EKAP Üzerinde Hangi İş ve İşlemler Yapılabilir?

EKAP Üzerinde Hemen paylaşın

EKAP Üzerinde Hangi İş ve İşlemler Yapılabilir? (İdare&İstekli)

Elektronik ihaleler başta olmak üzere oldukça aktif bir şekilde kullanılan EKAP platformunda hangi işlemler yapılabilir? Gelin hep beraber; İdare, istekli ve istekli olabilecekler açısından platform ve işlemlerini kısaca tanıyalım 

 

Ekap Nedir?

Ekap yani Elektronik Kamu Alımları Platformunu kısaca; idarelerin ihtiyaç alımlarını (mal, hizmet, yapım işleri) yayınlandığı, gerçek veya tüzel kişilerin ise yayınlanan ilanları görüp-istekli olduğu ve teklif verebildiği bir platform olarak belirtebiliriz. 

 

İdareler Açısından Ekap İşlemleri

 

Kayıt

İdarelerin ihale işlemlerini yürütebilmesi için  EKAP sistemine kayıt olmaları ve bunun için de yine EKAP üzerinden protokol düzenleyip posta veya elden KİK’e göndermeleri gerekmektedir.

Ekap Kaydı (idare) ile ilgili detaylı bilgi için Tıklayın

 

İhtiyaç Raporunun Hazırlanması ve İKN alınması

 

İhale işlemleri öncesinde EKAP üzerinden ihtiyaç raporu hazırlanmalı ve ihale kaydı yapılarak işlemlere devam edilmelidir. İhale onay işlemlerinin tamamlanması ile EKAP’tan İhale Kayıt Numarası (İKN) alınacak ve daha önceden oluşturulmuş ihtiyaç raporu ile ilişkilendirilecektir. İKN,  ihale onayı ile bağlantılıdır. Yani ihale onayı değiştirildiğinde veya iptal edildiğinde idarece İKN de iptal edilecek, yeni İKN alınacaktır.

İKN, ait olduğu ihale ile ilgili tüm işlemlerde ve KİK ile yapılacak yazışmalarda kullanılmaktadır.

 

İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Hazırlanması

 

4734 Sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde, ön yeterlik ve ihale dokümanının EKAP üzerinden hazırlanması zorunludur. İdari şartname/ön yeterlik şartnamesi/sözleşme tasarısı hazırlama işlemleri de EKAP ‘daki uygulama yardımı ile yapılmaktadır. Teknik şartname ve ihale dokümanında yer alması gerekli diğer belgelerin ise, dosya uzantılarına uygun formatlarda EKAP’a yüklenmesi gerekmektedir.

 

Ön yeterlik / İhale İlanlarının Hazırlanması ve Kamu İhale Bültenine ilişkin Hususlar

 

Doküman hazırlama işlemleri tamamlanmış ihalelere ilişkin elektronik olarak Kamu İhale Bülteninde yayımlanacak ilanlar (Ön ilan, ihale ilanı, düzeltme ilanı, iptal ilanı, sonuç ilanı vb.)  EKAP üzerinde (ilan hazırlama uygulaması ile) idareler tarafından hazırlanmakta ve Kanunda öngörülen sürelere uygun olarak yayımlanmak üzere Kuruma elektronik ortamda gönderilmektedir.

İlanın yayınlanması için; ön inceleme ve kabulü, kurumsal tahsilat hesabına ilan ücretinin ödenmesi, İlan Sevk İşlem Formunun gönderilmesi vb. işlemlerin tamamlanması gerekir.

 

Başvuru ve Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi İşlemlerinin EKAP’a Kaydı

 

İdareye teslim edilen başvuru ve teklif zarflarının; teslim tarihi ve zarfın üzerinde yer alan bilgiler idare satın alma sorumlusu tarafından EKAP’a girilmektedir.

 

Mevzuat gereği aşağıdaki bilgilerin EKAP’a kaydedilmesi zorunludur;

 • Başvuru/Teklif zarflarının uygun olup olmadığı
 • Başvuruların yeterli bulunup bulunmadığı, yeterli bulunmama gerekçeleri ve teklif vermeye davet edilecek istekliler
 • Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif (varsa) sahibi istekliler
 • Teklif bedelleri
 • Tekliflerin değerlendirilmesi sonrasında geçerli olan teklifler ile uygun bulunmayan teklifler ve bunların uygun bulunmama gerekçeleri
 • Aşırı düşük olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan teklifler

*  Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde EKAP’a kayıt işlemleri son yazılı fiyat tekliflerinin alınmasından sonra yapılacaktır.

 

Teyit işlemleri

 

4734 sayılı Kanun ve ikincil mevzuat gereği aşağıdaki durumlarda olan kişilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı sorgulanması ve Kurumdan teyit ettirilmesi gerekmektedir.

 • İhale tarihi itibariyle ihaleye katılan tüm istekliler
 • İhale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli (varsa) 
 • Sözleşmenin imzalanacağı tarihte ihale üzerinde kalan istekli

Sonuç bildirimleri

 

Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra hazırlanacak İhale Sonuç Formu en geç on beş gün içinde Kuruma EKAP üzerinden gönderilecektir.

Kanunla istisna kapsamına alınmış ihalelere ilişkin ihale sonuç formlarını da aynı usulde Kuruma ulaştıracaklardır. 

 

Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin bilgiler

 

4734 Sayılı Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin sözleşmelerin;  bedeli, iş bitim tarihi, kabul tarihi, hak ediş ödemelerine esas sözleşme fiyatları ile yapılan iş/hizmet tutarları, mal alımlarında sözleşme fiyatları ile ödenen tutarlar, hesaplanan fiyat farkları, sözleşme feshedilmiş ise fesih bilgileri idare tarafından EKAP üzerinde kayıt altına alınmaktadır. 

 

İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi vb. işlemler

 

İhale Uygulama Yönetmeliklerinin Ek-1 maddeleri uyarınca 31/8/2014 tarihinden sonra iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi, ihale sürecinde geçerliliğinin sorgulanması ve kayıtlı olmayan iş deneyim belgelerinin kayıt altına alınması gibi işlemlerin EKAP platformundan gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

 

EKAP Üzerinden Yapılacak Diğer İşlemler

 

 • İhalesi EKAP üzerinden yapılan çerçeve anlaşma kapsamında; münferit sözleşmelerin hazırlanması, ihtiyaç raporu oluşturma, İKN alma, vb. işlemler EKAP üzerinden gerçekleştirilmektedir.
 • Doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar, takip eden ayın onuncu gününe kadar “Doğrudan Temin Kayıt Formu” doldurularak EKAP üzerinde kayıt altına alınmaktadır.
 • EKAP üzerinden tebligat ve bildirim işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

İstekliler Açısından

 

Gerçek veya tüzel kişilerin EKAP’a kayıt işlemleri

 

Platformun sağlıklı kullanımı ve ihale dokümanı indirme ve katılım vb. işlemlerin gerçekleştirilmesi açısından EKAP’a kayıt olması gerekmektedir. Kayıt için Ekap üzerinden protokol düzenlenip KİK’ e gönderilmelidir.

Ekap Kayıt işlemleri için Detaylı bilgi için Tıklayın

 

İhale takip işlemleri

 

EKAP’a kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler, belirledikleri kriterlere göre EKAP’ta yayımlanan “Ön İlan, İhale İlanı, ön yeterlik ilanı, düzeltme İlanı, iptal veya Sonuç İlanlarına ilişkin arama yapıp ilgili ilanı görüntüleyebilirler. (İstisna ve kapsam dışı ihaleler dahil)

Bu ilanları da hızlı erişim için ajandaya ekleyebilir, belirledikleri kriterlere uygun ilanlar için e-posta ile bilgi sahibi de olabilirler.

 

EKAP üzerinden doküman indirilmesi

 

Doküman indirme uygulamasını kullanarak ilgilendiğiniz ihale için istekli olabilirsiniz.

 

EKAP duyuru, tebligat ve mesaj işlemleri

 

Kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler, EKAP tarafından gönderilen mesaj / duyurulara ve idareler tarafından gönderilen tebligatlara erişim sağlayabilmektedir.

 

İdare, Gerçek/Tüzel Kişilerin Harici Kişilerin de Erişebileceği Bilgiler

 

Aşağıdaki iş ve işlemler, https://ekap.kik.gov.tr internet sayfası üzerinden yapılabilmektedir.

 

–  İhalelere ilişkin detay bilgiler, ilanlar, ihale veya ön yeterlik dokümanları

– İhalelere ilişkin itirazen şikâyet başvuru bedelleri

–  itirazen şikâyet başvuruları üzerine alınan kurul karar ve tutanakları

–  İtirazen şikâyet başvurularının durumlarına ilişkin bilgiler,

–  Yasaklılar listesi

–  Sözleşme devir ve sorgulama işlemleri

–  Kamu İhale Bülteni görüntüleme-indirme

–  Yasaklılar listesi

–  Sıkça sorulan soruları görüntüleme

 

KAYNAK: -Kamu İhale Genel Tebliği ve Sair mevzuat


(İndirimli) Online Eğitimimiz


 1. Kamu İhale, E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu
Kamu İhale Eğitimi, E-teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu(Tanıtım)

Kursumuzda gerçek bir proje üzerinden uygulamalı;  ihale dosyası inceleme, ayrıntılı metraj çıkarma, yaklaşık maliyet tespit etme ve ihalelere teklif hazırlama konularını öğrenebilirsiniz. Ayrıca Kamu İhale Mevzuatı hakkında baştan sona detaylı bilgiler edinerek, yetkinliğinizi arttırabilirsiniz. Piyasada binlerce lira olan bu özel eğitimi sitemize özel fiyattan alın, paranızı işinize saklayın !

🎓10 saat uzunluğunda video

📓 72 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir