Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Nedir? Hangi işleri kapsar?

Danışmanlık Hizmet Hemen Paylaşın

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Nedir?

Bu yazımızda, danışman ve danışmanlık ihalelerini kısaca tanımlayıp, hap bilgiler vermeye çalışacağız. 

Danışman ve Danışmanlık Kavramları

Sözcük anlamına göre; bilgi ve düşüncesi alınmak için kendisine danışılan görevliye denir. Danışman, bir kurum veya kuruluşta kendisinin yol göstericiliğine; diğer bir deyişle uzmanlığına başvurulan kimseler olarak tanımlanmaktadır.

İhale mevzuatına göre danışman ise; ”Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını”  ifade etmektedir.
 

Danışmanlık Hizmeti Kapsamı

Kapsama giren hizmetler: Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler 

[ads]

Yapımla İlgili Danışmanlık Hizmetleri

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen yapımla ilgili hizmet işlerinin tamamı danışmanlık hizmetlerinin kapsamında sayılmaktadır. Buna göre bu işler;
  • İmar planlarının hazırlanması
  • Planlama, fizibilite ve yapılabilirlik etütleri
  • Yapımla ilgili sondaj zemin etütleri
  • Topoğrafya çalışmaları ve harita işleri (sayısal kadastral harita hariç)
  • ÇED raporu hazırlanması
  • Yapımla ilgili mühendislik ve mimarlık tasarım, kontrollük hizmetleri
  • Yapım işi kontrollüğü ve yapı denetimi
  • Teknik şartname hazırlanması

Danışmanlık Hizmet İhaleleri Hangi Usül ile Yapılır?

Danışmanlık hizmetleri sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılmaktadır. Ancak yaklaşık maliyeti 1.942.756,00 TL altında kalan danışmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle yapılmasında engel bulunmamaktadır.

Not 1: Tutar hesabımı Kamu İhale Kanunun 13/b2 maddesine göre 2021 yılı için hesaplanmıştır.

 

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

Ön yeterlik değerlendirmesi yapılan ve bu değerlendirme sonucuna göre; idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği ihale yöntemidir. 4734 Sayılı Kanuna göre; açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü, temel ihale yöntemleri olarak kabul edilmektedir.

 

Danışmanlık Hizmet İhaleleri Ön yeterlik ilan süreleri

Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerde, Ön yeterlilik ilanları son başvuru tarihinden en az 14 gün önce Kamu İhale Bülteninde Yayınlanır. Eşik değerin altındaki ihalelerde ise, en az 7 gün önce yayınlanmalıdır.

İhale İlan Süreleri ve Kuralları Yazımız için Tıklayın

[ads]


—Online İhale Eğitimlerimiz—

Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu –İncele/Satın Al

Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi (Hakediş) –İncele/Satın Al

Yeni Birim Fiyat Tespiti ve Uygulamaları Eğitimi -(Yapım işleri) –İncele/Satın Al

Author: ihaleuzmani

1 thought on “Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Nedir? Hangi işleri kapsar?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir