DOĞRUDAN TEMİN – 4734-Madde 22C

DOĞRUDAN TEMİN – Hemen paylaşın

DOĞRUDAN TEMİN –

 

Doğrudan Temin Usulü

Bir önceki yazımızda Doğrudan Temin alım türlerinden “Madde 22/b “Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.” durumunda yapılacak alımdan bahsetmiştik.

 

Bu yazımızda Doğrudan temin alımlarından olan 22/c maddesi kapsamındaki “Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması” yöntemli alımı anlatacağız.

 

Burada üç yıl ifadesi kafa karışıklığına neden olmasın doğrudan temin yöntemi bir ihale usulü değildir. Dolayısıyla 22/c kapsamındaki alımda ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temin usulü ile uygulanmaktadır.

 

Yine belirtelim; kıymetli okuyucularımız en doğru bilgilerle işlem yapabilmeniz için mal veya hizmet satın alma işlemi yaparken bununla ilgili mevzuatların güncel olanının önünüzde açık olmasını tavsiye ederiz.

 

[ads]

 

DOĞRUDAN TEMİN – 22/c Kapsamındaki Alımlar

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 22;

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması.

 

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda gerçek veya tüzel kişinin ihtiyaç ile bağlantılı idaremizle devam eden bir sözleşmesi bulunması gerekmektedir. Tamamlayıcı nitelikte alım olmalıdır. Mevcut mal, ekipman, teknoloji ya da hizmetlerle alım yapacağımız mal veya hizmet arasında uyum ve standardizasyon olduğunun teknik olarak ilgililerce saptanması gerekmektedir.

 

ilk yapılan asıl sözleşme süresi ile 22/c kapsamındaki sürenin en fazla 3 yıl olacak şekilde eş zamanlı sona ermesi gerekmektedir. Yani asıl sözleşme 3 yıllık imzalandıktan sonra üzerinden 1 yıl geçtikten sonra 22/c kapsamında alım yapılıp sözleşme imzalanırken en fazla 2 yıl olarak imzalanabilir çünkü 1 yılı asıl sözleşme ile birlikte sonlanmış sayılmaktadır.

 

Örnek: Kurumumuza almış olduğumuz yazıcıların toneri ile ilgili ilk alım yaptığımız firmayla tonerlerde % oranında bir indirim uygulanacağı sözleşmeye bağlanmışsa sözleşme süresince tonerleri piyasadan daha uygun olduğunun da belli olması durumunda 22/c maddesine göre asıl sözleşmeye bağlı olarak alabiliriz.

 

Buna benzer durumlarda 22/c maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle alım yapılabilir. Burada ilk sözleşmenin doğrudan temin ile ya da ihale ile yapılmış olmasının bir önemi bulunmamaktadır.

 

[ads]

 

İdareler, 4734 sayılı Kanunun 22 inci maddesinin (c) bendinin uygulamasında “Tek Kaynaktan Temin Edilen İhtiyaçlara İlişkin Standart Form (KİK026.0/M-H)” kullanarak ihtiyacın neden gerçek veya tüzel tek kişiden 22/c kapsamında karşılanacağını detaylı olarak belgeleriyle birlikte belirtir.

 

 

 

Daha önce de söylediğimiz gibi her yaptığınız işlemi müfettiş kontrolünden geçecekmiş gibi düşünerek dosyanızı buna göre hazırlamanız yararınıza olacaktır. Çünkü bugün için yaptığınız mantıklı bir işlemi üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra hatırlamayıp neden öyle yapıldığı hakkında açıklama yapamama riski ile karşılaşabilirsiniz. Bunun için tutanaklara önem vermek, tutanak olmasa dahi yaptığınız işlemlerle ilgili ayrıntıları not olarak bunu dosyanızda bulundurmanız yararınıza olacaktır.

 

Ödeme Evrakına Eklenecek Belgeler

Madde kapsamında ödeme evrakına eklenecek belgeler standart olarak şu şekildedir;

  • İhale yetkilisi tarafından piyasa araştırması yapmak üzere kişi veya kişileri görevlendirdiğini gösterir yazı.
  • Piyasa araştırması ve alımın yapılması için Onay belgesi
  • Piyasa fiyat araştırma tutanağı
  • Gerçek veya tüzel kişinin yaptığımız satın alma ile ilgili yapılmış olan asıl sözleşme ve bu sözleşmedeki mal, teknoloji ve hizmetle uyum ve standardizasyonu sağlayan zorunlu mal veya hizmet alımı olduğunu gösterir belge
  • İhale Yetkilisinin Olur yazısı (ikinci onay)
  • Varsa sözleşme (3 yılı geçmeyen)
  • Muayene kabul komisyonu görev kâğıdı ve kabul tutanağı ya da idarece yapılmış kabul tutanağı
  • Mal alımı ise taşınır işlem fişi
  • Fatura

 

Sağlıcakla kalınız…. 

NOT: Yazımız herhangi bir resmi belge yerine geçmemektedir. Yazı içeriği güncel mevzuat hükümleri ile değişiklik arz edebilir.

Şaban Selim BELADA


(İndirimli) Online Kurs ve Dokümanlarımızı İnceleyin

Author: Saban Selim Belada

1 thought on “DOĞRUDAN TEMİN – 4734-Madde 22C

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir