İhalelerde şikayet süreci ve süreleri

ihalelerde şikayet süreçleri ve süreleri

Kamu ihalelerinde yüklenici/istekliler ile idare arasında birtakım fikir ayrılıkları , yüklenici tarafının hak kaybına uğraması veya uğrama ihtimalinin olması durumu ile sıkça karşılaşıyoruz. Bu yazımızda şikayet süreçlerini beraber irdeleyeceğiz.

Anlaşmazlık durumunda idarenin almış olduğu karara karşın yüklenicinin şikayet ve dava hakkı mevcuttur. Bu hakkı kullanırken kanunda belirtilmiş hak düşürücü süreler,  şikayet usül ve esaslara riayet edilmesi gerekir.  Yüklenicilerin başvuracağı yollar sırasıyla ; İdareye şikayet, Kamu ihale kurumuna itirazen şikayet ve idare mahkemeleridir.

Yüklenici şikayetini öncelikle muhatap idareye bir dilekçe ile iletmeli ve idareden bu durumla ilgili açıklama istemelidir.  İdarelerin ilgili dilekçe için karar süresi 10 gündür. (bu sürenin tesbiti için parmak hesabı yapabiliriz. Yani tatil ve resmi günler süreye dahildir). İdare süresinde gerekçeli kararını verip yükleniciye tebliğ ettikten sonra ; kararın yüklenici tarafından kabul görmemesi halinde tebliğ tarihini izleyen 10 gün içinde  kamu ihale kurumuna itirazen şikayet (”İdarenin resmi kararına itiraz”)   yapılmalıdır. Hak kaybına uğramamak için bu sürenin içinde başvuru yapılmalısu gereklidir . Aksi takdirde yapılan itirazen şikayet, süresinde itiraz edilmediğinden kabul göremeyecektir.

İtiraz başvurusu yaparken kik itirazen şikayet başvuru bedellerinin ödenmesi gerekir. Bu bedeller her yıl güncellenmekte olup 2020 yılına ait itiraz bedelleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Kamu ihale kurumunun vermiş olduğu kararlar bağlayıcı olacaktır.  Yüklenici veya istekliler kurulun gerekçeli kararını tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesine taşıyabilirler. Bu süre içinde başvuru yapılmaması veya süre bitiminden sonra yapılacak başvurularda herhangi bir hak iddia edilemeyecektir. İdare mahkemesi başvuru süresi yüklenici veya istekliler  açısından önem arz etmektedir.

Şimdi bu süreçleri aşamalarıyla yapmaz isek nasıl olur bir de ona bakalım;

İdareye şikayet dilekçesi yazmadan kamu ihale kurumuna itiraz etsek … Kurum inceleme yapmayıp ihaleyi yapan idareye şikayeti yönlendirebilir. Benzer bir şekilde şikayet ve itirazen şikayet sürecini atlayıp idare mahkemesine dava açarsak, mahkeme bizi ilk olarak ilgili idareye veya kamu ihale kurumuna yönlendirebilecektir.

Usulüne uygun ve sıralı bir şekilde yapılmayan itirazlar sürekli olarak başa dönecek önemli ölçüde zaman/para kaybı yaşatacaktır. Bu amaçla yazımızda belirttiğimiz sıralamada ve hak düşürücü sürelere uyarak başvuru yapılması gerekir.

Saygılarımızla

sdas sdas

Author: ihaleuzmani

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir