İş Deneyim Belgesi Değerlendirme Esasları (Yapım İhaleleri)

İş deneyim belgesi Hemen paylaşın

İş deneyim belgesi

Önceki yazımızda; yapım işlerinde iş deneyimi belgesi düzenlenmesi hakkında bilgiler vermiştik. Bu yazımızda; iş deneyimleri ihale komisyonunca nasıl değerlendirilir? Mezuniyet (diploma) belgeleri hangi şekilde kullanılabilir? hakkında kısa ve açıklayıcı bilgiler vermeye çalışacağız. 

 

İş Deneyim Belgesi Nedir?

İhale makamına mesleki ve teknik yeterliliğin ispatı için sunulan; önceki tarihlerde eksiksiz tamamlanmış veya sözleşme bedelinin en az %80 ine ulaşmış işlerden alınan belgelerdir. Bunlar; iş bitirme, iş durum, iş denetleme veya iş yönetme olarak nitelendirilebilir. Bu doğrultuda kısaca İş denetleme ve yönetme; mimar veya mühendislere, iş bitirme ve durum belgeleri ise; yüklenicilere verilmektedir diyebiliriz.

 

Bir Sözleşme Bir Belge

 

İhalelere birden fazla iş deneyimi belgesi sunabilir miyiz? yada bu belgeleri toplayıp değerlendirebilir miyiz? gibi soruları fazlaca duymaktayız. Ancak bu şekilde bir uygulama malesef mevcut değil. Yani değerlendirmede, tek bir sözleşmeye dayalı olarak alınmış tek bir iş deneyim belgeleri esas alınacaktır. Ayrıca yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler de değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Benzer İş ve Esaslı Unsur

 

İdareler, ihale edecekleri yapım işinin, hangi iş grubuna dahil olduğunu tebliğe göre tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle; ihale ilanı ve idari şartnamede ilan edeceklerdir. Bu doğrultuda, iş deneyim belgesine konu olan işin esaslı unsurunun da belirlenmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

 

İş Bitirme ve İş Durum Belgelerinin Değerlendirilmesi

 

İş Bitirme Belgeleri

 

Belgeye konu işin geçici kabul tarihinin; ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde olması gerekmektedir. Bir başka deyişle, önceki tarihte gerçekleştirilen işin geçici kabul tarihi ile katılacağınız ihalenin ilan tarihi arasında maksimum 15 yıllık bir süre olmalıdır.

 

İş Durum Belgeleri

Belgeye konu işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde olması ve ilk sözleşme bedelinin tamamlanması gerekmektedir. İlk sözleşme bedelinden kasıt, ihalenin iş artışsız ilk sözleşme tutarıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Mimar ve Mühendislerin İş Deneyimleri

 

Mezuniyet belgeleri bakımından inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümleri benzer iş grubuna denk sayılır. Diğer bir deyişle, hemen hemen her türlü yapım işine diploma bedelleri mukabilinde katılabilirler.

 

Diploma (Mezuniyet Belgesi)

 

Mimar veya mühendislerin ek olarak bir iş deneyimi olup olmamasına göre; mezuniyet belgelerinin değerlendirilmesi değişmektedir. Şöyle ki, iş deneyimi olmayan mimar veya mühendislerin diplomalarının 15 yılı değerlendirmeye alınmaktadır. 2021 yılı için yıllık diploma bedeli 449.259,00-TL’dir. Detaylı bilgi için Tıklayın

Diğer taraftan iş deneyimi olan mühendis veya mimarlar; 15 yıllık sınırlamaya takılmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl değerlendirmeye alınacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denetim ve Yönetim Faaliyetleri

 

Yüklenicinin taahhüdü tamamlandığında ilgili işte denetim veya yönetim hizmetinde bulunmuş mühendis ve mimarlar, bu faaliyetlerine istinaden iş deneyim belgelerini alacaklardır.

Ancak yine belgeye konu işin geçici kabul tarihinin veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 15 yılda içinde olması kaydıyla fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olmaları gerekmektedir. Gördüğünüz gibi denetim veya yönetim faaliyetleri, asıl iş ile birebir bağlantılıdır.

Asıl fark değerlendirmesinde ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak değerlendirilirken; denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında, dikkate alınacaktır. Bu doğrultuda, iş denetleme belgesinin yerine mezuniyet belgelerinin kullanılması daha avantajlı gözükmektedir. 

 

İş Ortaklıkların İş Deneyimi

İleriki yazılarımızda da detaylı olarak değineceğimiz bu konuyu kısaca özetlersek; İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerden edinilen iş deneyim belgelerindeki tutarlar, aday veya isteklinin belge sahibi iş ortaklığındaki hisse oranları esas alınarak değerlendirilir.

Diğer bir deyişle, iş ortaklığındaki hisseniz ne ise, o hisse kadar iş deneyimine sahip olursunuz ve benzer iş tanımına da bakarak, uygun işlerde belgenizi kullanabilirsiniz. Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen işlerde ise, ortakların gerçekleştirdikleri iş kısmına ilişkin tutar esas alınarak iş deneyim belge tutarları belirlenecektir.


 (İndirimli) Online Kurs ve Dokümanlarımızı Mutlaka İnceleyin

Author: ihaleuzmani

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir