Ekap’a üyelik nasıl yapılır?

Ekap’a üyelik nasıl yapılır?

Ekap üyeliği nasıl yapılır cevabından önce Ekap yani elektronik kamu alımları platformu nedir ona kısaca bakalım. 

Ekap Nedir?

Ekap, idare ve isteklilerin ortak buluşma alanıdır diyebiliriz. İdarelerin mal, hizmet alımları ve yapım işlerindeki ihtiyaç ilanlarını bu sistemde yayınlarken, ihale katılımcıları da bazı ihaleler hariç tüm ihale dokümanları ve teknik şartnamelerini inceyerek indirebilirsiniz.

Kamu ihale kurumu tarafından yönetilen bu platforma üyelik ücretsizdir.

Ekap Üyelik Adımları

 

1- Öncelikle buraya tıklayarak üye kayıt sayfasına gidin.

[ads]

2-Gerçek kişi, tüzel kişi, yabancı gerçek/tüzel kişi ve kurum kuruluş olarak 4 seçenekten birisi seçin.

3-Seçilen sekmeye göre istenen kimlik bilgileri doldurun ve ileri sekmesine tıklayın

4-İletişim ve adres bilgileri kısımları doldurun.

5-Ekap platformundan sorumlu olacak (işlem yapacak) yetkili bilgileri girin (bu kişilerin imza atmaya yetkili kişiler olması gerekecektir.)

6-Protokol onayından önce e-postanıza aktivasyon kodu gelecek. Bu kodu protokol ekranına yazın ve protokol kaydınızı tamamlayın.

Protokolün 2 nüsha olarak çıktısı alınarak, yetkililer tarafından imza ve kaşe (tüzel kişilerde zorunludur) yapılmalı (firma yetki dağılımına bağlı birden fazla kişi de imzalayabilir) ve aşağıda belirtilen belgeler ile beraber , kamu ihale kurumuna elden/posta yolu ile gönderilmelidir.

Ekap Üyeliğinde İstenen belgeler (aslı veya noter onaylı suretleri)

[ads]

  • Gerçek kişi belgeleri

  1. Ticaret ve/veya sanayi odası, esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odasından Protokol kaydının yapıldığı yılda alınan oda kayıt belgesi aslı veya noter onaylı örneği
  2. Noter tasdikli imza beyannamesi
  3. Protokol vekil tarafından imzalanmışsa, vekil adına düzenlenmiş vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

  • Tüzel kişi belgeleri

  1. Ticaret ve/veya sanayi odasından Protokol kaydının yapıldığı yılda alınan oda kayıt belgesi aslı veya noter onaylı örneği
  2. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  3. Protokol vekil tarafından imzalanmışsa, vekil adına düzenlenmiş vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

Notlar

– EKAP tarafından otomatik olarak protokolünüze verilen protokol numarasını bir yere not edin ve kaybetmeyin.

Tüzel kişilerde zorunlu kullanılan kaşenin, imzanızı kapatmadığına dikkat edin.

– Firmanız adına protokolü imzalayan kişi veya kişilerin imza sirkülerindeki yetki süresinin sona ermediğinden emin olun.

Bu yetkide,

  • Bir konu sınırlaması varsa protokolü imzalayan kişinin/kişilerin böyle bir protokolü imzalama yetkisinin olup olmadığına,
  • Bir sayı sınırı varsa, protokolün belirtilen sayıda kişi/kişiler tarafından imzalanıp imzalanmadığı hususuna dikkat edin.

– Protokol Kuruma posta veya elden ulaştırıldıktan sonra inceleme ve onaylama süreci başlar. Bu süreçteki bildirimler (protokolün onaylanıp onaylanmadığı vb.) platform sorumlusunun/sorumlularının e-posta adres(ler)ine yapılır. Bu yüzden e-posta adresinizin güncel olmasına dikkat ediniz.

– Protokol onaylandığında protokolde belirtilen platform sorumlusunun/sorumlularının e-posta adres(ler)ine protokolün onaylandığına ilişkin bilgi ve kullanıcı hesaplarını aktif hale getirebilmeleri için aktivasyon linki göndermektedir.

– Platform sorumlusunun/sorumlularının bu aktivasyon adımlarını izleyerek şifrelerini belirleme ve kullanıcı hesaplarını aktif hale getirme işlemlerini yapmaları gerekmektedir.– Protokol ekinde sunulan yetki belgelerinden imza sirküleri ve/veya vekâletnamelerin genel yetki içermediği hallerde, temsile yetkili kişilerin, “Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemlerde sınırsız olarak (konu, yetki limiti olmaksızın) münferiden yetkili kılındığı” açıkça belirtilecek, söz konusu yetkinin süre yönünden kısıtlanması durumunda sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri açıkça gösterilecektir.

Protokolünüzü Kamu İhale Kurumuna göndermediğiniz sürece firma kaydınızı yeniden yapıp, yeni bir protokol hazırlayabilirsiniz. Doğru olarak hazırladığınızdan emin olduktan sonra protokolünüzü Kamu İhale Kurumuna elden veya posta yoluyla ulaştırabilirsiniz.

KAYNAK:EKAP

İhale Akademi Eğitimleri (Online)

 

1) Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu

Kamu İhale Eğitimi, E-teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu(Tanıtım)

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın

2) Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi

Hakediş, Fiyat Farkı ve Mukayeseli Maliyet Eğitimi(online kurs-tanıtımı)

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın

3) Yeni Birim Fiyat Tesbiti ve Uygulamaları Eğitimi

Yapım İhalelerinde Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları (Online kurs)

 

⇒ Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın

4) İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi için tıklayın

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın

Author: ihaleuzmani

1 thought on “Ekap’a üyelik nasıl yapılır?

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir