İş Deneyim Belgeli Firma ile İş Ortaklığı Yapabilecek Firma Aranıyor

İş Deneyim Belgeli Firma ile ihalelerde iş Ortaklığı Yapabilecek Firma Aranıyor

Aranan Firma Özellikleri

  • Mevcut bir iş deneyimi olan ancak ihalelere katılmak için yeterli iş deneyimi bulunmayan,
  • İhalelere teminat verebilecek(Geçici-Kesin)
  • İhale konusu işi zamanında tamamlayabilecek maddi ve Teknik İmkanlara sahip olan firmalar aranmaktadır.

Mevcut Firma Özellikleri

  • Her türlü Yapım işine girebilen 48 yıllık İnşaat Mühendisliği diploması (firmanın harici iş deneyimi mevcuttur)
  • Bilanço ve ciro yeterliliği bulunan
  • Vergi ve sgk borcu sorunu olmayan

Örnek Ortaklık İş Deneyim Hesaplama Tablosu

Aylar1 İhale Teklif Tutarı (TL)2 Pilot Ortak (%80)3 Özel Ortak (%20)
Mart 202129.201.835,0023.361.468,005.840.367,00
Nisan 202131.448.130,0025.158.504,006.289.626,00
Mayıs 202133.694.425,0026.955.540,006.738.885,00
Haziran 202135.940.720,0028.752.576,007.188.144,00
Temmuz 202138.187.015,0030.549.612,007.637.403,00
Ağustos 202140.433.310,0032.346.648,008.086.662,00
  • 1 İş deneyim oranının %100 olarak istendiği ihalelerde teklif edilebilir maksimum tutar
  • 2 Maksimum teklif tutarı için Pilot ortağın iş deneyim yeterliliği (mevcut firma)
  • 3 Maksimum teklif tutarı için Özel ortağın karşılaması gereken iş deneyim yeterliliği (Aranan firma için)

* Tablo maksimum teklif tutarına göre hesaplanmıştır. Daha düşük ihalelere ortak girişim şeklinde de girilebilir.

Açıklamalar

Tablodaki Pilot firma deneyim tutarı hesabında; 48 yıl * 449.259,00 TL (yıllık diploma bedeli) = 21.564.432,00 TL ve takip eden aylarda aylık güncelleme durumu göz önüne alınmıştır.(Harici iş deneyimi olduğundan diploma tutarının tamamı kullanılabilmektedir.)

Tablo, idari şartnamede istenen iş deneyim tutarının %100 olması durumuna göre hesaplanmıştır. %50-60-70 gibi oranlarda pilot ortağın iş deneyimi daha yüksek olmaktadır.

Ör/ İstenen deneyim oranı %50 ise Ağustos 2021 sonu itibariyle teklif verilebilecek toplam tutar hesabı:

0,50 * 0,80 = 0,40 32.346.648,00 (2Pilot ortak iş deneyimi) / 0,40 = 80.866.620,00- TL toplam teklif verilebilir.(Her türlü yapım işi için)

İlanla ilgilenenler, [email protected] adresine isim ve irtibat numaralarını mail göndermeleri rica olunur. Ayrıntılar görüşülecektir.


Author: ihaleuzmani

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir