DOĞRUDAN TEMİN – 4734-Madde 22F

DOĞRUDAN Hemen paylaşın

DOĞRUDAN TEMİN – 4734-Madde 22F

Doğrudan Temin Usulü

 

Bir önceki yazımızda Doğrudan Temin alım türlerinden “Madde 22/e İdarelerin ihtiyacına uygun taşınmaz mal alımı veya kiralanması.” durumundan bahsetmiştik.

Bu yazımızda, Doğrudan temin alımlarından olan 22/f maddesi kapsamındaki; “Özelliğinden ve belli süre içinde kullanılma zorunluluğundan dolayı stoklanması ekonomik olmayan veya acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, aşı, serum, anti-serum, kan ve kan ürünleri ile ortez, protez gibi uygulama esnasında hastaya göre belirlenebilen ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemeleri, test ve tetkik sarf malzemeleri” alımlarından bahsedeceğiz.

 

Doğrudan Temin – 22/e Kapsamındaki Alımlar

 

Bu madde kapsamında alımı yapılacak malın özelliği dolayısıyla; belli bir sürede kullanma zorunluluğu olması ve stoklama/saklanmasının ekonomik olmayacağı ve/veya acil durumlarda kullanılacak olan test ve tetkik sarf malzemeleri, aşı serum ilaç anti serum kan ve kan ürünleri Ortez, protez gibi hastaya göre ve hastaya özgü tıbbî sarf malzemelerinin alımında başvurulabilecek, bir doğrudan temin yöntemidir.

İdarenin fiziki kapasitesinin stoklama imkanı vermemesi ekonomik olmayacağı anlamına gelmemektedir. Burada ekonomik olmama durumu stoklandığı zaman bozulacağı, değerini kaybedeceği ya da muhafaza şartlarının aşırı masraflı olacağı durumları ifade etmektedir. Acil durum ise hayati tehlike olduğu derhal temin edilmesi gerektiği doktor tarafından belirlendiği durumları ifade eder. Hayati tehlike olmaması ve temininin aciliyet gerektirmediği durumlarda ise ihale usulleri ile temin edilmesi esastır.

Örnek: Son kullanma tarihi stoklanmaya engel olan bir ilaç için 22/f kapsamında alım yapılabilir.

Kıymetli okuyucularımız en doğru bilgilerle işlem yapabilmeniz için mal veya hizmet satın alma işlemi yaparken bununla ilgili mevzuatların güncel olanının önünüzde açık olmasını tavsiye ederiz.

DOĞRUDAN

 

 

 

 

 

 

Ödeme Evrakına Eklenecek Belgeler Nelerdir?

 

Madde kapsamında ödeme evrakına eklenecek belgeler standart olarak şu şekildedir;

  • İhale yetkilisi tarafından piyasa araştırması yapmak üzere kişi veya kişileri görevlendirdiğini gösterir yazı.
  • Piyasa araştırması ve alımın yapılması için Onay belgesi
  • Piyasa fiyat araştırma tutanağı
  • İhale Yetkilisinin Olur yazısı (ikinci onay)
  • Yetkili hekim tarafından verilen ihtiyacın acil veya stoklanamaz olduğunu belirten yazı.
  • Muayene kabul komisyonu görev kâğıdı ve kabul tutanağı ya da idarece yapılmış kabul tutanağı
  • Mal alımı ise taşınır işlem fişi
  • Fatura

Sağlıcakla kalınız….

 

NOT: Yazımız herhangi bir resmi belge yerine geçmemektedir. Yazı içeriği güncel mevzuat hükümleri ile değişiklik arz edebilir.

Şaban Selim BELADA

Author: Saban Selim Belada

1 thought on “DOĞRUDAN TEMİN – 4734-Madde 22F

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir