DOĞRUDAN TEMİN – 4734-Madde 22İ

Hemen Paylaşın

DOĞRUDAN TEMİN – 4734-Madde 22İ

Bir önceki yazımızda Doğrudan Temin alım türlerinden “22/ı maddesi kapsamındaki Türkiye İş Kurumunun, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerinde sayılan görevlerine ilişkin hizmet alımları ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında sayılan görevlerine ilişkin hizmet” alımlarından bahsetmiştik.

 

Bu yazımızda Doğrudan temin alımlarından olan 22/i maddesi kapsamındaki “Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, milletvekili genel ve ara seçimleri, mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seçimi dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyacı için yapılacak filigranlı oy pusulası kâğıdı ile filigranlı oy zarfı kâğıdı alımı, oy pusulası basımı, oy zarfı yapımı hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alımı ile yurt dışı seçim harcamaları, il seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti” alımlarından bahsedeceğiz.

 

Doğrudan Temin – 22/i Kapsamındaki Alımlar

Bu kapsamda Yüksek Seçim Kurulu tarafından;

 • Filigranlı oy pusulası kâğıdı
 • Filigranlı oy zarfı kâğıdı
 • Oy pusulası basımı hizmeti
 • Oy zarfı yapımı hizmeti
 • Yurtdışı seçim harcamaları
 • İl seçim kurulu başkanlıkları tarafından alınacak oy pusulası basım hizmeti
 • Aşağıda sayılan seçimler için gerekli her türlü seçim malzemesi

Alımları yapılabilir.

 

Bu maddenin kapsadığı seçimler ise şu şekilde sıralanmıştır;

 • Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi
 • Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması
 • Milletvekili genel ve ara seçimleri
 • Mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seçimi

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 4734 sayılı kamu ihale kanunun 10 uncu maddesinde sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kıymetli okuyucularımız en doğru bilgilerle işlem yapabilmeniz için mal veya hizmet satın alma işlemi yaparken bununla ilgili mevzuatların güncel olanının önünüzde açık olmasını tavsiye ederiz.

 

 

Ödeme Evrakına Eklenecek Belgeler Nelerdir?

22/i kapsamında Doğrudan Temin alımında ödeme evrakına eklenecek belgeler standart olarak şu şekilde sıralanabilir:

 • İhale yetkilisi tarafından piyasa araştırması yapmak üzere kişi veya kişileri görevlendirdiğini gösterir yazı.
 • Piyasa araştırması ve alımın yapılması için Onay belgesi
 • Piyasa fiyat araştırma tutanağı
 • İhale Yetkilisinin Olur yazısı (ikinci onay)
 • Yüksek Seçim Kurulunun görev alanına giren ve yukarıda sayılan hizmetlerle ilgili alım olduğunu belirten belge/yazı.
 • Muayene kabul komisyonu görev kâğıdı ve kabul tutanağı ya da idarece yapılmış kabul tutanağı
 • Fatura

Sağlıcakla kalınız….

 

NOT: Yazımız herhangi bir resmi belge yerine geçmemektedir. Yazı içeriği güncel mevzuat hükümleri ile değişiklik arz edebilir.

Şaban Selim BELADA

Author: Saban Selim Belada

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir