DOĞRUDAN TEMİN – 4734-Madde 22/B

DOĞRUDAN TEMİN –

 

DOĞRUDAN TEMİN – 4734-Madde 22/B

Hemen paylaşın

Doğrudan Temin Usulü

Bir önceki yazımızda Doğrudan Temin alım türlerinden “Madde 22/a İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi” durumunda yapılacak alımdan bahsetmiştik. Bu yazımızda Doğrudan temin alımlarından olan 22/b maddesi kapsamındaki alımı anlatacağız.

Yine belirtmek isteriz ki doğrudan temin yöntemi bir ihale usulü değildir. Kanun’da belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edildiği alım yöntemini ifade etmektedir. Bu nedenle ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın uygulanmaktadır.

Ve hep söylediğimiz gibi kıymetli okuyucularımıza güncel bilgilere erişmeleri için ihale ve satın alma işlemi yaparken mutlaka bununla ilgili mevzuatların önlerinde açık olmasını tavsiye ederiz.

 

Kanunun 22/B Maddesi Kapsamındaki Alımlar

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 22;

b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması. 

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda gerçek veya tüzel kişinin ihtiyaç ile ilgili teknik, bilimsel, fikri veya sanatsal vb. nedenlerle özel bir hakka sahip olması ve diğer alım yöntemleri ile teminin mümkün olmaması gerekmektedir.

Örnek1: Kurumumuz için bir ressamın tablosunun satın alınması,

Örnek2: Bir yazarın piyasada satılmayan sadece kendisinin satmış olduğu kitabın satın alınması,

Örnek3: Kurumumuzda kullanmakta olduğumuz aracın bakımı yada yazıcıların bakımını yaptırmak istiyoruz ve idare sınırlarımız içinde 1 tane yetkili servis var bu durumda yapmış olduğumuz alım,

Buna benzer durumlarda 22/b maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle alım yapılabilir.

 

İdareler, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (b) bendinin uygulamasında “Tek Kaynaktan Temin Edilen İhtiyaçlara İlişkin Standart Form (KİK026.0/M-H)” kullanarak ihtiyacın neden sadece özel bir hakka sahip gerçek veya tüzel tek kişiden karşılanabileceğini detaylı olarak yazmalı, fiyat araştırması yapılıp, ihtiyaç konusu mal veya hizmet alımının niteliklerini tarif etmeli ve bu hususlara ilişkin bütün belgeleri standart forma eklemelidir.

 

Daha önce de söylediğimiz gibi her yaptığınız işlemi müfettiş kontrolünden geçecekmiş gibi düşünerek dosyanızı buna göre hazırlamanız yararınıza olacaktır. Çünkü bugün için yaptığınız mantıklı bir işlemi üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra hatırlamayıp neden öyle yapıldığı hakkında açıklama yapamama riski ile karşılaşabilirsiniz. Bunun için tutanaklara önem vermek, tutanak olmasa dahi yaptığınız işlemlerle ilgili ayrıntıları not olarak bunu dosyanızda bulundurmanız yararınıza olacaktır.

 

Ödeme Evrakına Eklenecek Belgeler

Madde kapsamında Doğrudan Temin alımında ödeme evrakına eklenecek belgeler standart olarak şu şekildedir;

  • İhale yetkilisi tarafından piyasa araştırması yapmak üzere kişi veya kişileri görevlendirdiğini gösterir yazı.
  • Piyasa araştırması ve alımın yapılması için Onay belgesi
  • Piyasa fiyat araştırma tutanağı
  • Gerçek veya özel kişinin yaptığımız satın alma ile ilgili özel hakka sahip olduğunu gösterir belge. (tek yetkili olduğunu gösterir belge, telif hakkı belgesi vs.)
  • İhale Yetkilisinin Olur yazısı (ikinci onay)
  • Varsa sözleşme
  • Muayene kabul komisyonu görev kâğıdı ve kabul tutanağı ya da idarece yapılmış kabul tutanağı
  • Mal alımı ise taşınır işlem fişi
  • Fatura

 

Sağlıcakla kalınız….

Şaban Selim BELADA

NOT: Yazımız herhangi bir resmi belge yerine geçmemektedir. Yazı içeriği güncel mevzuat hükümleri ile değişiklik arz edebilir.


(İndirimli) Online Kurs ve Dokümanlarımızı İnceleyin

Author: Saban Selim Belada

2 thoughts on “DOĞRUDAN TEMİN – 4734-Madde 22/B

  1. MErhaba. Ustad 22/b ile alımlarda örneğin; bir heykel ile etrafında bulunan duvarın yapımı işi temini işine ait. heykelin bedeli duvarın bedelinden de fazla. temini ikiisi birlikte çıkabilimiyiz. Ayrıca üst limit sınırı mevcutmu?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir