İş Deneyim Belgesi Değerlendirme Esasları (Yapım İhaleleri)

İş deneyim belgesi Hemen paylaşın

İş deneyim belgesi

Önceki yazımızda; yapım işlerinde iş deneyimi belgesi düzenlenmesi hakkında bilgiler vermiştik. Bu yazımızda; iş deneyimleri ihale komisyonunca nasıl değerlendirilir? Mezuniyet (diploma) belgeleri hangi şekilde kullanılabilir? hakkında kısa ve açıklayıcı bilgiler vermeye çalışacağız. 

İş Deneyim Belgesi Nedir?

İhale makamına mesleki ve teknik yeterliliğin ispatı için sunulan; önceki tarihlerde eksiksiz tamamlanmış veya sözleşme bedelinin en az %80 ine ulaşmış işlerden alınan belgelerdir. Bunlar; iş bitirme, iş durum, iş denetleme veya iş yönetme olarak nitelendirilebilir. Bu doğrultuda kısaca İş denetleme ve yönetme; mimar veya mühendislere, iş bitirme ve durum belgeleri ise; yüklenicilere verilmektedir diyebiliriz.

 

Bir Sözleşme Bir Belge

İhalelere birden fazla iş deneyimi belgesi sunabilir miyiz? yada bu belgeleri toplayıp değerlendirebilir miyiz? gibi soruları fazlaca duymaktayız. Ancak bu şekilde bir uygulama malesef mevcut değil. Yani değerlendirmede, tek bir sözleşmeye dayalı olarak alınmış tek bir iş deneyim belgeleri esas alınacaktır. Ayrıca yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler de değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Benzer İş ve Esaslı Unsur

İdareler, ihale edecekleri yapım işinin, hangi iş grubuna dahil olduğunu tebliğe göre tespit edecekler ve bu grubu esas almak suretiyle; ihale ilanı ve idari şartnamede ilan edeceklerdir. Bu doğrultuda, iş deneyim belgesine konu olan işin esaslı unsurunun da belirlenmesi gerekmektedir. Konuyla ilgili detaylı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

 

İş Bitirme ve İş Durum Belgelerinin Değerlendirilmesi

 

İş Bitirme Belgeleri

Belgeye konu işin geçici kabul tarihinin; ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde olması gerekmektedir. Bir başka deyişle, önceki tarihte gerçekleştirilen işin geçici kabul tarihi ile katılacağınız ihalenin ilan tarihi arasında maksimum 15 yıllık bir süre olmalıdır.

 

İş Durum Belgeleri

Belgeye konu işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 15 yıl içinde olması ve ilk sözleşme bedelinin tamamlanması gerekmektedir. İlk sözleşme bedelinden kasıt, ihalenin iş artışsız ilk sözleşme tutarıdır.

 

 

 

 

Mimar ve Mühendislerin İş Deneyimleri

 

Mezuniyet belgeleri bakımından inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümleri benzer iş grubuna denk sayılır. Diğer bir deyişle, hemen hemen her türlü yapım işine diploma bedelleri mukabilinde katılabilirler.

 

Diploma (Mezuniyet Belgesi)

Mimar veya mühendislerin ek olarak bir iş deneyimi olup olmamasına göre; mezuniyet belgelerinin değerlendirilmesi değişmektedir. Şöyle ki, iş deneyimi olmayan mimar veya mühendislerin diplomalarının 15 yılı değerlendirmeye alınmaktadır. 2021 yılı için yıllık diploma bedeli 449.259,00-TL’dir. Detaylı bilgi için Tıklayın

Diğer taraftan iş deneyimi olan mühendis veya mimarlar; 15 yıllık sınırlamaya takılmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl değerlendirmeye alınacaktır.

 

Denetim ve Yönetim Faaliyetleri

Yüklenicinin taahhüdü tamamlandığında ilgili işte denetim veya yönetim hizmetinde bulunmuş mühendis ve mimarlar, bu faaliyetlerine istinaden iş deneyim belgelerini alacaklardır.

