İhalelerde eşik değer ve parasal limitler (2022)

İhalelerde eşik

İhalelerde eşik değer ve parasal limitler (2022)

Kamu İhale Kanununda belirtilen ihalelerde eşik değer ve parasal limitler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%79,89) arttırılarak güncellendi. Buna göre; Yapım işlerinde eşik değer, 146.815.969,00 TL’ye, mühendislik diploma bedeli ise, 808.172,00 TL ‘ye yükseldi.

20 ocak 2022 tarih 31725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan tebliğ;

 

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2022/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2021 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%79,89) arttırılarak güncellenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Güncellenen hususlar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ ile 1/2/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4734 sayılı Kanunun;

a) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 18.619.202,-TL (Onsekizmilyonaltıyüzondokuzbinikiyüziki Türk Lirası) 33.494.082,-TL (Otuzüçmilyondörtyüzdoksandörtbinsekseniki Türk Lirası),

b) 8 inci maddesinin birinci fıkrasının;

1) (a) bendinde belirtilen 2.225.824,-TL (İkimilyonikiyüzyirmibeşbinsekizyüzyirmidört Türk Lirası) 4.004.034,-TL (Dörtmilyondörtbinotuzdört Türk Lirası),

2) (b) bendinde belirtilen 3.709.717,-TL (Üçmilyonyediyüzdokuzbinyediyüzonyedi Türk Lirası) 6.673.409,-TL (Altımilyonaltıyüzyetmişüçbindörtyüzdokuz Türk Lirası),

3) (c) bendinde belirtilen 81.614.303,-TL (Seksenbirmilyonaltıyüzondörtbinüçyüzüç Türk Lirası) 146.815.969,-TL (Yüzkırkaltımilyonsekizyüzonbeşbindokuzyüzaltmışdokuz Türk Lirası),

c) 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

TEBLİĞİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN.

TEBLİĞ EKİ TABLO İÇİN TIKLAYIN.


 

İNDİRİMLİ EĞİTİMLERİMİZ

 


1) Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu

Kamu İhale Eğitimi, E-teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu(Tanıtım)

Kursumuzda gerçek bir proje üzerinden uygulamalı;  ihale dosyası inceleme, ayrıntılı metraj çıkarma, yaklaşık maliyet tespit etme ve ihalelere teklif hazırlama konularını öğrenebilirsiniz. Ayrıca Kamu İhale Mevzuatı hakkında baştan sona detaylı bilgiler edinerek, yetkinliğinizi arttırabilirsiniz. Piyasada binlerce lira olan bu özel eğitimi sitemize özel fiyattan alın, paranızı işinize saklayın !

🎓 10 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 64 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

📺 Mobil ve TV’den erişim

✅ Bitirme sertifikası

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın


2) Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi

Hakediş, Fiyat Farkı ve Mukayeseli Maliyet Eğitimi(online kurs-tanıtımı)

Kursumuzda yine gerçek bir proje üzerinden uygulamalı; Yapım ihaleleri sözleşme aşaması ve sonrasında karşınıza çıkabilecek tüm uygulamaları (hakediş, fiyat farkı, revize birim fiyat, iş programı, mukayeseli maliyet vb.) anlattık. Kursumuz, şantiye ve ofis çalışmalarında ihale mühendisi, hakediş mühendisi yada teknik ofis mühendisi olarak çalışabilmeniz için size tüm yetkinlikleri sunmaktadır.

🎓 7 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 17 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

📺 Mobil ve TV’den erişim

✅ Bitirme sertifikası

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın


3) Yeni Birim Fiyat Tesbiti ve Uygulamaları Eğitimi

Yapım İhalelerinde Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları (Online kurs)

Kursumuzda uygulamalı olarak örnekler üzerinden ; yapım İşlerinde Sözleşme ve İhale Kapsamında Fiyatı Bulunmayan İş Kalemlerine ait;  Yeni Birim Fiyat Analizi , Özel fiyat analizi ve Paçal Birim Fiyat Analizi oluşturmayı, oluşturulan bu analizlerin fiyatlarını tespit etme konularını,  mevzuat ve kurum/yargı kararları doğrultusunda öğrenebilirsiniz.

🎓 5 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 12 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

📺 Mobil ve TV’den erişim

✅ Bitirme sertifikası

⇒ Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın


〉 Gösterilen kurs fiyatları değişiklik gösterebilir. İlgilendiğiniz kurs hakkında whatsapp iletişim hattından bize yazmanız halinde yardımcı olunacaktır.

 

Author: ihaleuzmani

1 thought on “İhalelerde eşik değer ve parasal limitler (2022)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir