Doğrudan Temin – 4734-Madde 22/A

Doğrudan Temin

Doğrudan Temin – 4734-Madde 22/A

Hemen paylaşın

Doğrudan Temin Usulü

Kamu idarelerinin sıkça başvurduğu alım türlerinden biriside Doğrudan Temin alımlarıdır. Öncelikle her kamu görevlisinin şunu bilmesi gerekir ki, doğrudan temin bir ihale türü değildir. Anayasa Mahkemesi içtihadına göre; “Doğrudan temin yöntemi, bir ihale usulü olmayıp, Kanun’da belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edildiği alım yöntemini ifade etmektedir. (AYM, 25.12.2014, E. 2014/16, K. 2014/197, RG. 15.04.2015, S. 29327)

Dolayısıyla her ne kadar Kamu İhale Kanunu içerisinde yer alsa da ayrı kuralları bulunan bir alım çeşididir. Bu sebeple Doğrudan temin usulü, Kamu İhale Kanununda yer alan ihale usullerinden farklı olarak; ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın uygulanmaktadır. Bu yazıda çok fazla bilgiye boğmadan, zaten mevzuatla muhtemelen sıkılmış olan siz ihale ve satın alma görevlilerine öz olarak kuralları örnekleri ile birlikte anlatmak istiyorum.

Öncelikle Kıymetli okurlarımıza, ihale ve satın alma işlemi yaparken; mutlaka bununla ilgili mevzuatların önlerinde açık olmasını, tavsiye ederiz. Söz uçar yazı kalır…

Doğrudan Temin Çeşitleri

İhale Kanununda doğrudan temin alımını anlatan 22. Maddede a) dan i) ya kadar 10 çeşit alım yöntemi, maddelenmiştir. Bu maddelerin iç içe geçip karışıklık oluşturmaması adına her maddeyi ayrı bir yazımda ele almayı düşünüyorum.

Doğrudan temin

Kanunun 22/A Maddesi Kapsamındaki Alımlar

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Madde 22;

a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, belirlemiş olduğumuz ihtiyacın gerçek veya tüzel olması farketmeksizin tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmiş olması gerekmektedir.

Örnek 1: İdaremiz için el arabası alımı yapacağız ve idaremiz sınırları içerisinde bunu satan sadece bir tane dükkân var.

Örnek 2: Bina temizliği hizmeti almak istiyoruz ancak idare sınırları içerisinde bunu yapabilecek 1 tane temizlik şirketi var.

Buna benzer durumlarda 22-a maddesine göre doğrudan temin yöntemiyle alım yapılabilir.

İdareler, 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (a) bendi kapsamında yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarında, “4734 Sayılı Kanunun 22 nci Maddesinin (a), (b), (c) Bentleri Kapsamında Tek Kaynaktan Temin Edilen Mallara/Hizmetlere İlişkin Formunu (KİK026.0/M-H)” kullanarak ihtiyacın neden sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğini detaylı olarak yazılmalı; Fiyat araştırması yapılıp, ihtiyaç konusu malın veya hizmetin niteliklerini tarif eden ve bu hususlara ilişkin bütün belgeler, standart forma eklenmelidir.

Ayrıca her yaptığınız işlemi, müfettiş kontrolünden geçecekmiş gibi düşünerek dosyanızı buna göre hazırlamanız yararınıza olacaktır. Çünkü bugün için yaptığınız mantıklı bir işlemi üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra hatırlamayıp neden öyle yapıldığı hakkında açıklama yapamama riski ile karşılaşabilirsiniz. Bunun için tutanaklara önem vermek, tutanak olmasa dahi yaptığınız işlemlerle ilgili ayrıntıları not olarak bu dosyanızda bulundurmanız yararınıza olacaktır.

Ödeme Evrakına Eklenecek Belgeler

Madde kapsamında Doğrudan Temin alımında ödeme evrakına eklenecek belgeler standart olarak şu şekildedir:

  • İhale yetkilisi tarafından piyasa araştırması yapmak üzere kişi veya kişileri görevlendirdiğini gösterir yazı.
  • Piyasa araştırması ve alımın yapılması için Onay belgesi
  • Piyasa fiyat araştırma tutanağı
  • İhale Yetkilisinin Olur yazısı (ikinci onay)
  • Varsa sözleşme
  • Muayene kabul komisyonu görev kağıdı ve kabul tutanağı yada idarece yapılmış kabul tutanağı
  • Mal alımı ise taşınır işlem fişi
  • Fatura

Sağlıcakla kalınız….

Şaban Selim BELADA

NOT: Yazımız herhangi bir resmi belge yerine geçmemektedir. Yazı içeriği güncel mevzuat hükümleri ile değişiklik arz edebilir.


(İndirimli) Online Kurs ve Dokümanlarımızı İnceleyin

Author: Saban Selim Belada

1 thought on “Doğrudan Temin – 4734-Madde 22/A

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir