DOĞRUDAN TEMİN – 4734-Madde 22D

DOĞRUDAN TEMİN Hemen paylaşın

DOĞRUDAN TEMİN – 4734-Madde 22D

Doğrudan Temin Usulü

 

Bir önceki yazımızda Doğrudan Temin alım türlerinden “Madde 22/c “Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.” durumundan bahsetmiştik.

 

Bu yazımızda Doğrudan temin alımlarından olan 22/d maddesi kapsamındaki; “Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin (Yüzyirmibirbindörtyüzbeş Türk Lirası), diğer idarelerin (Kırkbindörtyüzkırküç Türk Lirasını) aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.”’ dan bahsedeceğiz.

(Burada belirtilen tutar 26/01/2021 tarihli ve 31376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2021/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile güncellenen söz konusu parasal limit, 01/02/2021 – 31/01/2022 dönemini kapsamaktadır.)

 

İdarelerin en fazla tercih ettiği doğrudan temin yöntemi 22/d kapsamındaki alımda; diğer 22.maddeleri gibi ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulü ile uygulanmaktadır.

 

Kıymetli okurlarımızın en doğru bilgilerle işlem yapabilmesi için; mal veya hizmet satın alma işlemi yaparken, bununla ilgili mevzuatların güncel olanının önünüzde açık olmasını tavsiye ederiz.

 

Doğrudan Temin – 22/d Kapsamındaki Alımlar

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 22/d;

Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin (Yüzyirmibirbindörtyüzbeş Türk Lirası), diğer idarelerin (Kırkbindörtyüzkırküç Türk Lirasını) aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.

(Bu tutar 01/02/2021 – 31/01/2022 dönemini kapsamaktadır.)

 

 

Bu maddede belirtilen alımı ikiye ayıralım

a) Kamu İhale Kurumunca belirlenen ve sitesinde yayınladığı eşik değerler ve parasal limitler dahilinde yapacakları; mal, hizmet alımları ve yapım işleri

b) Yine belirlenen bu limiti aşmayacak şekilde yapabilecekleri; temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin mal ve hizmetlerin temin edilmesi

 

Önemli Notlar

 Parasal limitin aşılacağının tespit edilmesi halinde alımın ihale yoluyla yapılması gerekmektedir.

 

22/d kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının; Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması gerekmektedir.

 

Parça parça yapılacak alımların her biri için onay belgesi düzenlenebileceği gibi yıllık olarak onay belgesi de düzenlenebilmektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken husus; parasal limitin altına düşürmek için aynı tür alımı birden fazla parçaya bölerek alım yapmamaktır. Çünkü bu durum, kanunun temel ilkelerine aykırı olacaktır.

 

22 inci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz. %10 luk limitte mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

 

* Temsil ağırlama kapsamında yapılacak alımlardan; sadece konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin olanlar 22/d bendine göre alınabilmektedir. Bu doğrultuda; İkramlar, çiçek gibi diğer temsil ağırlama giderleri bu maddeye girmemektedir.

 

Ödeme Evrakına Eklenecek Belgeler Nelerdir?

Madde kapsamında ödeme evrakına eklenecek belgeler standart olarak şu şekildedir;

  • İhale yetkilisi tarafından piyasa araştırması yapmak üzere kişi veya kişileri görevlendirdiğini gösterir yazı.
  • Piyasa araştırması ve alımın yapılması için Onay belgesi
  • Piyasa fiyat araştırma tutanağı
  • İhale Yetkilisinin Olur yazısı (ikinci onay)
  • Varsa sözleşme
  • Muayene kabul komisyonu görev kâğıdı ve kabul tutanağı ya da idarece yapılmış kabul tutanağı
  • Mal alımı ise taşınır işlem fişi
  • Fatura
  • Temsil ağırlama harcaması ise bununla ilgili fiş, bilet vs.

 

Sağlıcakla kalınız….

 NOT: Yazımız herhangi bir resmi belge yerine geçmemektedir. Yazı içeriği güncel mevzuat hükümleri ile değişiklik arz edebilir.

 

Şaban Selim BELADA

 

(İndirimli) Online Eğitimlerimiz


1) Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu –  49,90 TL İNCELE / HEMEN AL

Kursumuzda gerçek bir proje üzerinden uygulamalı;  ihale dosyası inceleme, ayrıntılı metraj çıkarma, yaklaşık maliyet tespit etme ve ihalelere teklif hazırlama konularını öğrenebilirsiniz.

 

2) Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi –  49,90 TL –İNCELE / HEMEN AL

Kursumuz, şantiye ve ofis çalışmalarında ihale mühendisi, hakediş mühendisi yada teknik ofis mühendisi olarak çalışabilmeniz için size tüm yetkinlikleri sunmaktadır.

 

3) Yeni Birim Fiyat Tesbiti ve Uygulamaları Eğitimi –  49,90 TL – İNCELE / HEMEN AL

 Yeni Birim Fiyat Analizi , Özel fiyat analizi ve Paçal Birim Fiyat Analizi oluşturmayı, oluşturulan bu analizlerin fiyatlarını tespit etme konularını,  mevzuat ve kurum/yargı kararları doğrultusunda öğrenebilirsiniz.

 

Author: Saban Selim Belada

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir