Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değer Katsayısı Nasıl Tesbit Edilir?

sınır değer katsayısı nasıl tesbit edilir

Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değer Katsayısı Nasıl Tesbit Edilir?

Kamu İhale Kurulu  2020/DK.D-24 numaralı Kararı

Karar:

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesinin son fıkrasında, Kamu İhale Kurumunun, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama ölçütleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8 inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu hüküm çerçevesinde Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.1.2 nci maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin;

[ads]SD: Sınır değeri,

YM: Yaklaşık maliyeti,

n: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklif sayısını,

T1, T2, T3….Tn: İhalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminatı usulüne uygun olduğu anlaşılan isteklilerin teklif bedellerini,

R: Sınır Değer Tespit Katsayısını

İfade etmek üzere;

SD=     

Formülüyle hesaplanacağı; 79.1.3 üncü maddesinde ise (79.1.2) nci maddede yer alan R değerinin her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere Kurum tarafından belirlenerek ilan edileceği; ihalenin konusu veya işin niteliğine göre Kurum tarafından farklı R değerlerinin belirlenebileceği düzenlenmiştir.

Maddede düzenlenen formül incelendiğinde R katsayısının, yaklaşık maliyet ve teklifler veri kabul edildiğinde, sınır değerin bu verilerin aritmetik ortalamasından sapmayı ifade ettiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin sağlıklı uygulanmasını sağlamak üzere, kamu alımları istatistikleri kullanılarak 2019 yılında gerçekleşen personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarındaki yaklaşık maliyet, ihaleye sunulan fiyat teklifleri, ortalama teklif sayıları ve sözleşme bedelleri kullanılarak aşağıdaki hizmet grupları için ortalama sapma değerleri hesaplanmış ve gerekli görülen diğer veriler de kullanılarak R katsayıları tespit edilmiştir. Yapılan bu tespit sonucunda elde edilen verilerin 2019 yılında kullanılan katsayıların değiştirilmesini gerektirmediği sonucuna ulaşılmıştır.

Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

[ads]İlanı veya duyurusu 1/2/2020 ve sonrasında yapılacak olan personel çalıştırtılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde 30/1/2019 tarihli ve 2019/DK.D-38 sayılı kararda ilan edilen 2019 yılı R katsayılarının kullanılmasına devam edilmesine;

   Oybirliği ile karar verildi.

EK

 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞERİN TESPİTİNDE KULLANILACAK R KATSAYILARI

İhalenin Konusu*                                                                                              R Katsayısı                  

Araç Kiralama                                                                                         0,84

Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler                                              0,83

Malzemeli Yemek                                                                                   0,84

Mühendislik Hizmetleri                                                                           0,78

Sigorta Hizmetleri                                                                                   0,80

Diğer Hizmetler                                                                                       0,80


Kamu ihale eğitimi
Kamu İhale Eğitimi,E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu

⇒Piyasada binlerce lira olan eğitimi, özel fiyat ile alın! Paranızı işinize harcayın…

Tek bir ödeme ile eğitim ve dokümanlara süresiz erişim imkanı…

Ana Konu başlıklarımız


1) Kamu İhale Mevzuatı Uygulamalı Eğitimi

2) İhale Dökümanı İnceleme ve Ekap Platformu

3) Gerçek bir proje üzerinden A’dan Z’ye Uygulamalı Bina Metrajı

4) Yaklaşık Maliyet Tesbiti ve Usülleri

5) Profesyonel İhale Teklif Dosyası Hazırlama ve Teklif Atma İşlemleri

**4734 ve 4735 sayılı Kanınlar başta olmak üzere tüm ilgili mevzuatı uygulamalı olarak öğreneceksiniz.

*Bu kurs, Türkiye ve Dünyanın en büyük Online Eğitim Platformu Udemy’de verilmektedir.


HEMEN KAYIT OLUP EĞİTİME BAŞLAMAK İÇİN TIKLAYIN

DİĞER TÜM ONLİNE EĞİTİMLERİMİZ İÇİN TIKLAYIN

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir