Ek ve Arttırımlı Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır

Ek ve Arttırımlı Fiyat Farkı Hemen paylaşın
Ek ve Arttırımlı Fiyat Farkı

Ek ve Arttırımlı Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır

 
13/5/2022 tarihli ve 31834 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ek fiyat farkı ve arttırımlı fiyat farkının detayları belli olmuştur. Bu detaylara göre;  ödenecek fiyat farkı tutarları, asıl sözleşme bedelini etkilemeyecektir.

 
Şimdi gelin  bunlara detaylı olarak bir göz atalım.
 

Arttırımlı Fiyat Farkı

 
1/4/2022 ‘den önce 4734 sayılı Kanununa göre ihalesi yapılan ve 15/4/2022 tarihi itibarıyla devam eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış olan) mal/hizmet/yapım işlerine ilişkin sözleşmelerin, 1/1/2022 ile 31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için fiyat farkı arttırımlı olarak hesaplanacaktır. Ancak bu hesaplama iki farklı şekilde yapılacaktır.
 

1- Sözleşmesinde Fiyat Farkı Verilen İşlerde

 
İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm varsa; 01/01/2022 tarihinden itibaren yapım işleri ve hizmet alımlarında; B=0,90 katsayısı B=1,00 olarak,  mal alımlarında ise; hesaplanan fiyat farkı %10 oranında arttırılacaktır.
 
 
Hesaplama: F= An * B * (Pn-1)
 

An: Uygulama ayında gerçekleştirilen iş tutarı
B: Sabit Katsayı
Pn: Fiyat Farkı Katsayısı

 

2- Sözleşmesinde Fiyat Farkı Verilmeyen İşlerde

 

 • Yapım İşlerinde ve Hizmet Alımlarında
 
Hesaplama: Fd= An * D * (Pn-1)        Pn: Gn/Go
 

Fd: Arttırımlı Fiyat farkı tutarı
D:   Sabit katsayı (2022 yılı için 0,25;  2023 yılı için 0,15 )
Gn: Uygulama tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks
Go: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks

 

 • İhale Dokümanında sadece Fiyat Farkı Esaslarının 6.maddesine göre fiyat farkının hesaplanacağı belirtilen Hizmet Alımlarında

 

Hesaplama: Fd= An * D * (Pn-1)       Pn= a1+ (1-a1) Gn/Go

a1: Haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı durumlarda, işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayı. İhale dokümanında katsayı belirtilmemişse, işçiliklerin yaklaşık maliyetteki tutarının yaklaşık maliyete oranı ile hesaplanmaktadır. (Genel gider+kar hesaplamaya dahil değildir.)

 

 • Mal Alımlarında

Hesaplama: Fd= (M*B) * D* [(Gn/Go) -1] * M: 1/1/2022 tarihinden sonra İdareye teslim edilen mal kalemi miktarı veya toplam teslim yüzdesi

* B: Sözleşme Fiyatı

 

Uygulama Detayları

Yayınlanan esaslara göre uygulama ile ilgili detaylar şu şekildedir;

 1. Artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için idareye yazılı olarak başvuruda bulunma şartı bulunmamaktadır. Ancak 13/05/2022 tarihinden önce düzenlenen hakedişler için yüklenicinin idareye 13/6/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) dilekçe ile başvurulacak.
 2. 1/1/2022 tarihinden önce teslim süresi sona eren ancak gecikme cezası ile devam eden işlerde, arttırımlı fiyat farkı hesabı yok.
 3. Nitelikleri itibariyle kısa süreli hizmetlerde(film, toplantı, organizasyon ,anket vb.), muhasebe, mali ve hukuki yönden danışmanlık hizmet alımlarında, ihale tarihi ile teslim tarihi arasında 60 gün veya daha az süre bulunan mal alımlarında, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağı belirtilen petrol, elektrik, ilaç ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünlerinde, arttırımlı fiyat farkı yok.
 4. Hüküm bulunmayan hallerde fiyat farkına ilişkin esaslar uygulanacak.
 

Ek Fiyat Farkı

1/4/2022 ‘den önce 4734 sayılı Kanununa göre ihalesi yapılan ve 15/4/2022 tarihi itibarıyla devam eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış olan) mal/hizmet veya yapım işlerine ilişkin sözleşmelerin; 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için ek fiyat farkı verilmektedir.
 
Ek fiyat farkı hesaplanması için sözleşmede fiyat farkı ile hüküm bulunması gerekmez. Önemli olan yüklenicinin 13/6/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) talepte bulunmasıdır. Değişkenlik gösteren sadece hesaplanma yöntemleri olacaktır.
 

Yapım İşlerinde ve Hizmet Alımlarında

 
Hesaplama: Fe= An * E * (Pn-1)   
 
Fe: Ek fiyat farkı tutarı
E: Sabit katsayı ( ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmayacağı belirtilenler 0,56 ; ihale dokümanında Yİ-Üfe genel endeksine göre fiyat farkı hesaplanacağı belirtilenlerde 0,41; ihale dokümanında girdilerin ağırlık oranlarına göre fiyat farkı hesaplanacağı belirtilenlerde 0,33 alınacak)
An: Uygulama ayında gerçekleştirilen iş tutarı
 
* Uyarı:  E sabit katsayısı, İhale dokümanında belirtilen fiyat farkı hesap yöntemine göre değişkendir.

 

İhale Dokümanında sadece Fiyat Farkı Esaslarının 6.maddesine göre fiyat farkının hesaplanacağı belirtilen Hizmet Alımlarında

 
Hesaplama: Fe= An * E * (Pn-1)         Pn= a1+ (1-a1) Gn/Go
 

 

Mal Alımlarında

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmayacağı belirtilen sözleşmelerde;

Fe= (M*B) * E* [(Gn/Go) -1]

İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağı belirtilen sözleşmelerde;

Fe= (M*B) * E* [(A2/A1) -1]  

 
Fe: Ek fiyat farkı tutarı
M: 1/1/2022 tarihinden sonra İdareye teslim edilen mal kalemi miktarı veya toplam teslim yüzdesi
E: Sabit katsayı ( ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmayacağı belirtilenlerde 0,56 ; ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağı belirtilenlerde 0,33 alınacak)
B: Sözleşme Fiyatı
 
 

Uygulama Detayları

Yayınlanan esaslara göre uygulama ile ilgili detaylar şu şekildedir;

 1. Yüklenicinin idareye 13/6/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) dilekçe ile başvurması zorunlu.
 2. Ek fiyat farkı hesabının – çıkması durumunda hakedişten kesilmez.
 3. Ek fiyat farkında gerçekleşen imalatların iş programına uygunluğu aranmaz.

 4. 1/1/2022 tarihinden önce teslim süresi sona eren ancak gecikme cezası ile devam eden işlerde, ek fiyat farkı hesabı yok.
 5. Ödenen avans hakedişten mahsup edilir. Diğer yandan avans tutarı An tutarından düşülerek ek fiyat farkı hesaplanır.
 6. Karma sözleşmelerde (götürü bedel +Teklif birim fiyat) , işin ilgili bölümlerine göre ayrı ayrı ek fiyat farkı hesaplanacak.
 

Sonuç olarak

Esasların uygulanmasında tereddüt duyulan konularda Kamu İhale Kurumu yetkili kılınmış olup, yüklenicilerin öncelikli başvurularını ilgili idareye yapması gerekmektedir. Diğer yandan, feshedilen sözleşmelerde ek veya arttırımlı fiyat farkı hesaplanmayacağı unutulmamalıdır.

 

Online Eğitimlerimiz


1) Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu

 

 

Kamu İhale Eğitimi, E-teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu(Tanıtım)

Kursumuzda gerçek bir proje üzerinden uygulamalı;  ihale dosyası inceleme, ayrıntılı metraj çıkarma, yaklaşık maliyet tespit etme ve ihalelere teklif hazırlama konularını öğrenebilirsiniz. Ayrıca Kamu İhale Mevzuatı hakkında baştan sona detaylı bilgiler edinerek, yetkinliğinizi arttırabilirsiniz. Piyasada binlerce lira olan bu özel eğitimi sitemize özel fiyattan alın, paranızı işinize saklayın !

🎓10 saat uzunluğunda video

📓 72 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın


2) Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi

Hakediş, Fiyat Farkı ve Mukayeseli Maliyet Eğitimi(online kurs-tanıtımı)

Kursumuzda yine gerçek bir proje üzerinden uygulamalı; yapım ihaleleri sözleşme aşaması ve sonrasında karşınıza çıkabilecek tüm uygulamalarını (hakediş, fiyat farkı, revize birim fiyat, iş programı, mukayeseli maliyet vb.) anlattık. Kursumuz, şantiye ve ofis çalışmalarında ihale mühendisi, hakediş mühendisi yada teknik ofis mühendisi olarak çalışabilmeniz için size tüm yetkinlikleri sunmaktadır.

🎓 7 saat uzunluğunda video 

📓 17 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın


3) Yeni Birim Fiyat Tesbiti ve Uygulamaları Eğitimi

Yapım İhalelerinde Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları (Online kurs)

Kursumuzda uygulamalı olarak örnekler üzerinden ; yapım İşlerinde Sözleşme ve İhale Kapsamında Fiyatı Bulunmayan İş Kalemlerine ait;  Yeni Birim Fiyat Analizi , Özel fiyat analizi ve Paçal Birim Fiyat Analizi oluşturmayı, oluşturulan bu analizlerin fiyatlarını tespit etme konularını,  mevzuat ve kurum/yargı kararları doğrultusunda öğrenebilirsiniz.

🎓 5 saat uzunluğunda video

📓 12 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

⇒ Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın

Author: ihaleuzmani

9 thoughts on “Ek ve Arttırımlı Fiyat Farkı Nasıl Hesaplanır

 1. Yüklenicinin İş programının gerisinde olması halinde artırımlı fiyat farkı hesaplama nasıl yapılacak? Şubat 2022 tarihinde iş programına göre temmuz 2021 hakediş getirdiğini varsayalım.

 2. Özellikle personel çalıştıran hizmet alımlarında gerek mevzuatın anlaşılamamasından gerek formüllerde çok ve fark edilmeyen yanlışlar var , ek fiyat artırımlı hesaplamalarınızda firmanız lehine eksik hesaplanan tutarlar işin uzmanı tarafından hesaplanır. jaglion8@gmail.com adresinden ulaşın hak ettiğiniz paradan olmayın.

 3. Sözleşmesinde fiyat farkı verilmeyen ve idareden kaynaklı sebeplerle süre uzatımı alan sözleşmelerde artırımlı fiyat farkı nasıl hesaplanacak?
  İdare diyor ki; yapılan hakedişte,ihaledeki iş kalemleri dışındaki sonradan verilen özel ve resmi iş kalemlerinin fiyatını ihale yılına çevirip sonra artırımlı fiyat farkı vereceğim diyor..

  Ama KİK’in 10
  Ağustostaki kararında da “sadece artırımlı fiyat farkı hesaplanması ve esasların 6.maddesine göre “ hesaplanmasını söylüyor.Geçici 6.maddeye göre ,bu karar sadece artırımlı fiyat farkı hesaplamasına yönelik olduğudur..

 4. ÜST YAPI BİNA İNŞAATLARI YAKLAŞIK MALİYET HAZIRLAMA HUSUSUNDA KESİN HESAP UZMANIYIM , 25 YIL BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI VE ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIKTA ÇALIŞTIM . ŞU AN EMEKLİYİM ANCAK KAMU RUM VE KURULUŞLARINA İHALEYE ESAS YAKLAŞIK MALİYET ,HESAPLARI HAZIRLIYORUM, İHTİYACINIZ VARSA SİZEDE YARDIMCI OLABİLİRİM SAYGILARIMLA.
  MESUT ERKİŞİ İNŞAAT TEKNİKERİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir