Banka referans mektubu sunulmayıp beyan edilmesi halinde teklif değerlendirme dışı kalır mı?

Banka referans mektubu sunulmayıp beyan edilmesi halinde teklif değerlendirme dışı kalır mı?

Referans mektubu: isteklilerin kredilerinden kalan kullanım limitlerini, katılım fonu hesaplarının durumlarını ve bu hesaplarda kısıtlama olup olmadığını gösterir mali yeterlilik belgesidir.

İlgili belgenin yeterlilik kriteri olarak belirlenmesi durumunda , ihale teklif dosyasında sunulmalıdır. Yeterlilik kriteri olarak belirlenen belgelerin bilgi eksikliği yolu ile sonradan tamamlatılması da mümkün değildir. 

Bu belgenin dosya ekinde sunulmaması ancak sunulmayacaklar tablosuna teyit bilgileri belirtilmesi halinde teklif yine de değerlendirme dışı kalır mı?

[ads]

Gerçekleşmiş bir ihalede konuyla ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılmış ve istekli idareye şikayet ve kamu ihale kurumuna da itirazen şikayet başvurusunda bulunmuştur. 

Kamu İhale Kurulu  2021/UH.I-49 numaralı kararında özetle;


” … ihale dokümanında yer alan “Sunulmayacak Belgeler Tablosu” standart formunda banka referans mektubuna ilişkin satır açılmadığı  anlaşılmıştır.

 Yine ilgili düzenlemelerden, EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen veya teyidi yapılabilen belgeler ile Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınan geçici teminat mektubunun, sunulmayacak belgeler tablosunda gerekli bilgilere yer verilmesi şartıyla teklif zarfında sunulma zorunluluğu bulunmadığı anlaşılmıştır.

[ads]

 Bu doğrultuda idare tarafından yapılan inceleme neticesinde başvuru sahibi isteklinin teklifinin, teklif dosyasında banka referans mektubu sunulmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Banka referans mektubunun teklif dosyasında sunulmasının mezkur ihalede bir yeterlik kriteri olarak düzenlendiği, istekliler tarafından banka referans mektuplarının fiziki ortamda veya EKAP üzerinden veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilebilir olması halinde e-ihale olarak gerçekleştirilmeyen ihalelerde Sunulmayacak Belgeler Tablosunda banka referans mektubu bilgileri ile teyit bilgilerine yer verilerek sunulabileceği,

[ads]anılan istekli tarafından “Sunulmayacak Belgeler Tablosun”nda banka referans mektubu bilgileri kısmında, banka referans mektubu bilgileri yanında belgeyi düzenleyen şube bilgilerine yer verildiği,  verilen bilgilerin söz konusu mektubun idare tarafından elektronik ortamda teyit edilmesine imkan tanımadığı, bu haliyle anılan istekli tarafından banka referans mektubuna ilişkin kriterin karşılanmamış olduğu, ihale dokümanında sunulması yeterlik kriteri olarak belirlenmiş belgelerin idarece sonradan tamamlatılamayacağı, belge eksikliği söz konusu olduğunda Kamu İhale Genel Tebliği’nin 16.6’ncı maddesindeki bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiası yerinde bulunmamıştır.”

KAYNAK: KAMU İHALE KURUMU


ONLİNE EĞİTİMLERİMİZ

1) Kamu İhale , E-Teklif, Metraj ve Yaklaşık Maliyet Kursu

Kursumuzda gerçek bir proje üzerinden uygulamalı;  ihale dosyası inceleme, ayrıntılı metraj çıkarma, yaklaşık maliyet tespit etme ve ihalelere teklif hazırlama konularını öğrenebilirsiniz. Ayrıca Kamu İhale Mevzuatı hakkında baştan sona detaylı bilgiler edinerek, yetkinliğinizi arttırabilirsiniz. Piyasada binlerce lira olan bu özel eğitimi sitemize özel fiyattan alın, paranızı işinize saklayın !

🎓 10 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 64 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın (₺ 59,99)


2) Yapım İhaleleri Sözleşme Uygulamaları Eğitimi

Kursumuzda yine gerçek bir proje üzerinden uygulamalı; yapım ihaleleri sözleşme aşaması ve sonrasında karşınıza çıkabilecek tüm uygulamalarını (hakediş, fiyat farkı, revize birim fiyat, iş programı, mukayeseli maliyet vb.) anlattık. Kursumuz, şantiye ve ofis çalışmalarında ihale mühendisi, hakediş mühendisi yada teknik ofis mühendisi olarak çalışabilmeniz için size tüm yetkinlikleri sunmaktadır.

🎓 7 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 17 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın (₺ 54,99)


3) Yeni Birim Fiyat Tesbiti ve Uygulamaları Eğitimi

Kursumuzda uygulamalı olarak örnekler üzerinden ; yapım İşlerinde Sözleşme ve İhale Kapsamında Fiyatı Bulunmayan İş Kalemlerine ait;  Yeni Birim Fiyat Analizi , Özel fiyat analizi ve Paçal Birim Fiyat Analizi oluşturmayı, oluşturulan bu analizlerin fiyatlarını tespit etme konularını,  mevzuat ve kurum/yargı kararları doğrultusunda öğrenebilirsiniz.

🎓 5 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 12 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

⇒ Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın (₺ 49,99)


4) İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi için tıklayın

Kursumuzda A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı (inşaat mühendisi) öğretim görevlisinden İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ile uygulamalarını öğrenebilir, iş hayatınızda önde başlayabilirsiniz. Ayrıca bu kurs İsg sınavlarına hazırlıkta da size rehberlik edecektir.

🎓 13 saat uzunluğunda hazır video içeriği

📓 3 indirilebilir kaynak

⌚ Ömür boyu erişim

✅ Bitirme sertifikası

⇒Eğitime kaydolup hemen başlamak için tıklayın (₺ 36,99)

Author: ihaleuzmani

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir