Dokümana yönelik itirazlar ihale tarihinden önce sonuçlandırılmalı mıdır?

Dokümana yönelik Hemen paylaşın

Dokümana yönelik itirazlar ihale tarihinden önce sonuçlandırılmalı mıdır?

Giriş

 

İdari işlem veya eylemler sonucu; bir hak kaybına uğradığını veya uğrayacağını iddia edenler, ihalelerde hak arama yollarına başvurmaktadır. Bu yolların başlangıcı; şikayet ve itirazen şikayettir. Şikayet başvurusunu takiben itirazen şikayet başvurusunun süresinde ve usulüne uygun yapılması önem arz etmektedir. 

Bu yazımızda; ihale dokümanı için yapılan şikayet başvurusunun, ihale tarihinden önce sonuçlandırılmasını ve itirazen şikayet süresine etkisine değineceğiz.

 

Dokümana yönelik itirazları Kimler yapabilir?

 

Aday, istekli olabilecekler veya istekliler tarafından bu başvurular yapılabilmektedir. Bu kavramları kısaca hatırlayalım;

 

Aday: Ön yeterlik ilanı için başvuran gerçek veya tüzel kişiler veya ortak girişimleri,

İstekli olabilecek : ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiler veya ortak girişimleri,

İstekli ise, mal, hizmet alımı veya yapım ihalelerine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini ifade etmektedir.

 

Dokümana yönelik Şikayetler ne zaman sonuçlandırılmalı?

 

Doküman, ilan veya ön yeterliğe ilişkin şikayetler, ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilmektedir. Usulüne uygun şikayet başvuruları, ihale veya son başvuru tarihine kadar idarece sonuçlandırılması esastır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde;

“… İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler  ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir..”

 

ve yine aynı maddede;

 

”… Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir…’ olarak belirtilmektedir.

 

Kamu İhale Kurulunun 2021/UH.I-1547 numaralı kararında süresinde sonuçlandırılmayan şikayetle ilgili; 

 

”… idarece başvuru hakkında karar alınmamasının veya alınan kararın süresi içinde bildirilmemesinin başvurunun zımnen reddedildiği sonucunu doğurduğu…” şeklinde belirtilmiştir.

 

 

Sonuç ve Değerlendirme

 

Yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri çerçevesinde; şikayet başvurusunun ihale gününden önce sonuçlandırılmasının esas olduğunu, ancak; süresinde sonuçlandırılmaması, itirazen şikayet süresinin işlemesine engel olmadığı anlaşılmaktadır. Diğer bir deyişle, idarenin kararını geç alması durumunda; itirazen şikayet başvurusunda bulunacak kişilerin kararı beklemeden başvurularını yapması önem arz etmektedir. Bu yolla, muhtemel hak kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

 

 

⇓(İndirimli) Online Eğitimlerimiz

 

1) Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu –  49,90 TL İNCELE / HEMEN AL


 

2) Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi (Hak ediş) –  49,90 TL İNCELE / HEMEN AL


 

3) Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları Eğitimi (Yapım) –  49,90 TL – İNCELE / HEMEN AL

 

 

 

Author: ihaleuzmani

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir