E-imza ile döküman indirme zorunluluğu kaldırıldı

E-imza ile döküman indirme zorunluluğu kaldırıldı

E-imza ile döküman indirme zorunluluğu kaldırıldı

Bilindiği gibi ihalelerde istekli sıfatının kazanılabilmesi için ihale dökümanlarının e-imza kullanılarak indirilmesi gerekmekteydi. Ancak 30.09.2020 tarihli mevzuat değişikliği ile e-imza yerine hangi yöntemler kullanılacağını belirlemeye kurumun yetkili olacağı belirtildi. Kamu ihale Kurulu 2020/DK.D-373 numaralı düzenleyici kararını yayınlayarak konuya netlik kazandırmıştır. Buna göre ekap üzerinden döküman indirme işlemleri döküman indirme uygulaması ile yapılması yeterli olacaktır.[ads]

İlgili Ekap duyurusu:

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, idare tarafından EKAP üzerinden hazırlanan ve yayımlanan ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının EKAP’ta görülebileceği, ihaleye katılmak için bu dokümanın EKAP üzerinden e-imza veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birinin kullanılarak indirilmesinin zorunlu olduğu ve aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birini kullanarak indirmesinin yeterli olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Anılan Yönetmelik hükmü gereğince Kuruma verilen yöntem belirleme yetkisi çerçevesinde alınan 18/11/2020 tarihli ve 2020/DK.D-373 sayılı Kurul Kararı ile:

– Doküman indirme işlemlerinde EKAP’ta kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile bunlar adına işlem yapanlar tarafından EKAP’a giriş yapılarak doküman indirme işlemlerinin kullanıcı sayfasından gerçekleştirilmesi halinde dokümanın istekli olabilecek sıfatıyla indirilmiş kabul edilmesine,

Karar verilmiştir.

Bahsedilen Kurul Kararı doğrultusunda EKAP üzerinde gerekli teknik geliştirmeler tamamlanmış olup, EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler tarafından istekli olabilecek sıfatını kazanmak için doküman indirme uygulamasının kullanılması mümkün kılınmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.


[ads]İlgili karar metni ise aşağıdaki gibidir:

Gündem konusu

Doküman İndirme İşlemlerinde E-imza Yerine Kullanılacak Yöntemlerin Belirlenmesi.

Karar

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde, idareler ve EKAP’ta kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile bunlar adına işlem yapanlar tarafından “kullanıcı adı ve şifresi” veya “e-imza” ya da diğer kimlik doğrulaması yöntemlerinden birinin kullanılacağı ve doküman indirme, teklif gönderme dahil dinamik alım sistemi, yeterlik sistemi, ihale, sözleşme, şikayet ve itirazen şikayet süreçlerine ilişkin işlemlerde ve ilgili uygulama yönetmelikleri ve eklerinde e-imza ile yapılacağı belirtilen işlemlerde e-imza yerine hangi yöntemlerin kullanılacağını belirlemeye Kurumun yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. [ads]

 

Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, idare tarafından EKAP üzerinden hazırlanan ve yayımlanan ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının EKAP’ta görülebileceği,

ihaleye katılmak için bu dokümanın EKAP üzerinden e-imza veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birinin kullanılarak indirilmesinin zorunlu olduğu

ve aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklardan herhangi birinin dokümanı e-imza veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birini kullanarak indirmesinin yeterli olduğu hükümlerine yer verilmiştir.  

 

Öte yandan,

Kamu İhale Genel Tebliğinin 32.2.1 numaralı maddesi uyarınca, ihale ve ön yeterlik dokümanı bedel ödenmeksizin EKAP üzerinden indirilebilmekte ancak dokümanın bu şekilde indirilmesi ile istekli olabilecek sıfatı kazanılamamaktadır. İstekli olabilecek sıfatı kazanılarak ihaleye başvuruda bulunulması veya teklif verilebilmesi ile şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi için dokümanın EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler adına yetkili kılınan kişiler tarafından e-imza kullanılarak indirilmesi gerekmektedir.

 

[ads] Yukarıda zikredilen Yönetmelik hükümlerinde Kuruma verilen yöntem belirleme yetkisi çerçevesinde (EKAP’a kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin EKAP’a kayıt sonrasında kendilerine verilen kullanıcı adı ve kendi oluşturdukları şifrenin muhafaza edilmesi, yetkisiz kişilere kullandırılmaması

ve kullanıcıların tanımlanması işlemlerinden sorumlu olduğu da dikkate alınarak), EKAP üzerinden ön yeterlik/ihale dokümanı indirme işlem süreçlerinin kolaylaştırılmasının ve tek aşamada sonlandırılabilmesinin temini amacıyla, istekli olabilecek sıfatı kazanmak üzere doküman indirme işlemlerinde,

EKAP’ta kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile bunlar adına işlem yapanlar tarafından EKAP’a giriş yapılarak doküman indirme işlemlerinin kullanıcı sayfasından gerçekleştirilmesinin, e-imza kullanılmasına gerek olmaksızın, istekli olabilecek sıfatıyla dokümanın indirilmesi için yeterli kabul edilmesi gerektiği neticesine ulaşılmıştır.

 

[ads]Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

1) Doküman indirme işlemlerinde EKAP’ta kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ile bunlar adına işlem yapanlar tarafından EKAP’a giriş yapılarak doküman indirme işlemlerinin kullanıcı sayfasından gerçekleştirilmesi halinde dokümanın istekli olabilecek sıfatıyla indirilmiş kabul edilmesine,

 

2) Konuya ilişkin EKAP üzerinde gerekli teknik geliştirmelerin yapılmasına,

 

3) Kararın, teknik geliştirmelerin tamamlanmasını müteakip Kurumun resmi internet adresinde ve EKAP’ta duyurulmasına ve duyuru tarihinde yürürlüğe girmesine,

    Oybirliği ile karar verildi.

Bu zorunluluk çeşitli kıstaslar değerlendirilerek kamu ihale kurumu tarafından kaldırılmıştır.

KAYNAK : KAMU İHALE KURUMU


Online Eğitimlerimiz
Sitemize özel indirimli eğitimler için tıklayın

Author: ihaleuzmani

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir