I-355 numaralı KİK kararında; 

4734 sayılı Kanunda belirtilen ihale konusu alanda faaliyet gösterme şartı, Türk Ticaret Kanunu’nun 125’inci maddesinde belirtilen “kanuni istisna” niteliğinde sayılmış,  ihaleye teklif vererek istekli sıfatını kazanan kişi ya da kuruluşların da öncelikle bu şartı sağlamış olmaları gerektiği belirtilmiştir.


 

〉 Şubat Ayı İndirimli Online Eğitimimiz 

Kamu İhale Eğitimi, E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu- ₺ 49,90- İNCELE

Bu kurs ile; ihalelere teklif verebilir, metraj ve yaklaşık maliyet/keşif konularına hakim olabilir,  kamu ihale mevzuatını gerçek bir ihale üzerinden öğrenebilirsiniz.

Online Kurs ve Dokümanlar | Kamu İhale Uzmanı | Güncel analiz ve birim fiyatlar

 

Author: ihaleuzmani

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.