Ancak yine belgeye konu işin geçici kabul tarihinin veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son 15 yılda içinde olması kaydıyla fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olmaları gerekmektedir. Gördüğünüz gibi denetim veya yönetim faaliyetleri, asıl iş ile birebir bağlantılıdır.

Asıl fark değerlendirmesinde ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki, İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak değerlendirilirken; denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında, dikkate alınacaktır. Bu doğrultuda, iş denetleme belgesinin yerine mezuniyet belgelerinin kullanılması daha avantajlı gözükmektedir. 

 

İş Ortaklıkların İş Deneyimi

İleriki yazılarımızda da detaylı olarak değineceğimiz bu konuyu kısaca özetlersek; İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerden edinilen iş deneyim belgelerindeki tutarlar, aday veya isteklinin belge sahibi iş ortaklığındaki hisse oranları esas alınarak değerlendirilir.

Diğer bir deyişle, iş ortaklığındaki hisseniz ne ise, o hisse kadar iş deneyimine sahip olursunuz ve benzer iş tanımına da bakarak, uygun işlerde belgenizi kullanabilirsiniz. Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen işlerde ise, ortakların gerçekleştirdikleri iş kısmına ilişkin tutar esas alınarak iş deneyim belge tutarları belirlenecektir.


İhale ve Mühendislik Eğitimlerimiz(online)


1) Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu

 

Kamu İhale Eğitimi, E-teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu(Tanıtım)

Kursumuzda gerçek bir proje üzerinden uygulamalı;  ihale dosyası inceleme, ayrıntılı metraj çıkarma, yaklaşık maliyet tespit etme ve ihalelere teklif hazırlama konularını öğrenebilirsiniz. Ayrıca Kamu İhale Mevzuatı hakkında baştan sona detaylı bilgiler edinerek, yetkinliğinizi arttırabilirsiniz. Piyasada binlerce lira olan bu özel eğitimi sitemize özel fiyattan alın, paranızı işinize saklayın !

 ⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın


2) Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi

Hakediş, Fiyat Farkı ve Mukayeseli Maliyet Eğitimi(online kurs-tanıtımı)

Kursumuzda yine gerçek bir proje üzerinden uygulamalı; yapım ihaleleri sözleşme aşaması ve sonrasında karşınıza çıkabilecek tüm uygulamalarını (hakediş, fiyat farkı, revize birim fiyat, iş programı, mukayeseli maliyet vb.) anlattık. Kursumuz, şantiye ve ofis çalışmalarında ihale mühendisi, hakediş mühendisi yada teknik ofis mühendisi olarak çalışabilmeniz için size tüm yetkinlikleri sunmaktadır.

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın


3) Yeni Birim Fiyat Tesbiti ve Uygulamaları Eğitimi

Yapım İhalelerinde Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları (Online kurs)

Kursumuzda uygulamalı olarak örnekler üzerinden ; yapım İşlerinde Sözleşme ve İhale Kapsamında Fiyatı Bulunmayan İş Kalemlerine ait;  Yeni Birim Fiyat Analizi , Özel fiyat analizi ve Paçal Birim Fiyat Analizi oluşturmayı, oluşturulan bu analizlerin fiyatlarını tespit etme konularını,  mevzuat ve kurum/yargı kararları doğrultusunda öğrenebilirsiniz.

⇒ Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın


4) Yeni!  Şikayet ve İtirazen Şikayet Mevzuatı Eğitimi

İhalelerde Şikayet ve İtirazen Şikayet Mevzuatı Eğitimi

Kursumuzda İhalelerde dava öncesi zorunlu idari başvuru yollarından olan; şikayet ve itirazen şikayet başvurularının usul ve esasları anlatılmaktadır. 

⇒ Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın


İhale Akademi olarak ülkemizin gelişmesi ve rekabet eşitliğinin sağlanması amacıyla, eğitimlerimizi olabilecek en düşük fiyattan sizlere sunuyor, faydalı olmasını temenni ediyoruz.

* Gösterilen kurs fiyatları değişiklik gösterebilir. İlgilendiğiniz kurs hakkında whatsapp iletişim hattından bize yazmanız halinde yardımcı olunacaktır.

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir