İhale Mevzuatı Değişiklikleri (30 Kasım 2021)

İhale mevzuatı değişiklikleri 30 kasim Hemen paylaşın

İhale Mevzuatı Değişiklikleri (30 Kasım 2021)

30 Kasım 2021 tarih ve 31675 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikler ile; ihale mevzuatında önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler, yayım tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

En Düşük Teklif Uygulaması Kalktı

Mal/hizmet alımı veya yapım ihalelerinde; aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmadan en düşük teklif üzerinde bırakılmasına izin veren uygulamalar KİK tarafından kaldırılmıştır. 

Buna göre; yaklaşık maliyeti hizmet alımlarında *eşik değerin yarısına kadar, yapım işlerinde de eşik değerin üçte birine kadar olan işlerde ihale ilan veya dokümanında belirtmek kaydı ile, sınır değerin altında teklif sunan isteklilerden;

  • Aşırı düşük teklif açıklaması istenilmesi veya
  • Açıklama istenmeksizin reddedilmesi gerekmektedir. 

01.02.2021 – 31.01.2022 arası Eşik Değerler*;                                                                                                                                                                     

Mal / Hizmet Alımları – Genel Bütçeli                 2.225.824 TL

Mal / Hizmet Alımları Diğer İdareler                   3.709.717 TL

Yapım İşleri                                                             81.614.303 TL  

Aşırı Düşük Sorgulaması Yapılan E-İhalelerde

Aşırı düşük teklif sorgusunun yapıldığı e-ihalelerde; yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri tevsik edici belgeleri veya aşırı düşük teklif açıklamasını sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Bunun harici bir yaptırım uygulanmayacaktır. (İlanı veya duyurusu 20 Aralık 2021 ve sonrasındaki ihalelerde)

Bildirim tarihi ve Standart Form Değişikliği

İhale sürecinde idarece alınan muhtelif kararların; ilgililere bildirilmesine yönelik standart formlarda yer alan başvuru süreleri için; bildirim tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı şeklinde düzenleme yapılmıştır.

KAYNAK: ihale.gov.tr  

Değişiklik metinlerinin tamamına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ


⇓ (İndirimli) Online Eğitimlerimiz ⇓

Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu İNCELE / HEMEN AL

Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi (Hak ediş) İNCELE / HEMEN AL

Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları Eğitimi (Yapım) İNCELE / HEMEN AL

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir